Alte discipline

Contractul de engineering

  • 20 EURO
  • Lucrare de licenta - dreptul comertului international: Contractul de engineering, pag. 80.

Cuprins

Conținutul lucrării

CUPRINS

 I. Activitatea de engineering în dreptul comerţului internaţional

II. Definiţia, trăsăturile şi natura juridică a contractului de engineering

II.1. Definiţia contractului de engineering

II.2. Caractere juridice.

II.3. Natura juridică. Delimitare.

III. Dreptul   aplicabil   contractului internaţional de engineering

IV. Formarea contractului comercial internaţional de engineering

IV.1. Cererea de ofertă

IV.2. Oferta-comanda-acceptarea

V. Momentul şi locul încheierii contractului

VI. Interpretarea contractului

VI.1. Buna-credinţă

VI.2. Intenţia comună a părţilor

VI.4. Potius ut valeat

VI.5. Interpretarea în funcţie de natura contractului

VI.6. Sensul rezultat din întregul act

VI.7. Interpretarea după sensul acordat în practică

VI.8. Contractul încheiat pe bază de condiţii generale

VI.9. Clauza convenită expres prevalează

VI.10. In dubio contra stipulantem

VII. Obiectul contractului

VIII. Efectele contractului

VIII.1. Obligaţiile societăţii de engineering

VIII.2. Obligaţiile beneficiarului

IX. Clauze privind formele răspunderii contractuale

X. Modificarea şi încetarea contractului de engineering

XI. Concluzii

Bibliografie selectivăExtras

Conținut aleatoriu

materiale, creând astfel noi şi importante valori de schimb, şi implicând în special operaţii de cercetare, prospectare, studii, coordonare şi conducere, calcule economice etc[1].

Engineeringul este o activitate complexă, ce cuprinde operaţiile cele mai diverse, de la prestaţii de servicii de ordin intelectual (transmitere de idei, concepţii, planuri, schiţe), executări de lucrări, de instalatii punerea lor în funcţiune, până la furnizări de materiale necesare executării acestor lucrări de construcţii şi montaje[2].

Pe parcursul întregii activităţi, de la conturarea concepţiei şi până la punerea în funcţiune a unei instalaţii industriale, engineeringul integrează structurii sale mai multe serii de prestaţii, cum sunt:

a) studii pentru fundamentarea tehnico-economică, aprecierea oportunităţii şi a posibilităţilor de realizare, stabilirea amplasamentelor, resurse energetice şi de materii prime, căi de comunicaţie şi căi de acces, forţa de muncă, alegerea procesului tehnologic, prospectarea pieţii, organizarea obiectivului industrial;

b) studii şi lucrări de proiectare preliminare, proiecte generale, proiecte şi desene de execuţie a planurilor şi proiectelor;

c) întocmirea caietelor de sarcini şi a listelor pentru furnizarea materialelor şi a echipamentelor, analiza ofertelor primite şi lansarea comenzilor, încheierea contractelor cu furnizorii, antreprenorii şi altele;

d) coordonarea şi conducerea, precum şi supravegherea lucrărilor de construcţii-montaj, a furnizărilor de echipamenie, instruirea personalului, încercări, remedieri, recepţii.[1] Al. Detuşan, Ion Rucăreanu, op. cit., pag. 347.

[2] Tudor R. Popescu, Dreptul comerţului internaţional, tratat, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1976, pag. 396.


Imagini

Capturi de ecran


Fișiere

Conținutul arhivei

  • Engineering.doc