Criminalistică

Cercetarea la fata locului in cazurile disparitiilor de persoane

  • 10 EURO
  • Lucrare de licenta "Cercetarea la fata locului in cazurile disparitiilor de persoane", pag. 58, format WORD

Cuprins

Conținutul lucrării

CUPRINS

 

CAPITOLUL I

CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND CERCETAREA

LA FATA LOCULUI

 

SECŢIUNEA I

ASPECTE INTRODUCTIVE

SECŢIUNEA II

TRASATURILE CERCETĂRII LA FATA LOCULUI

 

CAPITOLUL II

ACŢIUNI PREMERGĂTOARE CERCETĂRII

 

SECŢIUNEA I

MĂSURI PREGĂTITOARE PANĂ LA DEPLASAREA LA FAŢA LOCULUI

a) Primirea, consemnarea şi verificarea sesizării

b) Asigurarea tehnico-materială

c)         Asigurarea deplasării cu operativitate a echipei la faţa locului

d)        Asigurarea prezenţei specialiştilor, a apărătorului şi a martorilor asistenţi

SECŢIUNEA II

ACTIVITĂŢI PREGĂTITOARE DUPĂ SOSIREA LA

FATA LOCULUI

a)         Informarea operativă

b)         Verificarea  modului 

c)         Determinarea modificărilor

d)        Delimitarea corectă a locului de cercetat

e) Organizarea măsurilor

 f) Identificarea martorilor oculari şi stabilirea persoanelor suspecte

g) Stabilirea metodelor concrete de cercetare a locului faptei

 

CAPITOLUL III

EFECTUAREA CERCETĂRII LA FATA LOCULUI  ÎN CAZUL DISPARIŢIILOR DE PERSOANE

 

SECŢIUNEA I

PRECIZĂRI INTRODUCTIVE DE ORDIN GENERAL

SECŢIUNEA II

FAZA STATICĂ A CERCETĂRII LA FAŢA LOCULUI

SECŢIUNEA III

FAZA DINAMICA A CERCETĂRII LA FATA LOCULUI

 

CAPITOLUL IV

FIXAREA REZULTATELOR CERCETĂRII LA FAŢA

LOCULUI ÎN CAZUL DISPARIŢIILOR DE PERSOANE

 

SECŢIUNEA I

PROCESUL VERBAL DE CERCETARE LA FAŢA

LOCULUI

SECŢIUNEA II

SCHIŢA LOCULUI FAPTEI

SECŢIUNEA III

FOTOGRAFIA JUDICIARĂ OPERATIVĂ

SECŢIUNEA IV

FILMUL ŞI VIDEOFONOGRAMA JUDICIARA

 

 

CAPITOLUL V

SPECIFICUL CERCETĂRII LA FAŢA LOCULUI ÎN CAZUL DISPARIŢIILOR DE PERSOANE

 

SECŢIUNEA I

ASPECTE GENERALE PRIVIND OCROTIREA JURIDICĂ A PERSOANEI

SECŢIUNEA II

CERCETAREA LA FAŢA LOCULUI ÎN CAZUL DISPARIŢIILOR DE LA DOMICILIU

SECŢIUNEA III

CERCETAREA LA FAŢA LOCULUI ÎN CAZUL DISPARIŢIILOR DE LA LOCUL DE MUNCĂ

 

CAPITOLUL VI

VALORLFICAREA REZULTATELOR CERCETĂRII LA FAŢA LOCULUI ÎN CAZUL DISPARIŢIILOR DE PERSOANE

 

SECŢIUNEA I

DISPUNEREA CONSTATĂRILOR ŞI A EXPERTIZELOR

SECŢIUNEA II

ALTE ACTIVITĂŢI CE POT SERVI LA IDENTIFICAREA PERSOANEI DISPĂRUTE

 

 

CAPITOLUL VII

PROCES VERBAL DE CERCETARE LA FAŢA LOCULUI IN CAZUL DISPARIŢIEI DE PERSOANE (DISPARIŢIE DE LA DOMICILIU) – STUDIU DE CAZ

 

CAPITOLUL VIII

METODOLOGIA ORGANIZĂRII ŞI EFECTUĂRII INVESTIGAŢIEI JUDICIARE PRIVIND URMĂRIREA ŞI IDENTIFICAREA PERSOANELOR DISPĂRUTE DE LA DOMICILIU, ALTELE DECÂT CELE CARE SUNT ÎN COMPETENŢA DE CERCATARE A POLIŢIEI ŞI A BUNURILOR

 

SECŢIUNEA I          CONSIDERAŢIUNI PENALE REFERITOARE LA PERSOANELE DISPĂRUTE ŞI OBIECTELE ÎNSTRĂINATE

 SECŢIUNEA II PARTICULARITĂŢI DE INVESTIGARE ÎN CAZUL PERSOANELOR DISPĂRUTE

SECŢIUNEA III SPECIFICUL INVESTIGAŢIEI JUDICIARE ÎN CAUZELE DE ÎNSTRĂINARE DE BUNURI

 

CONCLUZII

 


Extras

Conținut aleatoriu

particularizează de celelalte activităţi desfăşurate de organele de urmărire penală[1].

Prima trăsătură constă în faptul că cercetarea la faţa locului este o activitate iniţială. Aceasta înseamnă că ori de câte ori natura faptei comise impune efectuarea de constatări cu privire la situaţia locului săvârşirii infracţiunii, descoperirii şi fixării urmelor acesteia, stabilirii poziţiei şi stării mijloacelor materiale de probă, ori a împrejurărilor în care a fost săvârşită infracţiunea[2], cercetarea la faţa locului precede, toate celelalte activităţi.

O a doua trăsătură o constituie faptul că cercetarea la faţa locului este o activitate cu caracter imediat şi nu numai un simplu act iniţial de urmărire penală[3].

Urgenţa efectuării cercetării la faţa locului este cerută de faptul că orice întârziere duce la modificarea tabloului ambianţei locului faptei, la pierderea sau distrugerea urmelor şi mijloacelor materiale de probă, situaţie cu urmări dăunătoare pentru desfăşurarea ulterioară a cercetărilor în cauză.

În ultima instanţă, cercetarea la faţa locului, este o activitate care, de regulă, nu se poate repeta. Odată efectuată, cercetarea la faţa locului, determină modificări în câmpul infracţional, fiind puţin probabil ca la repetarea ei să se obţină rezultatele scontate. Cercetarea locului faptei trebuie făcută în mod obiectiv, fără ca activitatea de cercetare să se limiteze numai la verificarea anumitor versiuni, iar neglijarea celorlalte să determine neridicarea tuturor urmelor infracţiunii[4].

Cele mai mari greşeli ce se fac în cursul cercetărilor sunt legate de o poziţie subiectivă în aprecierea faptelor, polarizând întreaga cercetare în jurul unei singure versiuni, a cărei justificare se urmăreşte, apoi, pe parcurs.

De asemenea, cercetarea la faţa locului trebuie să se efectueze minuţios, atent şi în mod organizat, după un anumit plan, astfel încât, diferitele acţiuni să nu se stânjenească reciproc.

Ţinând seama de extinderea locului faptei, de primele versiuni ce se desprind din relatările martorilor, de natură dominantă a urmelor ce pot fi ridicate de la faţa locului organul de urmărire penală şi în mod deosebit, specialistul criminalist, îşi va schiţa un început de plan, astfel încât locul faptei să fie cercetat în întregime, înlăturându-se, astfel posibili


[1] C. Aioniţoaie - Tactica cercetării la faţa locului. Ed. Carpaţi, 1992, pag. 30

[2] Codul de procedură penală, art. 129

[3] E. Stancu - op. cit., pag. 31, Camil Suciu - Criminalistică, pag 503

[4] C. Suciu - Criminalistică, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, pag. 510


Imagini

Capturi de ecran


Fișiere

Conținutul arhivei

  • Cercetarea la fata locului in cazurile disparitiilor de pers.doc