Dreptul mediului

REGIMUL JURIDIC AL APELOR (DUNĂRII, DELTEI DUNĂRII ŞI MĂRII NEGRE)

  • 20 EURO
  • Lucrare de licenta "REGIMUL JURIDIC AL DUNĂRII, DELTEI DUNĂRII ŞI MĂRII NEGRE", nr. pag. 74, format WORD

Cuprins

Conținutul lucrării

CUPRINS

 

INTRODUCERE

 

CAPITOLUL I : CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE PRIVIND APA ŞI POLUAREA ACESTEIA

 

1.1. Aspecte generale privind apa

1.2. Clasificarea apelor şi caracteristicile acestora

1.3. Generalităţi privind poluarea apei

1.4. Formele poluării apei

 

CAPITOLUL II: REGIMUL JURIDIC AL APELOR ÎN ROMÂNIA

 

2.1. Reglementări interne în materia protecţiei apelor

2.2. Administrarea, folosirea şi gospodărirea apelor

2.3. Răspunderea juridică pentru încălcarea normelor de protecţie a apelor

 

CAPITOLUL III: REGIMUL JURIDIC AL DUNĂRII, DELTEI DUNĂRII ŞI MĂRII NEGRE

 

3.1. Protecţia juridică a Dunării şi a Deltei Dunării

3.2. Păstrarea echilibrului ecologic al Dunării şi al canalului Dunăre-Marea Neagră

3.3. Protecţia apelor teritoriale ale Mării Negre

3.4. Reglementări instituite prin Convenţia privind protecţia Mării Negre împotriva poluării

3.5. Alte măsuri de protecţie a Mării Negre

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

  


Extras

Conținut aleatoriu

INTRODUCERE

 

Apele reprezintă o resursă naturală regenerabilă, vulnerabilă şi limitată, element indispensabil pentru viaţă şi pentru societate, materie primă pentru activităţi productive, sursă de energie şi cale de transport, factor determinant în menţinerea echilibrului ecologic.

În literatura juridică a apărut necesitatea clasificării apelor din punctul de vedere al protecţiei, administrării şi gospodăririi durabile .

În ţara noastă, regimul de folosinţă, conservare şi protecţie a apelor este stabilit prin Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi printr-o serie de reglementări care o completează.

Apa este un patrimoniu natural, care trebuie protejat, tratat şi apărat ca atare, de aceea scopul prevederilor legale constă în conservarea, dezvoltarea şi protecţia resurselor de apă; protecţia împotriva oricărei forme de poluare; conservarea şi protejarea ecosistemelor acvatice; asigurarea alimentării cu apă potabilă a populaţiei şi a salubrităţii publice; gospodărirea durabilă a apei şi repartiţia raţională şi echilibrată a acestei resurse, cu menţinerea şi cu ameliorarea calităţii şi regenerării naturale a apelor; apărarea împotriva inundaţiilor şi oricăror alte fenomene hidrometeorologice periculoase; satisfacerea cerinţelor de apă ale agriculturii, industriei, producerii de energie, a transporturilor, aquaculturii, turismului, agrementului şi sporturilor nautice, ca şi ale oricăror alte activităţi umane; conservarea, protecţia şi îmbunătăţirea mediului acvatic; reducerea poluării apelor subterane şi prevenirea poluării; atingerea obiectivelor Convenţiei pentru protecţia Mării Negre împotriva poluării ş.a.

Gestionarea cantitativă şi calitativă a resurselor de apă, administrarea bazinelor hidrografice naţionale şi a lucrărilor de gospodărire a apelor, precum şi aplicarea strategiei şi a politicii naţionale, cu respectarea reglementărilor naţionale în domeniu, se realizează de Administraţia Naţională „Apele Române” la nivelul districtelor de bazin, prin administraţiile bazinale de apă din subordinea acesteia.

Activitatea de gospodărire calitativă şi cantitativă a apelor are drept scop valorificarea potenţialului lor natural, folosirea raţională şi protecţia resurselor acvatice, precum şi apărarea împotriva inundaţiilor şi a fenomenelor metereologice periculoase.

Gospodărirea apelor se desfăşoară şi se bazează pe cunoaşterea ştiinţifică, complexă, cantitativă şi calitativă a resurselor de apă ale ţării, realizată pr


Imagini

Capturi de ecran


Fișiere

Conținutul arhivei

  • Lucrare CORECTATA Regimul apelor Dunarea si Marea Neagra (1).doc