Alte discipline

Criminalitatea organizata

  • 45 EURO
  • Lucrare de licenta: Criminalitatea organizata, nr. pag. 64

Cuprins

Conținutul lucrării

Cuprins

 

Capitolul I

Considerații introductive cu privire la investigarea criminalistică a criminalității organizate……………………………………………………………………………………………3

 

1. Noțiunea de criminalistică……………………….……………….………………………..3

2. Metodele criminalisticii……………………………………………………………………7

3. Formele  crimei şi criminalității organizate…………………………………………..……9

4. Prevenirea şi combaterea criminalităţii şi a crimei organizate………………….………..17

 

Capitolul II

Infracţiuni privind criminalitatea organizată. Manifestării ale acestora………………27

 

1.       Terorismul…………………………………………………………….………………..27

2.       Traficul de ființe umane………………………………………………………………..34

3.        Traficul de droguri………………………………………….…………………………..34

4.        Traficul cu arme, materiale radioactive și explosive………………………………………..…39

5.        Criminalitatea organizată economic………………………………………..…………..43

6.        Corupția………………………………………………………………………...………45

7.        Migrația ilegală…………………………………………………………………..……..47

 

Capitolul III

Investigația penală în domeniul  criminalității organizate...............................................48

 

1.        Modalități și faze ale acțiunii de investigare....................................................................48

1.1.   Etapa obținerii de informații............................................................................................48

1.2.    Etapa investigațiilor........................................................................................................49

1.3.    Faza urmăririi penale......................................................................................................50

2.       Organizarea surprinderii în flagrant a infracțiunilor ce privesc criminalitatea organizată...........................................................................................................................................51

2.1.  Importanţa organizării surprinderii în flagrant. Noțiunea de flagrant……………..…..51

2.2.   Activităţile preliminare realizării surprinderii în flagrant………………...……………52

Extras

Conținut aleatoriu

Capitolul I

Considerații introductive cu privire la investigarea criminalistică a criminalității organizate

1. Noțiunea de criminalistică

Ca ştiinţă de sine stătătoare criminalistica, a apărut ca o necesitate obiectivă, determinată de faptul că mijloacele de contracarare a faptelor de natură penală aflate la îndemana justiţiei deveniseră insuficiente. Amploarea fenomenului infracţional, pe de o parte, şi diversificarea metodelor şi mijloacelor folosite de infractori, pe de altă parte , au impus perfecţionare activităţii judiciare şi imprimarea unui caracter modern luptei împotriva criminalităţii.

Pentru prima oară termenul de “criminalistică” a fost folosit de către Hans Gross în lucrarea “Handbuch fur Untersuchungsrichter als System der Kriminalistik”. Reputatul profesor şi judecător de instrucţie austriac, considerat pe bună dreptate parintele noii ştiinţe definea criminalistica “….o ştiinţă a stărilor de fapt din procesul penal”, ulterior existând o multitudine de opinii asupra naturii şi locului ocupat de criminalistica în sistemul stiinţelor dreptului.

Ca ştiinţă, Criminalistica s-a format şi dezvoltat în mod treptat din cerinţele muncii practice de luptă împotriva fenomenului infracţional şi s-a impus prin aportul deosebit de valoros în activitatea de urmărire penală şi de judecată.

Criminalistica este un ansamblulde procedee aplicabile în cercetarea şi studiul crimei pentru a ajunge la dovedirea ei.

Sintetizând teoria şi practica judiciară în domeniu, putem conchide la următoarea  definiţie: “Criminalistica este ştiinţa care studiază, elaborează şi aplică metode şi mijloace ştiinţifice, tehnice, tactice şi metodice în scopul prevenirii infracţiunilor şi a altor încalcări ale legii, descoperirii şi examinării urmelor, iar în cazul în care infracţiunile au fost săvârşite, pentru descoperirea faptuitorilor şi aflarea adevărului cu asigurarea stricta a legalităţii” sau într-un sens mai explicativ  “ştiinţa care elaboreaza şi foloseste mijloace şi metode tehnico-ştiinţifice, precum şi procedee tactice destinate descoperirii, fixării, examinării şi interpretărilor probelor judiciare, efectuării expertizelor şi constatărilor tehnico-ştiinţifice, în scopul prevenirii şi descoperirii 


Imagini

Capturi de ecran


Fișiere

Conținutul arhivei

  • Lucrare Criminalitatea organizata.docx