Drept internaţional

Extradarea si expulzarea

  • 10 EURO
  • Lucrare de licenta/diploma/disertatie "Extradarea si expulzarea", format word, 55 pag

Cuprins

Conținutul lucrării

CUPRINS
 
 
CAPITOLUL 1

Consideraţii introductive

Secţiunea I : Definiţia extrădării. Reglementare. Trăsături

Secţiunea a II-a : Definiţia instituţiei expulzării; motivaţia ei între măsurile de siguranţă. Expulzarea, mijloc de combatere eficientă a unor stări de pericol

Secţiunea a III-a: Prezentare succintă privind asemănările şi particularităţile celor două instituţii

Secţiunea a IV-a Scurt istoric asupra extrădării şi expulzării

1. Evoluţia instituţiei extrădării

2. Evoluţia instituţiei expulzării

 

CAPITOLUL 2

Condiţiile extrădării şi condiţiile expulzării

 Secţiunea I: Condiţiile extrădării

 1.Condiţii cu privire la infracţiune

2. Condiţii privind persoana infractorului

3. Condiţii privind cererea de extrădare

Secţiunea II: Condiţiile necesare pentru luarea măsurii de siguranţă a expulzării

1. Fapta săvârşită să constituie o infracţiune

2. Infractorul să aibă calitatea de "cetăţean străin" sau să fie o "persoană fără cetăţenie care nu are domiciliu în ţară

3. Starea de pericol social

4. Infractorul să nu fie expus torturii

5. Durata expulzării

 

CAPITOLUL 3

Procedura de solicitare şi acordare a extrădării şi procedura expulzării

 

Secţiunea I: Procedura extrădării

1.Sisteme de acordare a extrădării

2. Procedura în cazul în care România este stat solicitant

3. Procedura în cazul în care România este stat solicitat

 
Secţiunea II: Procedura expulzării

1. Cazul în care măsura de siguranţă a expulzării însoţeşte pedeapsa închisorii

2. Cazul în care măsura de siguranţă a expulzării nu însoţeşte pedeapsa închisorii

 

CAPITOLUL 4

Secţiunea I
Expulzarea, dreptul de azil şi statutul refugiaţilor
Secţiunea II
Respectarea drepturilor omului în contextul instituţiilor extrădării şi expulzării

 

CONCLUZII

Bibliografie


Extras

Conținut aleatoriu

internaţională în materie penală, prin care un infractor este transferat dintr-un stat în altul pentru a fi tras la răspundere pentru infracţiunea săvârşită”[1].

După modul de reglementare juridică a extrădării, aceasta este de două feluri: extrădare activă (când un stat cere extrădarea infractorului sau condamnatului de la statul pe teritoriul căruia s-a refugiat) şi extrădare pasivă (când statul pe teritoriul căruia s-a refugiat infractorul sau condamnatul acordă extrădarea acestuia statului solicitant).

Acestea sunt însă noţiuni generice, relative, întrucât, după cum se poate observa, ceea ce pentru un stat reprezintă o extrădare activă, pentru un altul, acelaşi act se înfăţişează ca o extrădare pasivă.

De asemenea, prin convenţiile internaţionale, statele semnatare au hotărât ca să accepte şi să aplice instituţia juridică penală a reextrădării, care constă în posibilitatea ca statul căruia i s-a predat infractorul sau condamnatul în urma admiterii cererii de extrădare, să predea pe infractor unui alt stat solicitant pentru începerea urmăririi penale, a judecăţii sau a executării condamnării în ultimul stat solicitant.

Fiind un act între două state, extrădarea este reglementată prin norme de drept, reglementare care este cuprinsă în tratate ori convenţii internaţionale sau în acte de înţelegere între state pe bază de reciprocitate.

Este firesc ca o asemenea reglementare să se cuprindă în tratate ori convenţii sau înţelegeri internaţionale, fiindcă fără acordul celor două state extrădarea nu s-ar putea efectua.

Ca act bilateral încheiat între două state suverane, extrădarea capătă şi un caracter politic, deoarece statul semnatar al convenţiei se obligă să îndeplinească întocmai obligaţiile ce-i revin, realizând, astfel, voinţa celuilalt stat.

Prin aceste convenţii internaţionale se stabilesc raporturile dintre statele semnatare, modul de tratament juridic şi procedural aplicat infractorilor a căror extrădare s-a cerut, cât şi al infractorilor extrădaţi care tranzitează teritoriul ţării[2], condiţiile de formă şi de fond care urmează a fi îndeplinite de statele semnatare.[1] R. M. Stănoiu, Asistenţa juridică internaţională în materie penală, Bucureşti, Editura Academiei R. S. R., 1977, pag. 99

[2] C. Bulai, op. cit., pag. 86.


Imagini

Capturi de ecran


Fișiere

Conținutul arhivei

  • Extradarea si expulzarea.doc