Alte discipline

Coruptia in achizitiile publice

  • 8 EURO
  • Lucrare de licenta "Coruptia in achizitiile publice", nr pag. 58, format WORD

Cuprins

Conținutul lucrării

CUPRINS

 

Capitolul 1

CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE. PRECEDENTE LEGISLATIVE ŞI ELEMENTE DE DREPT COMPARAT

 

1.   ACCEPŢIUNILE NOŢIUNII DE CORUPŢIE

2. EVOLUŢIA ISTORICĂ ŞI LEGISLATIVĂ A FENOMENULUI CORUPŢIEI

3.   ELEMENTE DE DREPT COMPARAT

 

Capitolul 2

PRINCIPALELE INFRACŢIUNI DE CORUPŢIE PREVĂZUTE DE LEGISLAŢIA PENALĂ ROMÂNĂ ÎN VIGOARE

 

1. INFRACŢIUNI DE CORUPŢIE

2. INFRACŢIUNI ASIMILATE INFRACŢIUNILOR DE CORUPŢIE

3.   INFRACŢIUNI ÎN LEGĂTURĂ DIRECTĂ CU INFRACŢIUNILE DE CORUPŢIE

 

Capitolul 3

PREZENTAREA INFRACŢIUNILOR DE CORUPŢIE SĂVÂRŞITE DE FUNCŢIONARII PUBLICI

 

1.   INFRACŢIUNI DE CORUPŢIE PREVĂZUTE DE CODUL PENAL

1. 1. Luarea de mită

1. 2. Darea de mită

1. 3. Primirea de foloase necuvenite

1. 4. Traficul de influenţă

2. INFRACŢIUNI DE CORUPŢIE PREVĂZUTE DE LEGEA NR. 78/2000

2. 1. Infracţiunea de corupţie prevăzută de art 61 din Legea nr.78/2000

2. 2. Infracţiunea de corupţie introdusă prin art 82 din Legea nr. 78/2000

 

Capitolul 4

MANIFESTAREA INFRACŢIUNILOR DE CORUPŢIE ÎN ACHIZIŢIILE PUBLICE

 

1. CONSIDERAŢII GENERALE CU PRIVIRE LA ACHIZIŢIILE PUBLICE

2. FORME DE MANIFESTARE A CORUPŢIEI ÎN ACHIZIŢIILE PUBLICE

 

Capitolul 5

CONSECINŢELE CORUPŢIEI ÎN DOMENIUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE ŞI NECESITATEA PREVENIRII ACESTUI FENOMEN

 


Extras

Conținut aleatoriu

Din această cauză, există tendinţa, atât pe plan internaţional, cât şi pe plan intern, de a se determina cu mai multă claritate faptele de corupţie şi, de asemenea, de a se ridica sancţiunile pentru infracţiunile de corupţie aşa-zis tradiţionale[1].

În afara accepţiunii  sale strict juridice, corupţia are şi o dimensiune politică şi instituţională. Intr-adevăr, formele corupţiei sunt mult mai variate, unele din ele-ca favoritismul, ingerinţa în activitatea funcţionarilor sau acea formă tradiţională, „intervenţia”- fiind considerată, dacă nu acte cotidiene, cel puţin abateri minore care nu pot fi sancţionate penal.

Acestora li se adaugă alte manifestări de corupţie, practicate pe o scară largă, care rezultă din influenţa banului în viaţa politică, tot mai mediatizată, combinată   cu   descentralizarea   puterii   locale,   urbanizarea   rapidă   şi internaţionalizarea relaţiilor economice.

Indiferent de sensul care i se dă, corupţia este ilegală şi din această cauză, ea trebuie să fie sancţionată.

Nu putem spune că ar exista - aşa cum nu a existat niciodată - vreun vid legislativ, ci doar organele de urmărire penală şi justiţia trebuie să ia măsuri prompte de restabilire a legalităţii[2].

Prin urmare corupţia constituie o formă de poluare a vieţii sociale; faptele de acest fel reprezintă un pericol social pentru societate prin vătămare sau punerea în pericol a desfăşurării activităţii statului şi a tuturor sectoarelor vieţii sociale. De aici şi necesitatea intervenţiei legii penale.

Prin incriminarea faptelor de corupţie, legea penală caută să asigure îndeplinirea corectă, cinstită de către funcţionari a atribuţiilor ce le sunt încredinţate şi să combată manifestările de venalitate ale unora dintre aceştia care urmăresc să folosească funcţia în vederea realizării unor scopuri ilicite[3].

 

2. EVOLUŢIA ISTORICĂ ŞI LEGISLATIVĂ A FENOMENULUI CORUPŢIEI

Istoria societăţii umane pune în evidenţă faptul că infracţionalitatea şi corupţia, sub toate formele de manifestare, a existat şi s-a perpetuat încă din cele mai vechi timpuri.[1] În România. prin L. nr. 65 din 8 iulie 1992, pentru modificarea şi completarea Codului penal. cuantumul pedepselor la aceste infracţiuni a fost majorat.

[2] V. Dobrinoiu - „Corupţia în Dreptul Penal Român". Ed. Atlas Lex. Bucureşti 1995. pag. 18

[3] V. Dobrinoiu. I. Pascu, I. Molnar. Gh. Nistoreanu. A. Boroi. V. Lazăr - „Drept Penal. Partea Specială". Ed. Europa Nova. Bucureşti 1999. pag. 345


Imagini

Capturi de ecran


Fișiere

Conținutul arhivei

  • coruptia in achiztiile publice.doc