Dreptul Uniunii Europene

Parlamentul European

  • 20 EURO
  • Lucrare de licenta "Parlamentul European", pag. 78, format WORD

Cuprins

Conținutul lucrării

Cuprins

 

CAPITOLUL  I

CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE

1.  Scurt istoric

2.  Delimitări conceptuale

3. Rolul Parlementului  European

 

CAPITOLUL II

ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA PARLAMENTULUIEUROPEAN

1. Alegerea parlamentarilor europeni

2. Regulamentul Parlamentului European

3. Structura Parlamentului European

3.1.    Preşedintele Parlamentului European

3.2.    Biroul Parlamentului European

3.3.    Conferinţa preşedinţilor

3.4.      Comisiile

3.5.      Grupurile politice

3.6.      Secretariatul

3.7.      Avocatul european al poporului

 

CAPITOLUL III

COMPETENŢELE  PARLAMENTULUI  EUROPEAN

1.Competenţe legislative ale Parlamentului European

1.1. Procedura de consultare

1.2. Procedura de cooperare

1.3. Procedura de codecizie

1.4. Avizul conform

1.5. Absenţa intervenţiei  Parlementului

2.  Controlul politic şi statutul jurisdicţional al acestuia

2.1. Consideraţii generale cu privire la competenţele Parlamentului European

2.1.1 Funcţia bugetară a Parlamentului European

2.2.  Controlul politic înfăptuit de Parlamentul European

2.3.  Atribuţii de anchetă şi de avocat al poporului

2.4.  Statutul jurisdicţional al Parlamentului European

3.     Puterea bugetară

3.1.      Finanţarea bugetului

3.2.      Adoptarea bugetului

3.3.      Descărcarea de gestiune

4.     Atribuţii în materie de relaţii externe

 

CAPITOLUL  IV

RELAŢIILE  PARLAMENTULUI  EUROPEAN  CU ALTE INSTITUŢII

1. Releţiile Parlamentului European cu alete instituţii comunitare

1. 1. Parlamentului European şi Comisia Europeană

1.2.  Parlamentului European  şi Consiliul Europei

1.3.  Parlamentului European  şi Consiliul European

1.4.  Parlamentului European  şi Banca  Centrală  Europeană

2. Relaţiile Parlamentului European cu parlamentele naţionale şi ţarile în curs de dezvoltare

2.1       Relaţiile cu parlamentele  naţionale

2.2. Relaţiile cu ţările în curs de dezvoltare

CONCLUZII ŞI PPROPUNERI

BibliografieExtras

Conținut aleatoriu

CAPITOLUL II

ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA PARLAMENTULUI  EUROPEAN

 

Încǎ de la început, organizarea prevǎzutǎ a se realiza între cele 6 state membre a avut în vedre aspectul reprezentǎrii lor într-o formǎ reunitǎ la nivelul Comunitǎţilor europene (art.20 al Tratatului C.E.C.A. şi art. 137 al Tratatului C.E.E.).10

Parlamentul European a fost prevǎzut (deşi sub alte denumiri) în toate cele trei tratate iniţiale :

                      - Adunarea Comunǎ , în cadrul CECO ;

                      - Adunarea, în cadrul CEE şi CEEA .

Ulterior, prin rezoluţia din 20 martie 1958, cele trei organe similare s-au reunit în „ Adunarea Parlamentarǎ Europeanǎ”, care, prin rezoluţia din 30 martie 1962 devine „ Parlamentul European ”.

Prin Actul Unic European (art.3 par.1) este consacratǎ din punct de vedere juridic denumirea de Parlament European, denumire menţinutǎ şi de tratatele ulterioare (Tratatul de la Maastricht şi tratatul de la Amsterdam).10 Conform tratatelor constitutive, Parlamentul European se compune din reprezentanţi ai popoarelor statelor reunite în comunitǎţi (art. 20 – Tratatul CECO, art. 137 Tratatul CE).11

Pentru implementarea măsurilor tranzitorii privind componenţa Parlamentului European (decizia Consiliului European din decembrie 2008) va fi necesară  o modificare a legislaţiei naţionale. Parlamentul European  invită statele membre (România nu este vizată deoarece numărul deputaţilor europeni din România rămâne constant atât în baza Tratatului de la Nisa, cât şi a Tratatului de la Lisabona) să adopte toate prevederile necesare în legislaţia internă pentru a permite alegerea anticipată în iunie 2009 a 18 deputaţi europeni suplimentari, astfel încât aceştia să poată avea statutul de observatori începând cu intrării în vigoare Tratatul de la Lisabona.

Deputaţii suplimentari vor deveni membrii deplini simultan, la o dată convenită, imediat ce procedurile de ratificare a modificării legislaţiei primare vor fi încheiate. În raport se  reaminteşte Consiliului că Parlamentul European urmează să câştige drepturi importante de


10 A. Fuerea, I. P. Filipescu, Drept instituţional comunitar european, Ediţia a V-a, Editura Actami, Bucureşti, 2000, pag. 115.

11 N. Diaconu, op. cit. , pag. 97 


Imagini

Capturi de ecran


Fișiere

Conținutul arhivei

  • Copy of Parlamentul European Mariana (2).doc