Alte discipline

OCROTIREA SPECIALĂ A MINORILOR HANDICAPAŢI

  • 9 EURO
  • Lucrare de licenta "OCROTIREA SPECIALĂ A MINORILOR HANDICAPAŢI"

Cuprins

Conținutul lucrării

CUPRINS

 Capitolul  I    CONSIDERENTE  GENERALE

Secţiunea  1   Iportanţa  şi  actualitatea  temei

Secţiunea 2   Noţiunea  de “ocrotire specială a minorilor handicapaţi”

 

Capitolul II EVOLUŢIA LEGISLAŢIEI ROMÂNEŞTI CU PRIVIRE LA              

                     OCROTIREA SPECIALĂ A MINORILOR HANDICAPAŢI

                     ÎN PERIOADA 1970-1998

Sectiunea 1  Scurt istoric

Sectiunea 2  Concluzii şi propuneri de lege ferenda la reglementările legale   privind persoanele handicapate

 Capitolul III OCROTIREA SPECIALA A MINORILOR HANDICAPATI

                        PRIN INTERMEDIUL INSTITUTILOR DE STAT SI ALE

                     COMUNITATII LOCALE CU ATRIBUTII IN DOMENIU

Sectiunea 1  Ocrotirea speciala a minorilor handicapati la nivelul institutiilor de

                     stat specializate

Sectiunea 2  Ocrotirea speciala a minorilor handicapati de catre institutiile

                     specializate ale comunitatilor locale

 

Capitolul IV  ASPECTE PRIVIND SISTEMUL DE MASURI DE

                         OCROTIRE   SPECIALA  A  MINORILOR HANDICAPATI

                         EXISTENT IN ROMANIA IN PERIOADA ACTUALA

Sectiunea 1  Masuri de ocrotire speciala

Sectiunea 2  Analiza

 Capitolul V  CONSIDERATII  FINALE  PRIVIND  OCROTIREA

                     SPECIALA A MINORILOR HANDICAPATI IN

Sectiunea 1Conventia cu privire la drepturile copilului si integrarea Romaniei in

                    structurile europene – repere esentiale

Sectiunea 2 Organizatiile private specializate in domeniul ocrotirii speciale a

                    minorilor handicapati – parteneriat,cadru legislative,dificultati

Sectiunea 3 Concluzii

 Bibliografie

 


Extras

Conținut aleatoriu

CAPITOLUL II:  EVOLUŢIA  LEGISLAŢIEI   ROMÂNEŞTI CU

                          PRIVIRE   LA   OCROTIREA   SPECIALĂ   A

                          MINORILOR HANDICAPAŢI ÎN PERIOADA

                        1970 – 1998

 

 

 

Secţiunea  1  Scurt istoric

        

În perioada 1970-1997, principalul act normativ care a reglementat domeniul abordat în această lucrare a fost Legea nr. 3/1970. Având în vedere că această lege a fost abrogată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 26/1997, nu vom insista prea mult în prezentarea ei.

         Totuşi este necesar să evidenţiem, pornind de la contextul social-politic si economic în care a fost elaborată şi emisă această lege, următoarele aspecte:

·        din punct de vedere strict tehnic, juridic, legea oferă un cadru relativ satisfăcător de realizare a ocrotirii speciale a minorilor, în general, şi a minorilor handicapaţi, în particular.

·        sub aspectul implicării comunităţilor locale în ocrotirea specială a minorilor handicapaţi subliniem că existenţa unei comisii centrale căreia se subordonau comisiile pentru ocrotirea minorilor din teritoriu, comisie care în multe situaţii adopta decizii fără a cunoaşte sau lua în consideraţie realităţile din teritoriu, calitatea membrilor acestei comisii, în mare parte reprezentanţi ai birocraţiei de partid, fără o specializare în domeniu, au dus la aplicarea incompletă a măsurilor de ocrotire specială prevăzute de lege.

·        deprecierea accelerată a situaţiei economice în România, datorită sistemului economic descentralizat, a avut ca efect golirea de conţinut practic a măsurilor de ocrotire prevăzute în această lege.

    Situaţia din domeniul ocrotirii speciale a minorilor handicapaţi la sfârşitul anului 1989 în România era deosebit de dramatică. Instituţiile de ocrotire erau lipsite de cele mai elementare mijloace de subzistenţă: medicamente, alimente, căldură, energie electrică etc. Personalul ce activa în cadrul acestor instituţii era în număr redus, insuficient în raport cu necesităţile reale, iar cadrele de specialitate erau insuficiente.

În acest sens elocvente sunt rapoartele înaintate catre Uniunea Europeană de către diferite organizaţii neguvernamentale care au efectuat studii în perioada 1990-1991, rapoarte publicate în reviste ale Uniunii[1].

Aceasta situaţie dramatică demonstrează că ocrotirea specială a minorilor handicapaţi  în  vechiul  regim avea caracter demagogic, fără

aplicabilitate practică, că inexistenţa unei economii puternice, sănătoase are ca efect imposibilitatea aplicării normelor legale din domeniu, oricât de generoase ar fi acestea.

        

Decretul-Lege nr. 138/1990

După 1989, primul act normative important pentru reglementarea domeniului ocrotirii speciale a minorilor handicapaţi, emis după Revoluţia din Decembrie 1989, este Decretul-Lege nr.138/1990[2].

         Astfel, la art. 1 se precizează că:

         “Pentru înlesnirea accesului în unităţile de ocrotire a minorilor si tinerilor cu deficienţe fizice şi intelectuale şi al minorilor inadaptaţi (-), în vederea recuperării şi integrării lor în societate, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Muncii şi Ocrotirii Speciale şi Ministerul Invăţământului vor asigura prin organele lor teritoriale, după caz:[1] Între acestea, coleţia Revistei Integrării Europene, “Dialog European” din perioada 1992-1993, precum şi diferitele studii apărute în revista Fundaţiei pentru Dezvoltarea Societăţii civile “InfoONG”, colecţia 1993-1998.

[2] Emis de C.P.U.N. si publicat in M.O. nr. 65/ 12 mai 1990


Imagini

Capturi de ecran


Fișiere

Conținutul arhivei

  • Licenta 1.doc