Alte discipline

Casatoria la romani

  • 10 EURO
  • Lucrare de licenta "Casatoria la romani", nr. pag.

Cuprins

Conținutul lucrării

Cuprins

 

 

Capitolul I

Aspecte generale cu privire la familiei. Scurt istoric al instituţiei familiei

1.   Dispoziţii generale despre familie

2.    Familia din punct de vedere juridic

3.    Scurt istoric al instituţiei familiei în societăţile tradiţională românească

 

Capitolul II

Conţinutul universal al noţiunii de căsătorie

1.   Definiţia căsătoriei

2.   Aspecte comparate privind căsătoria în unele societăţi tradiţionale

3.   Religia – numitor comun al diverselor sisteme juridice

4.   Căsătoria în viziunea dreptului românesc

5.   Înţelesul universal al căsătoriei

 

Capitolul III

Căsătoria şi tradiţia populară la români

1.   Scurt istoric al instituţiei căsătoriei în tradiţia populară

2.   Căsătoria şi tradiţia populară la români în Transilvania

3.   Căsătoria şi tradiţia populară la români în Ţara Românească şi Moldova

3.   Căsătoria tradiţională românească între constrângeri cutumiare şi „interes”

 

 

 

Capitolul IV

Actuala reglementare a căsătoriei în dreptul românesc

1.  Reglementarea căsătoriei în Noul Cod Civil

2.  Natura juridică a căsătoriei

3. Câteva consideraţii cu privire la condiţiile de fond şi formă la încheierea căsătoriei

 

Concluzii

Bibliografie

 


Extras

Conținut aleatoriu

Capitolul I

Aspecte generale cu privire la familiei. Scurt istoric al instituţiei familiei

 1.         Dispoziţii generale despre familie

 Concepută ca „element fundamental şi natural al societăţii” , în litera¬tura juridică familia este privită ca o realitate biologică, prin uniunea ce se realizează dintre bărbat şi femeie şi prin funcţia procreaţiei, ca o realitate socială, prin comunitatea de viaţă ce se creează între soţi, între părinţi şi copii, precum şi între alte rude, şi, în sfârşit, familia este o realitate juri¬dică, prin reglementările legii privitoare la familie . Sub acest din urmă aspect, familia este o realitate juridică prin reglementarea ei de către normele juridice ce desemnează grupul de persoane între care există drepturi şi obligaţii care izvorăsc din căsătorie, din rudenia firească şi civilă, precum şi din alte raporturi asimilate de lege relaţiilor de familie.

În lipsa unei reglementări legale a noţiunii de familie şi a inconsecvenţei legislative privind sfera persoanelor prevăzute ca făcând parte din familie, în doctrină i s-a atribuit noţiunii de familie un înţeles restrâns, în sensul că familia este formată din soţi şi copiii lor minori, şi un înţeles larg, familia cuprinzând pe lângă soţi şi copii lor minori şi alte persoane”.

O definire precisă a noţiunii de familie comportă, indiscutabil, dificultăţi determinate, pe de-o parte, de faptul că acest fenomen social, familia, constituie obiect de cercetare pentru multiple ştiinţe ca: sociologia, dreptul, psihologia, medicina, ştiinţele istorice etc, fiecare încercând să surprindă aspectele caracteristice din propriul unghi de vedere, iar, pe de altă parte, fiindcă însuşi legiuitorul nu este consecvent, dând, astfel cum vom arăta în cele ce urmează, accepţiuni diferite acestei noţiuni .

Autori ca I.P. Filipescu  sau M. Banciu , vorbesc despre familie ca fiind o realitate socială, prin ea realizându-se o comunitate de viaţă între soţi, între părinţi şi copii, precum şi,


Imagini

Capturi de ecran


Fișiere

Conținutul arhivei

  • Lucrare Aurel.doc