Criminalistică

Cercetarea criminalistica a omorului deosebit de gav

  • 12 EURO
  • Lucrare de licenta "Cercetarea criminalistica a omorului deosebit de gav", nr pag. 68, format WORD

Cuprins

Conținutul lucrării

CUPRINS

 

CAPITOLUL 1

Consideraţii introductive

 

Secţiunea I: Persoana umană — valoare protejată de lege

Secţiunea a II-a: Noţiunea şi definiţia infracţiunii de omor

Secţiunea a III-a: Noţiunea şi definiţia omorului deosebit de grav . Forme

 

CAPITOLUL 2

Competenţa investigării în cazul infracţiunii de omor deosebit de grav

 

Secţiunea I: Atribuţiile organelor de urmărire penală în cadrul acestei infracţiuni

Secţiunea a II-a: Atribuţiile procurorului criminalist în cazul comiterii infracţiunii de omor deosebit de grav

Secţiunea a III-a: Rolul medicului legist în cazul cercetării infracţiunilor de omor deosebit de grav

 

CAPITOLUL 3

Aspecte metodologice în investigarea infracţiunii de omor deosebit de grav

 

Secţiunea I: Probleme principale ce trebuie clarificate în cazul infracţiunii analizate

Secţiunea a II-a: Tactica şi metodica cercetării la faţa locului în cazul omorului deosebit de grav

 

 

CAPITOLUL 4

Alte activităţi ce se efectuează cu ocazia cercetării omorului deosebit de grav

 

Secţiunea I: Generalităţi

Secţiunea a II-a: Dispunerea constatării sau expertizei medico-legale. Probleme ce pot fi lămurite

Secţiunea a III-a:  Dispunerea   constatărilor  tehnico-ştiinţifice   sau   a   expertizelor criminalistice. Probleme care pot fi lămurite

 

 

CAPITOLUL 5

Concepţia generală privind organizarea prevenirii criminalităţii

 

Secţiunea I: Organizarea prevenirii criminalităţii produse cu violenţă

Secţiunea a II-a: Propuneri de lege ferenda privind regimul sancţionator al infracţiunii

 

Concluzii

Bibliografie


Extras

Conținut aleatoriu

CAPITOLUL 3

Aspecte metodologice în investigarea infracţiunii de omor deosebit de grav

 

Secţiunea I: Probleme principale ce trebuie clarificate în cazul infracţiunii analizate.

 

Pentru rezolvarea tuturor problemelor ce trebuiesc clarificate , organele parchetelor colaborează încă de la sesizare cu cele ale poliţiei, cărora le revin multiple sarcini privind cercetarea , administrarea probelor , identificarea autorilor, şi, în mod obligatoriu, cu medicul legist.

Problematica ce trebuie să-şi găsească rezolvarea pe parcursul investigării este complexă şi variată, întrucât omorul deosebit de grav poate prezenta multiple modalităţi faptice determinate de împrejurările complexe în care a fost săvârşit.

Indiferent însă de modalităţile de comitere şi particularităţile concrete ale omorului deosebit de grav , investigarea trebuie să clarifice în principal problemele[1]:

Ø      natura morţii;

Ø      cauza medico — legală a morţii;

Ø      locul §i timpul săvârşirii infracţiunii;

Ø      metodele şi mijloacele folosite pentru săvârşirea infracţiunii;

Ø      identitatea şi calitatea victimei;

Ø      identificarea făptuitorului;

Ø      identificarea instrumentelor sau mijloacelor care au servit la săvârşirea infracţiunii;

Ø      mobilul şi scopul săvârşirii infracţiunii ;

Ø      condiţiile şi împrejurările care au generat, înlesnit sau favorizat săvârşirea infracţiunii.

a) Natura morţii.

Din punct de vedere al felului morţii , aceasta se clasifică în moarte violentă şi moarte neviolentă . Moartea violentă este consecinţa acţiunii factorilor traumatici din mediul exterior


[1] V. Berchegan, I.N. Dumitrescu, Tratat de metodică criminalistică, Ed. „Carpaţi” Craiova, 1994, pag. 26.


Imagini

Capturi de ecran


Fișiere

Conținutul arhivei

  • cercetarea criminalistica a omorului deosebit de grav.doc