Alte discipline

Contractul de licenta

  • 25 EURO
  • Lucrare de licenta (Dreptul comertului international) : Contractul de licenta, nr. pag. 103

Cuprins

Conținutul lucrării

Cuprins

 

 

Consideraţii introductive

 

Capitolul 1

Prezentare generală a contractului de licenţă în dreptul comerţului internaţional

Secţiunea I: Noţiune. Caractere juridice. Clasificare

I.1. Noţiune

I.2. Caractere juridice

I.3. Clasificare

Secţiunea a II-a: Conţinutul contractului de licenţă

II.1. Preambulul

II.2. Definiţii

II.3. Scopul şi obiectul contractului

II.4. Drepturile licenţiatului

II.5. Obligaţiile licenţiatorului

II.6. Transmiterea documentaţiei tehnice

II.7. Asistenţa tehnică şi şcolarizarea

II.8. Furnizarea de echipamente

II.9. Îmbunătăţiri şi perfecţionări

II.10. Garanţii. Penalizări. Despăgubiri

II.11. Protecţia faţă de terţi

II.12. Confidenţialitate

II.13. Preţul

II.14. Impozite şi taxe

II.15. Durata contractului

II.16. Marca de fabricaţie şi de comerţ

II.17. Sublicenţe

II.18. Vizite

II.19. Reziliere

II.20. Forţa majoră

II.21. Clauza arbitrală

II.22. Dispoziţii finale

 

Capitolul 2:

Licenţa de brevet

Secţiunea I: Protecţia prin brevet a creaţiei intelectuale

Secţiunea a II-a: Brevetabilitatea invenţiei

Secţiunea a III-a: Contractul de licenţă ce are ca obiect un brevet de invenţie. Trăsături caracteristice

III.1. Caractere juridice

III.2. Forma contractului

III.3. Efecte

Secţiunea a IV-a: Contrafacerea în materie de invenţii

 

Capitolul 3:

Licenţa de marcă

Secţiunea I: Istoricul mărcilor

Secţiunea a II-a: Definiţia şi clasificarea mărcilor

II.1. Definiţie

II.2. Clasificarea mărcilor

Secţiunea a III-a: Transmiterea dreptului la marcă prin contractul de licenţă

III.1. Generalităţi

III.2. Noţiune şi trăsături

III.3. Efecte

III.4 Înscrierea transmiterii dreptului la marcă

Secţiunea a IV-a: Contrafacerea mărcilor şi concurenţa neloială

IV.1. Contrafacerea

IV.2. Concurenţa neloială

 

Capitolul 4:

Licenţa privind desenele şi modelele industriale

Secţiunea I: Consideraţii generale privind desenele şi modelele industriale

Secţiunea a II-a: Contractul de licenţă în cazul desenelor şi modelelor industriale

II.1. Noţiune

II.2. Caractere juridice

II.3. Obligaţiile părţilor

 

Concluzii

 

Bibliografie

 


Extras

Conținut aleatoriu

provenienţă, denumirile de origine precum şi reprimarea concurenţei neleale[1].

În literatura juridică[2] s-a arătat că obiectul dreptului de proprietate industrială se împarte în 2 categorii şi anume: creaţii noi şi semne noi.

Prima categorie cuprinde: invenţiile, know-how-urile, desenele şi modelele industriale, precum şi modelele de utilitate. Cea de-a doua categorie cuprinde: mărcile, denumirile de origine şi indicaţiile de provenienţă.

Dreptul de proprietate industrială reprezintă ansamblul normelor care reglementează protecţia creaţiei industriale. Dreptul de proprietate industrială, împreună cu dreptul de autor, reprezintă 2 componente ale drepturilor intelectuale.

 

 

 

Secţiunea a II-a: Brevetabilitatea invenţiei

 

Pentru ca invenţiile să poată fi partajate prin brevet, ele trebuie să îndeplinească o serie de condiţii de brevetabilitate.

Prin brevetabilitate se înţelege aptitudinea creaţiei tehnice de a fi protejată prin brevete de invenţie.

În sistemul nostru, o invenţie este brevetabilă dacă îndeplineşte următoarele condiţii:

-să prezinte elemente de calificare pentru existenţa unei invenţii brevetabile;[1] Viorel Roş, Dreptul proprietăţii intelectuale, Editura Global Lex, Bucureşti, 2001, p. 74

[2] Yolanda Eminescu, Tratat de proprietate industrială, Volumul I, Creaţii noi, Editura Academiei, Bucureşti, 1982, p. 18


Imagini

Capturi de ecran


Fișiere

Conținutul arhivei

  • Contractul de licenta.doc