Drept societar

Lichidarea societatilor comerciale

  • 5 EURO
  • Lucrare de licenta "Lichidarea societatilor comerciale", nr. pag. 83, format WORD

Cuprins

Conținutul lucrării

CUPRINS

 

 

 

 

CAPITOLUL I

NOŢIUNI INTRODUCTIVE

Secţiunea I - Societatea comercială. Noţiune

Secţiunea a II-a - Evoluţia reglementării societăţilor comerciale în sistemul românesc de drept

Secţiunea a III-a - Formele juridice de societăţi comerciale

Secţiunea a IV-a - Consecinţele personalităţii juridice a societăţilor comerciale

 

CAPITOLUL II

PRINCIPII GENERALE PRIVIND DIZOLVAREA Şl LICHIDAREA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE

Secţiunea I - Dizolvarea şi lichidarea - aspecte generale

Secţiunea a II-a - Dizolvarea - fază premergătoare a lichidării

Secţiunea a III-a - Lichidarea societăţilor comerciale

 

CAPITOLUL III

PROCEDURA LICHIDĂRII

Secţiunea I - Modificări produse de trecerea la faza lichidării societăţii comerciale

Secţiunea a II-a - Lichidarea activului şi pasivului societăţii

Secţiunea a III-a - Întocmirea şi executarea bilanţului final

Secţiunea a IV-a - Partajul bunurilor societăţii între asociaţi

Secţiunea a V-a - Închiderea lichidării societăţii comerciale

 

CONCLUZII

 

BIBLIOGRAFIE


Extras

Conținut aleatoriu

CAPITOLUL I

NOŢIUNI INTRODUCTIVE

 

 

 

Secţiunea I

Societatea comercială. Noţiune

 

 

În ţările cu economie de piaţă, societăţile comerciale constituie realităţi juridice şi totodată realităţi economice relevante pentru domeniul comerţului. Practic, ele sunt principalele instrumente prin care se realizează activităţile comerciale şi, în majoritatea lor, operaţiile juridice specifice comerţului. Nu este deci întâmplător, că în toate legislaţiile lumii, societăţile comerciale se bucură de o atentă şi detaliată reglementare, iar, pe plan doctrinar, ele animă preocupărilor autorilor, care cercetează problematica dreptului comercial.

Dreptul comercial defineşte societăţile ca fiind “asociaţii încheiate între mai multe persoane pentru a colabora, într-un mod stabilit în prealabil, la realizarea unui scop de natură economică”. Ele s-au înfiinţat pentru a opera un câştig - dorit cât mai mare - de care să beneficieze toţi membrii în anumite proporţii, deci în vederea unui scop lucrativ şi nu social - caritabil cum este cazul celor mai multe societăţi de ordin public (ex. asociaţiile şi fundaţiile cu scop nepatrimonial reglementate de Legea nr. 21/1924).

Codul Civil Român, prin art. 1491, defineşte societatea ca fiind, un contract prin care două sau mai multe persoane se învoiesc să pună ceva în comun. Aceasta este însă definiţia societăţii civile.

Societatea comercială este o personalitate juridică - subiect de drept autonom - având scop lucrativ şi fiind formată din cel puţin două persoane care se învoiesc să pună ceva în comun pentru a desfăşura acte şi fapte de comerţ şi a împărţi foloasele rezultate. Ea se deosebeşte de diferite asociaţii şi fundaţii civile tocmai prin scopul lucrativ pe care şi-1 propune.

La 17 decembrie 1990 a intrat în vigoare Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale. Chiar din primul său articol ea intră în terminologia specifică materiei comerciale stipulându-se că “pentru efectuarea actelor de comerţ, persoanele fizice şi juridice se pot asocia şi constitui în societăţi comerciale, cu respectarea dispoziţiilor prezentei legi”. Este necesară precizarea faptului că reglementările referitoare la societăţile comerciale cuprinse în această lege se completează în mod armonios şi necesar cu prevederile Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, cu cele ale Codului Comercial, precum şi cu acelea ale Codului Civil sau a altor acte normative incidente în materie.

Dezvoltându-se, societăţile comerciale s-au manifestat ca factorul cel mai puternic al întregii economii naţionale. Ceva mai mult, ele au imprimat economiilor naţionale direcţii noi de dezvoltare: cu ajutorul lor formele primitive ale economiei au fost înlocuite cu formele rafinate ale economiei băneşti şi de credit.


Imagini

Capturi de ecran


Fișiere

Conținutul arhivei

  • Lichidarea_societatilor_comerciale[1].doc