Criminalistică

Cercetarea la fata locului

  • 35 EURO
  • Lucrare de licenta "Cercetarea la fata locului", pag. 55, format WORD

Cuprins

Conținutul lucrării

Cuprins

 

Capitolul I

Cadrul general al cercetării la faţa locului. Temeiul legal..................................................3

1.   Noţiunea şi cadrul legal al cercetării la faţa locului...........................................................3

2. Trăsăturile cercetării la faţa locului......................................................................................9

 

Capitolul II

Acţiuni premergătoare cercetării la faţa locului................................................................11

1. Măsuri pregătitoare pană la deplasarea la faţa locului........................................................12

2. Activităţi pregătitoare după sosirea la faţa locului.............................................................16

 

Capitolul III

Efectuarea cercetării la fata locului....................................................................................21

1. Precizări introductive de ordin general..............................................................................21

2. Faza statică a cercetării la faţa locului................................................................................23

3. Faza dinamică a cercetării la faţa locului............................................................................27

 

Capitolul IV

Materializarea şi fixarea rezultatelor cercetării criminalistice la faţa locului.....................................................................................................................................31

1. Procesul verbal de cercetare la faţa locului........................................................................31

2. Schiţa locului faptei.............................................................................................................35

3. Fotografia judiciară operativă.............................................................................................38

4. Filmul şi videofonograma judiciară....................................................................................40

5. Dispunerea constatărilor şi a expertizelor..........................................................................41

 

Model proces verbal de cercetare la faţa locului in cazul dispariţiei de persoane -dispariţie de la domiciliu............................................................................................................................44

Concluzii................................................................................................................................52

Bibliografie............................................................................................................................54


Extras

Conținut aleatoriu

1. Măsuri pregătitoare pană la deplasarea la faţa locului

 

Înaintea deplasării la faţa locului, organul de urmărire penală va întreprinde unele măsuri pregătitoare, după cum urmează:

a) Primirea, consemnarea şi verificarea sesizării

Organele de urmărire penală sunt sesizate de săvârşirea unei fapte penale prin oricare dintre modurile de sesizare prevăzute de legea procesuală penală-plângere, denunţ sau din oficiu[1].

La primirea sesizării, organul de urmărire penală îşi verifică competenţa, informează, dacă este cazul, organul de urmărire penală competent şi obligat să efectueze cercetarea la faţa locului[2] şi are datoria să desfăşoare următoarele activităţi:

-   identificarea persoanei care a făcut plângerea sau denunţul;

-   verificarea sesizării, mai ales atunci când aceasta s-a făcut telefonic, de către persoane necunoscute, pentru a se evita deplasările inutile[3];

-   persoanei ce a făcut sesizarea, i se va cere să arate natura exactă a faptelor pe care le cunoaşte, împrejurările în care le-a descoperit, locul exact al infracţiunii şi drumul cel mai scurt pe care se poate ajunge acolo[4].

Aşadar, organele de cercetare penală, pot fi sezizate într-unul din modurile prevăzute de legea procesual penală română. După ce au fost sezizate despre săvârşirea unei fapte penale, organele de cercetare penală au datoria să depună diligenţa pentru a obţine cât mai multe date pentru a se putea evita anumite inconveniente cum ar fi: deplasările inutile, greşita componenţă a echipei ce se va deplasa la faţa locului.  Organul de urmarire penală, după  verificarea competenţei, va proceda, după caz, fie va efectua cercetarea, fie la informarea organului competent[5]

Potrivit art.213 C.p.pen., organul de cercetare este obligat să efectueze actele de cercetare care nu suferă amânare.                                                                        

[1] Codul de procedură penală al României, art. 221

[2] Emilian Stancu, 2002, op. cit., pag. 33

[3] C. Aioniţoaie, Tactica cercetării la faţa locului. Curs de criminalistică, Academia de poliţie „Al. I. Cuza”, Bucureşti, 1983, p. 11

[4] Camil Suciu, op. cit.,, p. 504

[5] Emilian Stancu, 2010, op. cit., p.361                                                                                                                                                                             


Imagini

Capturi de ecran


Fișiere

Conținutul arhivei

  • Mihai Cercetarea la fata locului 2.doc