Dreptul mediului

POLUAREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

  • 20 EURO
  • Lucrare de licenta "POLUARE A MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR", pag. 76, format WORD

Cuprins

Conținutul lucrării

CUPRINS

 

INTRODUCERE

 

CAPITOLUL I: NOŢIUNI INTRODUCTIVE  PRIVIND PROTECŢIA MEDIULUI

 

1.1. Definirea noţiunii de mediu

1.2. Locul ştiinţelor naturii şi rolul lor în protecţia mediului

1.3. Problematica biosferei

 

CAPITOLUL II : SURSE DE POLUARE A MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

 

2. 1. Resursele naturale

2.2. Surse de poluare naturale

2.3. Surse de poluare caracteristice activităţii umane

2. 4. Poluarea mediului ambient

CAPITOLUL III: EFECTELE POLUARII

 

3.1. Efectele poluării asupra sănătăţii umane

3.2. Program de control al poluării aerului în centrele urbane

3.3. Prevenirea pagubelor provocate de poluare şi evaluarea acestora

 

CAPITOLUL IV: RĂSPUNDEREA PRIVIND PROTECŢIA MEDIULUI

 

4.1. Răspunderea contravenţională

4.2. Răspunderea civilă

4.3. Raspunderea penală

 

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE


Extras

Conținut aleatoriu

INTRODUCERE

 

În timpurile noastre, unde valorile culturii sunt larg răspândite, difuzate şi însuşite de către demos, vom întâlni şi o conştiinţă ecologică elevată. Modelele cultural-ecologice sunt, în fapt, normele ecologice capabile, susceptibile de  a apăra şi conserva natura, mediul înconjurător, respectiv atitudinea faţă de agresiunile împotriva  naturii, modul de protecţie a acesteia, de promovare a unor măsuri, de prevenire, profilactice si, totodată, terapeutice, curative atunci când degradarea mediului, respectiv a aerului, pădurilor, solului, subsolului, deja s-a produs. Formarea şi dezvoltarea culturii ecologice, se poate realiza cu succes numai într-o societate ecologică, în care  obiectivul sau scopul final este optimizarea şi armonizarea interacţiunilor dintre societate, om şi natură, cu atât mai mult  în condiţiile societăţii contemporane, când asistăm la dizarmonia dintre societate şi natură. Restabilirea unor relaţii optime între societate şi natură este o cerinţă primordială, de soluţionarea căreia depinde nu numai prezentul, ci şi viitorul tării, al naţiunii.

În lucrarea de faţă, intitulată „Noţiuni fundamntale privind mediul şi protecţia acestuia” am încercat sa tratez atât despre noţiunea de mediu în general cât şi despre sursele de pulurare şi efectele acestora asupra mediului înconjurător. Bineînţeles ca nu puteam sa tratez despre protecţia mediului fară a analiza şi răspunderea juridică a acesteia.

Capitolul I al lucrării prezintă aspecte introductive cu privire la dreptul mediului pornind de la noţiunea de mediu şi încheindu-se cu principiile mediului. Nu în ultimul rând am considerat oportul ca în acest prim capitol sa abordez şi despre locul ştiinţelor naturii şi rolul lor în protecţia mediului, precum şi problematica biosferei.

Formularea unei definiții  juridice a  noţiunii de mediu trebuie să permită aplicarea practică, eficientă şi funcţională a diferitelor reglementări care au ca obiectiv protecţia mediului.

Din punct de vedere al protecţiei mediului este foarte important cunoaşterea limitelor de poluare, la care anumite specii mai rezistă în cadrul unui ecosistem.

Autoreglarea sistemelor ecologice are o importanţă primordială, din punct de vedere al protecţiei mediului, putând fi definit ca şi capacitatea de regenerare a acestora, respectiv de acomodare la noile condiţii de mediu. Puterea organismelor vii de a se  acomoda la noile solicitări exterioare împuse de schimbările intervenite în mediul înconjurător numim homeostazie.


Imagini

Capturi de ecran


Fișiere

Conținutul arhivei

  • Lucrare Beti Pantazi.doc