Alte discipline

Functionarea IFN urilor in Romania

  • 18 EURO
  • Lucrarea de licenta "Functionarea IFN urilor in Romania", pag. 60, format WORD

Cuprins

Conținutul lucrării

Cuprins

 

Capitolul I

Considerații generale cu privirea la instituțiile financiare nebancare (IFN) în cadrul sistemului financiar din România....................................................................3

1. Considerații generale privind societățile cu personalitate juridică reglementate de Legea 31/1990........................................................................................................................................

2.Structura sisitemului financiar din România.......................................................................3

3. Rolul și importanța IFN-urilor în economia națională........................................................6

4. Definiții ale IFN-urilor............................................................................................................8

5. Cadrul juridic de reglementare al IFN-urilor.....................................................................17

 

Capitolul II

Funcționarea IFN-urilor. Activitățile desfășurate de către acestea. Riscuri.....................................................................................................................20

1. Activitățile reglementate de BNR pentru funcționarea IFN-urilor...................................20

2. Structura activităților desfășurate de către IFN-uri..........................................................21

3. Riscurile activității IFN-urilor..............................................................................................22

4. Activitatea de creditarea la IFN-uri.....................................................................................27

5. Particularutăți ale contabilitatății IFN – urilor..................................................................29

 

Capitolul III

Prestarea servicii a instituției financiare nebancare Easy Asset Management (I Credit): acordarea unui credit................................................................................34

1.   Considerații generale privind instituția.............................................................................34

1.1    Caracterizare generală.......................................................................................................34

1.2    Activitatea  Easy Asset Management................................................................................37

1.3    Politica și viziunea companiei............................................................................................38

2.    Procedura de acordare a unui împrumut de către  Easy Asset Management..............40

2.1.  Formulare și documente. Verificare acestora .................................................................40

2.2.  Procesul de creditare în unitățile teritoriale……………………………………………42

2.3.  Rolurul consultantului de credit în raport cu clienții.....................................................44

2.4.  Criterii în evaluarea unei aplicații de credit…………………………………………....45

2.5.  Modalități de verificare a clientului……………………………………………………..46

2.6.  Aprobarea creditelor………………………………………………………………..........47

 

Concluzii.....................................................................................................................................49

Bibliografie.................................................................................................................................52

 


Extras

Conținut aleatoriu

Capitolul I

Considerații generale cu privirea la instituțiile financiare nebancare (IFN) în cadrul sistemului financiar din România

 

1.         Considerații generale privind societățile cu personalitate juridică reglementate de Legea 31/1990

 

 

Noțiunea de societate provine din cuvintul latinesc ,,societas”, care înseamnă întovărășire, asociaţie, comunitate, unire. Termenul ,,societate” are mai multe intelesuri. Din punct de vedere  juridic, acestui cuvint i se atribuie de regula, doua sensuri: într-o acceptiune larga, societatea este o asociere de persoane reunite pentru o activitate sau un interes comun şi supus anumitor reguli; în sens restrans, prin societate se înţelege fie contractul prin care doua sau mai multe persoane convin să pună  ceva în comun, în vederea realizarii unui profit pe care apoi sa-l imparta între ele, fie persoana  juridică născută dîntr-un asemenea contract.

Legislatia comercială, deşi bogata în continut, nu ofera o definiție a societăţii comerciale. Într-o astfel de situație trebuie apelat la dispozițiile Codului civil care reglementeaza contractul de societate, adică societate civilă. Art. 1881 din Codul civil dispune că prin contractul de societate doua sau mai multe persoane se obliga reciproc sa coopereze pentru desfasurarea unei activitati si sa contribuie la aceasta prin aporturi banesti, in bunuri, in cunostinte specifice sau prestatii, cu scopul de a imparti beneficiile sau de a se folosi de economia ce ar putea rezulta . 

Reglementarea cuprinsa în Legea nr. 31/1990,  reprezinta, în prezent, reglementarea generală privind societăţile  comerciale.

Dispozitiile legale privind regimul juridic al societăţilor comerciale au în general un caracter imperativ. Acest lucru se datoreaza faptului că societatea comercială nu este numai un contract  ci şi o persoana juridică (art.1 alin.2 din legea 31/1990).

În literatura juridică s-au formulat de-a lungul timpului numeroase definiții ale societăţii comerciale. D.D Gerota a definit societatea comercială astfel: ,,societatea comercială, considerata

 

[1] Cărpenaru D. Stanciu, Tratat de drept comercial, ediţia , a IV-a, Editura Lumina Lex, Bucureşti, pag. 89.

[1] Stanciu D. Cărpenaru, Tratat de drept commercial roman, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012, p. 118.

 


Imagini

Capturi de ecran


Fișiere

Conținutul arhivei

  • Lucrare Lorena.docx