Dreptul concurenţei

Concurenta neloiala

  • 20 EURO
  • Lucrare de disertatie: Concurenta neloiala, 43 pag.

Cuprins

Conținutul lucrării

Cuprins

 

 

 

Capitolul I

Considerații generale privind concurenţa………………..………………………..3

1. Definirea concurenţei………………………………………………...…………….3

2. Obiectivele concurenţei…………………………………………………………….5

3. Mecanismele concurenţei………………………………………………………......6

 

Capitolul II

Contracte ce implică obligația de neconcurență…………………………………..8

1.   Contractul de muncă……………………………………………………………….8

2.   Contractul de societate comercială……………………………………………….11

3.   Contractul de distribuție………………………………………………………......13

4.   Contractul de exclusivitate………………………………………………………..15

5.   Contractul pentru cesiunea fondului de comerț…………………………………..16

 

Capitolul III

Răspunderea juridică pentru actele și faptele de concurență neloială…………17

1.    Răspunderea civilă……………………………………………………………….17

2.   Răspunderea contravențională pentru faptele de concurență neloială……………20

3.   Răspunderea penală……………………………………………………………....23

 

Capitolul IV

Actele de concurentă neloială…………………………………………………......28

1.    Imitația………………………………………………………………………......28

2.   Dezorganizarea…………………………………………………………………..34

3.   Denigrarea………………………………………………………………………..39

Concluzii....................................................................................................................42

Bibliografie…………………………………………………………………………43         


Extras

Conținut aleatoriu

Un agent economic care deţine monopolul asupra unui produs pe piaţă are avantajul unei autonomii mari în ce privește politica de preţ. Creșterea numărului concurenţilor este direct proporțională cu micșorarea acestei autonomii. Există și o situație intermadiară, între cea de monopol şi cea a concurenţei efective, numită în limbajul de specialitate, oligopol.

Concurenţa, cu ajutorul mecanismului descentralizat al deducerii, acordă posibilitatea întreprinzătorilor să-şi performeze standardul de viaţă.

Concurența, dacă ar fi s-o definim ca o dispută caracteristică între agenţii economici vânzători, iar pe de altă parte ofertanţi ca să atragă clienții de partea lor, a suportat în ultimul timp forme foarte diverse de manifestare.

Totodată, concurenţa exercită o presiune constantă pentru micșorarea preţului, limitarea costurilor de producţie şi o anume restrângere a pieţei, întrucât creșterea cantității solicitate de către cumpărător este direct proporțională cu scăderea preţului.

Concurența, des întâlnită în sistemul economiei de piaţă, se manifestă într-un anume fel atunci când punem problema piaţei monopoliste. O concurenţă exercitată fără preţ se petrece între agenţii economici care fac oferta, utilizâdu-se căi şi modalități caracteristice precum: publicitatea, forma în care este expus produsului, samd. Prin concurență înțelegem și conflictul  deschis, rivalitatea dintre agenţii economici vânzători – ofertanţi, pentru a atrage de partea lor clientela. Exprimă comportamentul caracteristic al tuturor subiecţilor de comportament, specific ce se naște diferit în funcţie de mediul concurenţial şi caracteristicile diverselor pieţe.

O trăsătură cu character general a concurenţei se petrece în momentul când una sau mai multe persoane încearcă să atigă un anumit scop şi că realizarea acestui scop este determinat de către una dintre, persoană care nu iese din sfera de activitate economică.

Dacă avem în vedere rivalitatea dintre competitori aceasta este posibil să se refere la prețuri, la calitate, servicii sau combinații ale acestora sau a altor elemente, pentru care care au valoare pentru clienți[1].   

Fiecare întreprindere are ca obiectiv principal conducerea propriei activităţii în așa fel  încât societatea ei să fie dintre cele mai competitive, iar profitul net cel mai performant. Problema concurenţei are relevanță în zona de interes, mai cu seamă pentru producători, însă aceasta ea se manifestă şi în zona consumatorilor.

În general, concurența se constituie sub forma unei lupte între tendinţe opuse, care care se întâlnesc ăn acelaşi scop comun. Din perspectivă juridică, noțiunea de concurență reprezintă un conflict între agenţii economici a căror activităţi sunt comune sau asemănătoare. Aceste activități sunt exercitate în ramurile deschise pieţei cu scopul aproprierii şi păstrării clientelei, pentru o rentabilizare a propriei afaceri[2].[1] RS Khemani, D.M Shapiro, Glossaire d’economie industrielle et de droit de la concurrence, Ed. Dalloz, Paris,1995, p.56.

[2] Octavian Căpăţână, Dreptul Concurenţei comerciale. Concurenţa onestă, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1992,  p. 86.


Imagini

Capturi de ecran


Fișiere

Conținutul arhivei

  • Concurenta neloiala.docx