Drept civil

Capacitatea părţilor în contractele translative de proprietate

  • 18 EURO
  • Lucrare de licenta/diploma "Capacitatea părţilor în contractele translative de proprietate", 65 pag., format WORD

Cuprins

Conținutul lucrării

Cuprins

 

Introducere

Capitolul I

Consideratii generale cu privire la capacitatea persoanelor

1.            Capacitatea de folosinţă şi capacitatea de exerciţiu a persoanelor fizice

2.            Noţiuni privind capacitatea persoanei juridice

 

 

Capitolul II

Caracterul translativ de proprietate al contractelor civile

1.            Noţiunea şi reglementarea contractelor translative de proprietate

2.            Caracterul translativ de proprietate al contractelor civile

 

 

Capitolul III

Analiza capacităţii părţilor în contractele translative de proprietate

1.            Capacitatea părţilor în cadrul contractului de vânzare-cumpărare – condiţie de validitate în contractual de vânzare-cumparare

1.1.      Noţiuni generale privind capacitatea părţilor

1.2.      Incapacităţi speciale de a cumpăra

1.3.      Incapacităţi special de a vinde

2.            Capacitatea părţilor în contractual de donaţie

2.1.      Consideraţii generale privind capacitatea părţilor în contractual de donaţie

2.2.      Incapacităţi de a dona

2.3.      Incapacităţi de a primi

2.3.1.Incapacităţi absolute de a primi

2.3.2.Incapacitate relative de a primi

3.            Capacitatea de a contracta în contractual de împrumut de consumaţie

4.            Capacitatea deplină de exerciţiu în cadrul contractului de întreţinere

5.            Despre capacitatea părţilor în contractele de schimb şi cele de renta viageră

 

Capitolul IV

Jurisprudenţă în materia capacitatii părţilor în contractele translative de proprietate

Studiu de caz

 

Concluzii

Bibliografie

 

 


Extras

Conținut aleatoriu

Capitolul I

Consideraţii generale cu privire la capacitatea persoanelor

 

 

1.                 Capacitatea de folosinţă şi capacitatea de exerciţiu a persoanelor fizice

     

Expresia capacitate civilă desemnează capacitatea subiectelor de drept civil.

Ea are ca gen proxim noţiunea de „capacitate juridică”, care înseamnă aptitudinea, generală şi abstractă, de a fi titular de drepturi şi obligaţii.

Capacitatea civilă nu reprezintă altceva decât calitatea de a fi subiect de drept civil. Ea este o componentă a capacităţii juridice[1].

În structura capacităţii civile intră două elemente: capacitatea de folosinţă şi capacitatea de exerciţiu.

Prin capacitatea de folosinţă se înţelege aptitudinea (generală şi abstrac­tă) a unei persoane de a avea drepturi şi obligaţii civile (art. 34 C.civ.).

Capacitatea de exerciţiu este aptitudinea persoanei de a încheia singură acte juridice civile (art. 37 C.civ.).

Articolul 28 alin. (1) C.civ., potrivit căruia „capacitatea civilă este recu­noscută tuturor persoanelor”, recunoaşte calitatea de subiect de drept civil tuturor persoanelor fizice. Noţiunea de persoană fizică defineşte omul, privit individual, ca titular de drepturi şi de obligaţii civile [art. 25 alin. (2) C.civ.].

Reglementarea antrioră arăta cum „capacitatea de folosinţă începe de la naşterea persoanei şi încetează odată cu moartea acesteia. [2]

Drepturile copilului sunt recunoscute de la concepţiune, însă numai dacă el se naşte viu”. Conţinutul acestei capacităţi este dat de aptitudinea de a avea toate drepturile şi obligaţiile civile, cu excepţia celor oprite de lege.[1] Gabriel Boroi, Carla Alexandra Anghelescu, Curs de drept civil. Partea generală, ediţia a 2-a, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012, p. 103.

[2] Gheorghe Beleiu Drept civil român. Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului civil, Editura Şansa, Bucureşti, 1993, p. 296.


Imagini

Capturi de ecran


Fișiere

Conținutul arhivei

  • Lucrare Marcela.doc