Drept internaţional

Casatoria si divortul in dreptul international privat

  • 35 EURO
  • Lucrare de licenta "Casatoria si divortul in dreptul international privat", pag. 78, format WORD

Cuprins

Conținutul lucrării

CUPRINS

 

Capitolul I

Consideraţii introductive privind familia şi instituţia căsătoriei în dreptul intern şi în dreptul internaţional privat

1. Aspecte generale cu privire la familie. Definiţia familiei

2. Definiţia căsătoriei

3. Natura juridică a instituţiei căsătoriei

4. Conţinutul universal al noţiunii de căsătorie

4.1. Religia – numitor comun al diverselor sisteme juridice

4.2. Căsătoria în viziunea dreptului românesc

4.3. Înţelesul universal al căsătoriei

5. Consideraţii generale privind raporturile de familie în dreptul internaţional privat

5.1. Sediul materiei privind raporturile de familie cu element străin

5.2. Statutul persoanei fizice

5.3. Adaptarea categoriilor de drept intern prin califi¬care primară

5.4. Adaptarea noţiunilor interne de „căsătorie" şi de „relaţii personale între soţi"

 

Capitolul II

Încheierea căsătoriei în dreptul internaţional privat

1. Condiţii legale ale încheierii căsătoriei

2. Condiţiile de fond ale căsătoriei

3. Condiţiile de formă ale căsătoriei

 

 

Capitolul III

Efectele căsătoriei

1. Legea aplicabilă efectelor căsătoriei

1.1.      Raporturile personale dintre soţi.

1.2. Raporturile patrimoniale dintre soţi

2. Legea aplicabilă convenţiei matrimoniale

3. Conflicte mobile de legi privind efectele patrimoniale ale căsătoriei

 

Capitolul IV

Nulitatea căsătoriei

1. Legea aplicabilă nulităţii căsătoriei

2. Căsătoria putativă

 

Capitolul V

Desfacerea căsătoriei prin divorţ

1. Legea aplicabilă divorţului

2. Legea aplicabilă separaţiei de corp

Concluzii

Bibliografie

 


Extras

Conținut aleatoriu

Capitolul I

Consideraţii introductive privind familia şi instituţia căsătoriei în dreptul intern şi în dreptul internaţional privat

 

 

 

1. Aspecte generale cu privire la familie. Definiţia familiei

 

 

Concepută ca „element fundamental şi natural al societăţii"[1], în litera­tura juridică familia este privită ca o realitate biologică, prin uniunea ce se realizează dintre bărbat şi femeie şi prin funcţia procreaţiei, ca o realitate socială, prin comunitatea de viaţă ce se creează între soţi, între părinţi şi copii, precum şi între alte rude, şi, în sfârşit, familia este o realitate juri­dică, prin reglementările legii privitoare la familie[2]. Sub acest din urmă aspect, familia este o realitate juridică prin reglementarea ei de către normele juridice ce desemnează grupul de persoane între care există drepturi şi obligaţii care izvorăsc din căsătorie, din rudenia firească şi civilă, precum şi din alte raporturi asimilate de lege relaţiilor de familie.

În lipsa unei reglementări legale a noţiunii de familie şi a inconsecvenţei legislative privind sfera persoanelor prevăzute ca făcând parte din familie, în doctrină i s-a atribuit noţiunii de familie un înţeles restrâns, în sensul că familia este formată din soţi şi copiii lor minori, şi un înţeles larg, familia cuprinzând pe lângă soţi şi copii lor minori şi alte persoane".

Accepţiunea restrânsă a noţiunii de familie, denumită şi de drept comun, este prevăzută de dispoziţiile Codului familiei (art. 1-44; art. 47-65; art. 100-112), cele ale art. 165 C. pen., precum şi cele cuprinse în Capitolul IX al Codului, intitulat „Delicte contra familiei".

În funcţie de scopul urmărit de legiuitor şi de domeniul relaţiilor sociale supuse reglementării, prin legi speciale, noţiunii de familie i s-a dat o accepţiune mai largă[3]. Astfel,


[1] Articolul 16 alin. (3) din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, adoptată şi proclamată de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite prin Rezoluţia 217A(III)în 1948.

[2] I Albu, Dreptul familiei, Eitura.Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1975, pag. 7

[3] T. Bodoaşcă, Dreptul familiei, Editura AII Beck, Bucureşti, 2005, pag. 14.


Imagini

Capturi de ecran


Fișiere

Conținutul arhivei

  • Lucrare casatoria si divortul in dr internat privat (1).doc