Alte discipline

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene

  • 10 EURO
  • Lucrare de disertatie"Curtea de Justiţie a Uniunii Europene", nr. pag. 64, farmat WORD

Cuprins

Conținutul lucrării

Cuprins

 

Capitolul I

Noţiuni introductive cu privire la Curtea de justiţie a Uniunii Europene

1. Delimitări conceptuale

2.  Evoluţia în timp a Curţii de justiţie

 

Capitolul II

Compunerea şi organizarea Curţii de justiţie

1. Consideraţii generale

2. Componenţa Curţii şi statutul judecătorilor, al avocaţilor şi al grefierului

3. Organizarea Curţii de justiţie

4. Funcţionarea Curţii de justiţie

 

Capitolul III

Procedura în faţa Curţii de justiţie

1. Regimul juridic al principalelor căi de atac în faţa Curţii de justiţie

2. Procedura de judecată

2.1. Procedura scrisă

2.2. Procedura orală

2.3. Hotărârile Curţii de justiţie

3. Procedurile speciale

3.1. Procedura simplificată

3.2. Procedura accelerată

3.3. Procedura preliminară de urgenţă

3.4. Procedura măsurilor provizorii

4. Competenţele Curţii de justiţie

 

Capitolul IV

Tribunalul de Primă instanţă şi Tribunalul funcţiei publice

1. Componenţa şi organizarea Tribunalul de Primă instanţă şi Tribunalul funcţiei publice

2. Funcţionarea Tribunalului de Primă instanţa şi a Tribunalului funcţiei publice

 

Studii de caz

Concluzii

Bibliografie

 

 


Extras

Conținut aleatoriu

Introducere

 

 

Tema lucrării, „Curtea de Justiţie a Uniunii Europene”, prezintă o importanţă deoseită, întrucât, rolul fundamental în structura Uniunii Europene al acestei instituţii este de netăgăduit. În primul rând, Curtea de Justiţie interpretează legislaţia europeană pentru a se asigura că aceasta se aplică în acelaşi fel în toate ţările Uniunii Europene. Totodată, soluţionează litigiile juridice dintre guvernele statelor membre şi instituţiile europene. Persoanele fizice, întreprinderile sau organizaţiile pot, la rândul lor, să aducă un caz în faţa Curţii de Justiţie dacă consideră că le-au fost încălcate drepturile de către o instituţie europeană.

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene reprezintă una din instituţiile de baza ale Comunităţii Europene.

În momentul de faţă scheletul instituţional al Uniunii Europene este reprezentat de structurile Comunităţii Europene, aşa cum au evoluat ele din 1952, respec¬tiv 1958, şi până astăzi.

Încă de la început, sarcina realizării scopurilor pentru care au fost create cele trei Comunităţi (CECO, CEEA, CEE) a fost încredinţată unui număr de patru instituţii: Comisia, Consi¬liul, Parlamentul European şi Curtea de Justiţie La acestea s-a adăugat ulterior Curtea de Conturi, care există din 1977, dar a fost formal menţionată ca instituţie fundamentală abia în Trata¬tul de la Maastricht, intrat în vigoare la 1 noiembrie 1993 Prin acelaşi Tratat au fost înfiinţate şi o serie de alte instituţii noi pe care le vom aminti la momentul potrivit, importante pentru funcţionarea ansamblului comunitar, dar fără să joace un rol comparabil cu al celor deja menţionate

Cât priveşte sediile principalelor instituţii comunitare, acestea au rămas neschimbate Comisia Europeană şi Consiliul UE la Bruxelles, Curtea de Justiţie şi Curtea de Conturi la Luxemburg, Parlamentul European la Strasbourg (în timpul se¬siunilor ordinare). Luxemburg (Secretariatul General) şi Bruxelles (comisii parlamentare, grupuri politice, sesiuni extraordinare).


Imagini

Capturi de ecran


Fișiere

Conținutul arhivei

  • Lucrare CJUE Daniela.doc