Drept internaţional

Jurisdictii penale internationale

  • 10 EURO
  • Lucrare de disertatie"Jurisdictii penale internationale", pag. 50, format WORD

Cuprins

Conținutul lucrării

Cuprins

 

 

 

Capitolul I

Aspecte generale cu privire la Jurisdicţiile Penale Internaţionale ....2

1.1. Scurt istoric al Jurisdicţiilor Penale Internaţionale ……………………….2

1.2. Necesitatea unei Jurisdicţii Penal Internaţionale........................................13

 

Capitolul II

Proiecte de instituire a unei Jurisdicţii Penale Internaţionale ……..18

2.1. Tratatul de la Versailles………………………………………………….…18

2.2.   Convenţii si proiecte ONU privitoare la Jurisdicţiile Penale Internaţionale ........................................................................................................20

 

Capitolul III

Jurisdicţii Penale Internaţionale Ad-hoc şi permanente……………..25

3.1. Tribunalele InternaţionaleAd-hoc.………………………………………...25

3.2. Apariţia şi rolul Curţii Internaţionale Penale…………………………….35

 

Concluzii…………………..………………………………………...………….47

Bubliografie……………………………………...…………………………….49

 

 


Extras

Conținut aleatoriu

Capitolul I

Aspecte generale cu privire la jurisdicţiile penale internaţionale

 

1.1. Scurt istoric al jurisdicţiilor penale internaţionale

 

 

   În condiţiile epocii actuale, caracterizată prin afirmarea năzuinţei spre o pace durabilă, eliminarea fortei şi edificarea unui nou sistem de relaţii întemeiat pe principii de morală şi justiţie se impune îmbunătăţirea normelor dreptului internaţional. De asemenea recrudescenţa actelor de terorism şi comiterea în lanţ a unor crime internaţionale, care se practică ostentativ în faţa unei lumi ce nu dispune decât de instrumente imperfecte explica necesitatea găsirii unor noi instrumente capabile să contribuie la o nouă ordine internaţională. Până în prezent justiţia internaţională a făcut puţine progrese, dar sub aspectul normelor şi documentelor internaţionale s-au făcut progrese considerabile[1]. În contextul dreptului internaţional un rol de prim rang revine Dreptului Internaţional Penal, a cărei apariţie se produce la începutul secolului al XIX lea, de când încep să existe şi reguli de drept penal cu privire la beligeranţi. Documente de pionerat în aceasta materie avem: Convenţia de la Geneva din 1843 cu privire la Crucea Roşie Internaţională precum şi Convenţiile de la Haga 1897 şi 1907, care au marcat o noua etapă în dezvoltarea dreptului internaţional în domeniul penal, deoarece, chiar dacă nu conţineau la acea vreme, sancţiunile propriu-zise, consacrarea interdicţiilor prin această codificare a legilor şi obiceiurilor războiului, a constituit un element de referinţă.

Între cele două războaie s-au produs însemnate mutaţii: încheierea unor convenţii, pentru reprimarea unor infracţiuni, prin care se încalcă dreptul internaţional - traficul de femei şi copii, reprimarea terorismului; rolul important pentru instaurarea legalităţii internaţionale este jucat de Asociaţia Internaţională de Drept Penal - care atribuia dreptului penal misiunea de a apăra pacea internaţională.

De asemenea în timpul şi după cel de-al doilea război mondial au fost create o serie de acte cum ar fi[2]: crearea în 1942, a Comisiei Internaţionale pentru cercetarea crimelor de război ;


[1] Dumitru Diaconu , Curtea Penala Internationala -Istorie şi realitate, Editura  ALL Beck, Bucureşti, 1999, p. 85

[2] Alexandru Bolintineanu, Bogdan Aurescu,  Drept internaţional contemporan, Editura All Beck, Bucureşti, 2000, p. 106


Imagini

Capturi de ecran


Fișiere

Conținutul arhivei

  • Lucrare Marian Jurisdicţiile iner penale Mod ificata7.02.2014.doc