Criminologie

Copiii strazii

  • 15 EURO
  • Lucrare de licenta "Copiii strazii", pag. 60, format WORD

Cuprins

Conținutul lucrării

CUPRINS

 

Introducere……………………………………………………………………..….3

Capitolul I

Consideraţii generale privind delincvenţa juvenilă

 

1.1. Delincvenţa juvenilă şi comportamentul deviant................................................................5

1.2. Definirea conceptului şi fenomenul de copii străzii...........................................................14

1.3. Descrierea comportamentului copiilor străzii....................................................................17

 

Capitolul II

Evoluţa delincvenţei juvenile în România

 

2.1. Dinamica şi structura delincvenţei juvenile.......................................................................23

2.2. Copiii străzii – cauze............................................................................................................27

2.2.1. Consumul şi traficul de droguri.......................................................................................27

2.2.2. Abuzul sexual şi prostituţia..............................................................................................28

2.3. Copiii străzii – studiu de caz...............................................................................................31

 

Capitolul III

Concepţii şi teorii fundamntale ale delincvenţei juvenile

 

3.1. Teoria psihologică.................................................................................................................37

3.2. Teoria sociologică..................................................................................................................44

 

Capitolul IV

Măsuri de prevenire şi combatere a criminalităţii copiilor străzii

4.1. Elemente de protecţie şi asistenţă socială cu impact pozitiv asupra fenomenului „copiii străzii”...........................................................................................................................................49

4.2. Măsuri pe termen scurt........................................................................................................53

4.3. Măsuri pe termen mediu şi lung..........................................................................................55

 

Concluzii.................................................................................................................56

Bibliografie………………………………………………………….....…………59

 

 


Extras

Conținut aleatoriu

Introducere

 

 

Lucrarea de faţă cu titlul „Criminalitatea şi copiii străzii”, încearcă să abordeze problematica tinerilor minori aflaţi în stradă atât din unghiul de vedere al cauzelor şi evoluţiei fenomenului cât şi din perspectiva prevenirii şi combaterii acestui tip de criminalitate.

De la început voi sublinia că agest tip de criminalitate se  constituie ca o importantă parte a criminaltăţii generale.

Astfel, datorită acestui lucru s-au dezvoltat  mult cercetările criminologice în acest domeniu exprimate în lucrări despre criminalitate sau delincvenţă juvenilă, aşa cum se va vedea şi pe parcursul lucrării.

Fenomenul „copiii străzii” interesează în realitatea întreaga societate, indiferent de dimensiunile lui şi, ca atare, nimeni nu poate aroga dreptul de a nu fi interesat de ţinerea sub control mai ales că este vorba în general de persoane aflate încă într-un proces de formare.

Astfel capitolul I, intitulat “Consideraţii generale privind delincvenţa juvenilă” tratează despre delincvenţa juvenilă şi comportamentul deviant şi, totodată fenomenul „copiilor străzii”, unde vom reţine ca centrală definiţia dată o echipă de cercetatori danezi, definiţie acceptata în contextul romanesc : “Copiii strazii sunt copiii sau adolescentii sub 18 ani, care intr-o perioada de referinta data se afla pe strada, se deplaseaza dintr-un loc în altul şi au propriul grup de prieteni şi propriile relatii sau contacte în strada. “Domiciliul” lor poate fi acela al parintilor sau al unei institutii de protectie sociala”. În ultima parte a acestui capitol am considerat oportun să încadrez tot la generalităţi privind delincvenţa juvenilă descrierea comportamentului „copiilor străzii”.

Ultima parte a capitolului prezintă un studiu referitor la copiii strzii şi consumul de droguri în România ce conţine statistici, date, tabele care reprezintă raportul între vârstă şi sex, vârstă şi număr de ţigări fumate sau consum de „aurolac”, vârstă şi droguri puternice, precum şi grafice care arată procentual diversele activităţi desfăşutate de copiii aflaţi în stradă pentru a obţine bani.

Capitolul III, prezintă succint unle concepţii şi teorii fundamntale ale delincvenţei juvenile, teorii psihologige şi sociologie privind delincvenţa juvenilă.

Ultimul capitol, „Măsuri de prevenire şi combatere a criminalităţii copiilor străzii” prezintă elemente de protecţie şi asistenţă socială cu impact pozitiv asupra fenomenului „copiii străzii”, precum şi măsuri pe termen scurt şi măsuri pe termen mediu şi lung care se impun în activitatea de prevenire şi combatere a criminalităţii „copiilor străzii”.

 

 

 


Imagini

Capturi de ecran


Fișiere

Conținutul arhivei

  • Lucrare Copiii strazii Adrian.doc