Alte discipline

Locul si rolul functiei publice in cadrul serviciilor publice

  • 10 EURO
  • Lucrare de disertatie"Locul si rolul functiei publice in cadrul serviciilor publice", pag. 47, format WORD

Cuprins

Conținutul lucrării

CUPRINS

 

 

 

CAPITOLUL I

CONSIDERAŢII PRIVIND ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ

Secţiunea 1: Centralizare-descentralizare-deconcentrare

Secţiunea a 2-a: Principiile administraţiei publice locale

Secţiunea a 3-a: Corelaţia descentralizare - deconcentrare

Secţiunea a 4-a: Structura administraţiei publice

 

CAPITOLUL II

SERVICIILE PUBLICE

Secţiunea 1: Noţiunea de serviciu public

Secţiunea a 2-a: Personalul serviciului public

Secţiunea a 3-a: Baza materială şi financiară a serviciilor publice

 

CAPITOLUL III

FUNCŢIA PUBLICĂ. FUNCŢIONARUL PUBLIC

Secţiunea 1: Noţiune. Istoric. Reglementare

Secţiunea a 2-a: Categorii de funcţionari publici

Secţiunea a 3-a: Drepturile şi îndatoririle funcţionarilor publici

Secţiunea a 4-a: Răspunderea juridică a funcţionarilor publici

 

CAPITOLUL IV

LOCUL ŞI ROLUL FUNCŢIEI PUBLICE ÎN CADRUL SERVICIILOR PUBLICE

 

BIBLIGRAFIE


Extras

Conținut aleatoriu

CAPITOLUL I

CONSIDERAŢII PRIVIND ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ

 

 

Secţiunea 1: Centralizare-descentralizare-deconcentrare

 

La nivelul statului, alături de interesele generale se regăsesc şi interesele locale, între acestea existând o interdependenţă reciprocă, fapt ce face ca, în sfera de competenţă a dreptului constituţional să regăsim, aşa cum spune George Alexianu, “toate regulile care fixează organele centrale ale statului şi modul lor de funcţionare, precum şi organele de autonomie locală”.[1]

Interesele publice ale unei colectivităţi, arată Paul Negulescu, nu au întotdeauna aceeaşi întindere, întrucât pot exista, aşa cum am văzut, interese generale ale statului, dar şi interese ale unor judeţe, după cum pot exista şi interese ale unor comune sau a unei singure comune.

-     Aceeaşi concepţie o are şi prof. Anibal Teodorescu, care subliniază că “într-un stat există interese generale, alături de care există interese judeţene şi interese locale”.[2]

Rezultă, din opinia acestor autori, că în stat există interese generale alături de interese judeţene precum şi de cele locale, mai mult chiar, între aceste interese existând o interferenţă reciprocă, interesul local fiind considerat că este în acelaşi timp şi interes general.

În concepţia lui Paul Negulescu, aceste interese sunt satisfăcute prin “administraţiuni publice”, înţelese ca totalitate a serviciilor publice destinate să satisfacă anumite interese generale, regionale sau comunale”, precizând că sunt administraţii publice “statul, judeţul şi comuna”.[3]

Potrivit acestei opinii, statul nu este singurul care înfiinţează servicii publice ci, în mod evident, şi judeţele şi comunele, în calitatea lor de colectivităţi locale îşi pot organiza propriile servicii în vederea satisfacerii intereselor lor.[4]

În doctrina românească, de altfel, colectivităţile locale sunt concepute în două moduri de organizare. Astfel, într-o primă accepţiune, colectivităţile locale sunt desmembrăminte ale statului, creaţii ale legii pentru scopuri administrative, ca simple circumscripţii teritoriale ridicate la rangul de persoane juridice[5], investite cu anumite drepturi de către puterea centrală.[6] Aceasta le menţine sub strictă supraveghere, instituind asupra lor o tutelă.[7], punând în fruntea lor funcţionari numiţi de ea şi nu aleşi de locuitori sau, dacă alegerea este acceptată, atunci se


[1] George Alexianu, Curs de drept constituţional, vol. I, Editura Casa Şcoalelor, Bucureşti, 1930, p.17

[2] Anibal Teodorescu,Tratat de drept administrativ,vol.I Ed.III,Institutul de Arte Grafice-Eminescu-S.A.,Bucureşti, 1929, pag. 191

[3] Paul Negulescu, op. cit. ,p.72

[4] Ibidem, p.83 şi 117

[5] Anibal Teodorescu, op. cit., voi. I., p.239

[6] Paul Negulescu, op. cit., p. 115

[7] George Alexianu, op. cit., voi. II, fascicula II, p. 49


Imagini

Capturi de ecran


Fișiere

Conținutul arhivei

  • Locul si rolul functiei publice in cadrul serviciilor publice.doc