Alte discipline

Alunecarile de teren. Studiu de caz

  • 30 EURO
  • Lucrare de disertatie "Alunecarile de teren. Studiu de caz"

Cuprins

Conținutul lucrării

CUPRINS

Introducere

Capitolul I

Consideraţii introductive privind vulnerabilitatea şi factorii de risc în cazul alunecărilor de teren

I. 1. Noţiunea de vulnerabilitate

I. 2. Definirea şi clasificarea factorilor de risc

I. 3. Definiţia alunecărilor de teren. Tipuri de alunecări

 

Capitolul II

Procesul alunecărilor de teren. Cauze şi efecte

II. 1. Condiţiile favorabile declansării alunecărilor de teren

II. 2. Cauze şi efecte ale alunecărilor de teren

II 3. Declanşarea şi desfăşurarea procesului de alunecare de teren

II 4. Caracteristici ale alunecarilor de teren. Vulnerabilitate şi riscuri

 

Capitolul III

Măsuri de protecţie şi prevenire în cazul alunecărilor de teren

III. 1. Măsuri de prevenire şi intervenţie

III. 2. Metode de combatere şi protecţie împotriva alunecărilor de teren

III. 3. Organizarea şi conducerea prevenirii, protecţiei şi intervenţiei în caz de alunecări de teren

 

Capitolul IV

Alunecările de teren din comuna Malul cu Flori, Dâmboviţa -studiu de caz-

IV.1. Prezentare generala a comunei Malul cu Flori. Scurt istoric

IV. 2. Aspecte geografice şi geologice ale depresiunii Malu cu Flori

IV. 3. Alunecările de teren din februarie 2010 - comuna Malul cu Flori

 

Capitolul V

Concluzii

Bibliografie

 

CONTENT

 

Introduction

Chapter I

Introductory remarks regarding vulnerability and risk factors in the case of landslides

I.1. The concept of vulnerability

I.2. Definition and classification of risk factors

I.3. The landslides definition. Types of landslides

 

Chapter II

The landslides process. Causes and effects

II.1. Favorable conditions for the beginning of landslides

II.2. Causes and effects of the landslides

II.3. The beginning and the development of the landslides process

II.4. The characteristics of the landslides. The vulnerability and the risks

 

Chapter III

Preventive and protective measures in the case of landslides

III.1. Measures of prevention and intervention

III.2. Methods to combat and protect from landslides

III.3. Organization and management of prevention, protection and intervention in case of landslides

 

Chapter IV

Landslides in village cu Malul cu Flori, Dâmboviţa - case study

IV.1. General presentation of Malul cu Flori village. Brief historical account

IV.2. Geographical and geological aspects of Malu cu Flori  depression

IV.3. Landslides from February 2010 - Malul cu Flori village

 

Chapter V

Conclusions

Bibliography


Extras

Conținut aleatoriu

Introducere

 

Lucrarea de faţă cu tema „Factori de risc şi vulnerabilitate în cazul producerii unor alunecării de teren”, prezintă o importanţă deosebită întrucât alunecările de teren sunt acele fenomene complexe ce presupun deplasarea unor mase de pământ aflate în pantă, datorită umezirii acestora, sub acţiunea forţelor gravitaţionale, iar complexitatea acestor fenomene este dată de multitudinea de cauze care le pot provoca, modul de desfăşurare al procesului, natura straturilor afectate şi dezvoltarea lor în timp şi spaţiu.  Totodată, sub acţiunea unor facori cauzali, aceste fenomene sunt considerate a fi catastrofe naturale care produc pagube materiale şi pierderi de vieţi omeneşti.

Din punct de vedere structural, lucrarea este împărţită în cinci capitole care la randul lor sunt subîmpărţite într-un număr de secţiuni în funcţie de complexitatea fiecărui capitol încercând să fac o analiză căt mai eficientă principalelor subiecte ale lucrării. Primele trei capitole le-am alocat parţii teoretice privind fenomenul de alunecare de teren, capitolul IV ocupânduse de o analiză practică a alunecărilor de teren produse în anul 2010 în zona comunei Malul cu Flori, precum şi de o prezentare a unor aspecte geografice şi geologice ale zonei studiate petru o înţelegere mai precisă cauzalităţii fenomenului.

Capitolul I, intitulat „Consideraţii introductive privind vulnerabilitatea şi factorii de risc în cazul alunecărilor de teren” se ocupă de definirea şi clasificarea noţiunilor cu care operează lucrarea în abordarea temei studiate. Capitolul al II lea, l-am rezervat procesului alunecărilor de teren cât şi a cauzelor si efectelor acestora iar capitolul III analizează măsurile de protecţie şi prevenire în cazul alunecărilor de teren ce cad în sarcina instituţiilor abilitate pentru aceste activităţi.


Imagini

Capturi de ecran


Fișiere

Conținutul arhivei