Alte discipline

Potentialul turistic. Studiu de caz: Baile Tusnad

  • 15 EURO
  • Lucrare de licenta "Potentialul turistic. Studiu de caz: Baile Tusnad", pag. 69, format WORD

Cuprins

Conținutul lucrării

CUPRINS

 Capitolul I

Consideraţii introductive cu privire la potenţialul turistic

1.     Definiţia şi conţinutul potenţialului turistic

2.     Structura potenţialului turistic

3.     Crerea şi oferta turistică

 

Capitolul II

Valorificarea potenţialului turistic al Romaniei

1.   Consideraţii generale privind valorificarea potenţialului turistic al României

2.   Valorificare potenţialului natural

3.   Valorificarea potenţialului antropic

 

Capitolul III

Staţiunea Balneară Băile Tuşnad

1.     Prezentarea generală a zonei turistice Băile Tuşnad

1.1.  Aşezarea geografică şi scurt istoric al staţiunii

1.2.  Potenţialul turistic natural

1.3.  Potenţialul turistic antropic

2.     Prezentarea ofertei turistice din zona Băile Tşnad

2.1.  Factori naturali de cură

2.2.  Atracţii turistice naturale

3.     Baza tehnico-materială a staţiunii

3.1.  Structurile de cazare şi alimentaţie publică

3.2.  Dotări pentru agrement şi refacerea sănătăţii

3.3.  Căi şi mijloace de transport

4.     Analiza economică socială a activităţilor turistice

 

Capitolul IV

Propuneri şi strategii privind dezvoltarea zonei turistice Băile Tuşnad

1.  Strategii privind produsele turistice

2.  Strategii privind preţurile

3.  Strategii privind promovarea produsului turistic

4.  Strategii privind distribuţia produsului turistic

5.  Perspective de dezvoltare a staţiunii

 Concluzii

Bibliografie


Extras

Conținut aleatoriu

Introducere

 

Turismul este considerat la nivel mondial ca unul dintre cele mai dinamice sectoare economice. Chiar în perioadele de criză, nefavorabile din punct de vedere economic, politic şi social, el a cunoscut o evoluţie ascendentă.

Această evoluţie este demonstrată de numărul de turişti, mai ales cei internaţionali, şi de încasările valutare. Observăm că turismul, în general, are capacitatea de a depăşi perioadele critice legate de recesiuni economice, instabilitate politică, conflicte regioanle sau calamităţi naturale.

În lucrarea de faţă mi-am propus să analizez modul în care este valorificat potenţialul turistic în staţiunea balneară Băile Tuşnad.

Băile Tuşnad este una dintre cele mai frumoase staţiuni balneoclimaterice din România. Localitatea este situată în partea central-estică a ţării, pe râul Olt, în depresiunea Ciucului. Este aflată la poalele masivului vulcanic Harghita, în jurul lacului Ciucaş.

Prin suprafaţa sa de numai câţiva kmp este cea mai mică aşezare urbană din ţara noastră. Supranumită « Perla Ardealului », dar şi « Mica Elveţie », Băile Tuşnad beneficiază de un decor de o frumuseţe rară, aer curat, puternic ozonat, şi mai ales de ape minerale folosite în scop terapeutic. Tot aici există emanaţiile naturale de bioxid de carbon – gaz uscat care sunt valorificate în cura balneară sub numele de «mofeta» - acestea reprezentând un fenomen natural unic în lume.

Localitatea are o climă subalpină, de depresiune montană, cu veri răcoroase şi ierni reci, care asigură pe tot parcursul anului confort şi linişte, un loc ideal de petrecere a vacanţei, indiferent de anotimp.

Băile Tuşnad este o staţiune cu sezon permanent, cu numeroase izvoare de ape minerale foarte diverse în ceea ce priveşte compoziţia chimică : ape minerale bicarbonate, carbonate, sodice, clorate, magnezice, feruginoase, calcice şi mezotermale folosite în bazine în aer liber.

Staţiunea este recomandată în tratamentul bolilor cardiovasculare, ale sistemului nervos central, ale bolilor renale, digestive, endocrine, reumatismale, etc. – tratamente aplicate prin metode foarte moderne.

Această lucrare cu titlul «Valorificarea potenţialului turistic al staţiunii Băile Tuşnad» este structurată pe patru capitole.

În primul capitol « Consideraţii introductive la potenţialul turistic » am prezentat din punct de vedere teoretic aspectele legate de potenţialul turistic în general şi am arătat care sunt principalele atracţii turistice ale României, atât în ceea ce priveşte potenţialul turistic natural, cât şi cel antropic.

În capitolul al doilea am vorbit despre « Valorificarea potenţialului turisitic al României », punând accent pe potenţialul turistic natural, pornind de la ideea că pentru staţiunile balneoclimaterice elementul cel mai important îl constituie factorul natural de care beneficiază o localitate, care poate fi folosit în scop terapeutic.

Începând cu capitolul al treilea, aceste elemente teoretice au fost aplicate pentru staţiunea balneară Băile Tuşnad. La început am făcut o prezentare generală a acestei zone turistice, vizând aşezarea geografică, relieful, clima, apele, vegetaţia şi fauna din acestă parte a ţării.

La prezentarea ofertei turistice din zona Băile Tuşnad am pus accentul pe factorii naturali de cură şi pe celelalte atracţii turistice naturale. În acelaşi capitol am prezentat, de asemenea, baza tehnico-materială a staţiunii evidenţiind structurile de cazare şi de alimentaţie, dotările de care beneficiază staţiunea pentru refacerea sănătăţii şi am făcut o analiză economică-socială a activităţilor turistice din această zonă.


Imagini

Capturi de ecran


Fișiere

Conținutul arhivei

  • Lucrare Alex.doc