Alte discipline

Arbitrajul internațional

  • 40 EURO
  • Lucrare de licenta: Arbitrajul internațional, nr. pg. 72

Cuprins

Conținutul lucrării

Cuprins

 

Capitolul I

Consideraţii generale privind arbitrajul internațional

I.1. Necesitatea apariţiei arbitrajului

I.2. Trăsăturile arbitrajului internaţional

I.3. Definiţia arbitrajului

I.4. Caracterul naţional sau străin al arbitrajului

I.5. Caracterul internaţional al arbitrajului

I.6. Natura juridică a arbitrajului de comerţ internaţional

 

CAPITOLUL II

Convenția de arbitraj

II. 1. Clauza compromisorie

II. 2. Compromisul

II. 3. Legea aplicabilă convenției de arbitraj

II. 4. Conținutul convenției de arbitraj

 

CAPITOLUL III

Arbitrajul comercial internațional în România

III. 1. Arbitrajul comercial internațional în viziunea legiuitorului român

III. 2. Procedura arbitrală în litigiul de comerț internațional

III. 3. Cererea de arbitrare. Întâmpinarea. Cererea reconvențională

III. 4. Sentința arbitrală. Recunoașterea și executarea silită

 

Capitolul IV

Aspecte specifice privind arbitrajul comercial organizat si/sau administrat de diverse instituţii permanente de arbitraj

IV.1.   Noţiunea de instituţie permanentă de arbitraj

VI.2. Arbitrajul comercial administrat pe diverse instituţii permanente de arbitraj

 

Concluzii

Bibliografie


Extras

Conținut aleatoriu

Capitolul I

Consideraţii generale privind arbitrajul internațional

 

I.1. Necesitatea apariţiei arbitrajului

 

Activitatea comercială este una dintre cele mai vechi activități desfășurate în cadrul relațiilor economice, fiind strâns legată de dreptul de proprietate, care este baza comerțului. Profesioniştii au apărut dispunând și valorificând munca lor de operațiuni efectuate cu mărfuri ca pe o ocupație, o îndeletnicire profesională. Dezvoltarea și progresul activității de comerț a condus implicit și la apariția diverselor divergenţe între aceştia, care au căutat soluții optime pentru rezolvarea conflictelor ivite printr-o justiție privată, menită a le oferii o alternativă la rigorile impuse de aplicarea cu strictețe a justiției statale. Această justiție privată constă într-o modalitate de libertate a formelor juridice cât mai coerentă, mai deschisă nevoilor și posibilităților de continuare a comerțului pe bazele încrederii și parteneriatului reciproc[1].

Comerţul internaţional are nevoie de un cadru juridic pentru asigurarea încrederii reciproce între parteneri, a certitudinii privind efectele pe care urmează să le producă actele încheiate în acest scop. Deci menţinerea şi consolidarea unor relaţii fructuoase şi eficace între parteneri, la raporturile de comerţ internaţional, a determinat crearea unor mijloace juridice specifice de preîntâmpinare şi apoi de soluţionare a litigiilor susceptibile să apară în legătură cu executarea contractelor de comerţ exterior.

Este deci necesar a se reţine că: „în relaţiile internaţionale neînţelegerile dintre parteneri sunt supuse spre soluţionare, într-o proporţie covârşitoare arbitrajul de comerţ exterior, instituţie care s-a răspândit în lumea contemporană în toate continentele[2].

Prin măsurile ce se iau pentru soluţionarea litigiilor ce se ivesc în raporturile contractuale dintre părţi pe cale instituţiei arbitrajului, se urmăreşte:

Ø            identificarea promptă a tuturor problemelor şi dificultăţilor ce pot apărea;

Ø            adoptarea unor măsuri pentru depăşirea acestora;[1] Cristina Ioana Florescu, Arbitrajul commercial-Convenția arbitrală și tribunalul arbitral, Editura Universul Juridic, București, 2011, p. 17.

[2] Octavian Căpătînă, Brînduşa Ştefănescu, Tratat de Drept Comercial Internaţional, Editura Academia Bucureşti 1985 p. 201.


Imagini

Capturi de ecran


Fișiere

Conținutul arhivei

  • Arbitrajul international - Lucrare Ioana.docx