Drept penal

Abuzul de incredere

  • 20 EURO
  • Lucrare de diploma/licenta "Infractiunea de abuz de incredere", dupa NCP, format word, 60 pag

Cuprins

Conținutul lucrării

CUPRINS

 

САPITΟLUL I. АSPЕСTЕ ISTΟRIСЕ PRIVIND RЕGLЕMЕNTАRЕА INFRАСȚIUNII DЕ АBUZ DЕ ÎNСRЕDЕRЕ    

       Sесțiunеа 1. Аbuzul dе înсrеdеrе în Сοdul pеnаl dе lа 1864      

       Sесțiunеа 2. Аbuzul dе înсrеdеrе în Сοdul pеnаl dе lа 1936      

       CAPITOLUL  II. INFRACȚIUNILE CONTRA PATRIMONIULUI. SINTEZA TRĂSĂTURILOR COMUNE   

       Secțiunea 1. Scurt istοric privind rеglеmеntărilе rеfеritοarе la prοtеcţia pеnală patrimοnială.      

       Secțiunea 2. Obiectul protecţiei penale.      

       Secțiunea 3. Subiecţii.      

       Secțiunea 4. Condiţia premisă.   

       Secțiunea 5. Conţinutul constitutiv.  

       Secțiunea 6. Forme, modalităţi, sancţiuni.  

       Secțiunea 8. Aspecte tranzitorii.  

       CAPITOLUL III. CONȚINUTUL CONSTITUTIV AL INFRACȚIUNII DE ABUZ DE ÎNCREDERE      

       Secțiunea 1. Conţinutul legal

       Secțiunea 2. Condiţii preexistente  

       2.1. Obiectul infracţiunii 

       2.2. Subiecţii infracţiunii

       Secțiunea 3. Conţinutul constitutiv

       3.1. Latura obiectivă

       3.2. Latura subiectivă

       Secțiunea 4. Forme. Sancţiuni

       4.1. Forme

       4.2. Sancţiuni

       Secțiunea 5. Aspecte procesuale

       CAPITOLUL IV. ASPECTE DE NOUTATE ADUSE DE NOUL COD PENAL. ABUZUL DE ÎNCREDERE PRIN FRAUDAREA CREDITORILOR 

       Secțiunea 1. Conţinutul legal

       Secțiunea 2. Condiţii preexistente    

       2.1. Obiectul infracţiunii 

       2.2. Subiecţii infracţiunii

       Secțiunea 3. Conţinutul constitutiv

       3.1. Latura obiectivă

       3.2. Latura subiectivă

       Secțiunea 4. Forme. Sancţiuni

       4.1. Forme

       4.2. Sancţiuni

       Secțiunea 5. Aspecte procesuale

       CONCLUZII      

       BIBLIOGRAFIE    

 


Extras

Conținut aleatoriu

CAPITOLUL IV.

ASPECTE DE NOUTATE ADUSE DE NOUL COD PENAL. ABUZUL DE ÎNCREDERE PRIN FRAUDAREA CREDITORILOR

      

      Secțiunea 1. Conţinutul legal.

       Infracţiunea de abuz de încredere prin fraudarea creditorilor este reglementată în art. 239 noul C. pen. într-o variantă tip şi o variantă asimilată.

       Varianta tip este reglementată în alin. (1) şi constă în fapta debitorului de a înstrăina, ascunde, deteriora sau distruge, în tot sau în parte, valori ori bunuri din patrimoniul său ori de a invoca acte sau datorii fictive în scopul fraudării creditorilor.

       Conform alin. (2), constituie o variantă asimilată a acestei infracţiuni fapta persoanei care, ştiind că nu va putea plăti, achiziţionează bunuri ori servicii producând o pagubă creditorului.

       Ar putea săvârşi această infracţiune o persoană care, având un credit de nevoi personale la o bancă şi nemaiputându-şi plăti ratele, îşi aruncă maşina personală într-o prăpastie pentru a împiedica executarea silită şi pierderea maşinii[1].

       Infracțiunea nu are corespondent în Codul penal actual. Incriminări similare regăsim și în art. 150 și 164 C. pen. elvețian, art. 313-5 și 314-7 C. pen. francez, 227 C. pen. portughez, 257-258 C. pen. spaniol, art. 282 C. pen. norvegian, etc.

     

      Secțiunea 2. Condiţii preexistente

       2.1. Obiectul infracţiunii

       Obiectul juridic special este constituit de relaţiile sociale referitoare la încrederea care trebuie să existe în raporturile cu caracter patrimonial şi implicit de dreptul creditorilor de a-şi valorifica creanţele şi de a-şi acoperi pagubele produse de debitorii de rea-credinţă.

       Obiectul material îl constituie bunurile distruse înstrăinate ori ascunse, mărfurile ori serviciile puse la dispoziţie etc.

      

       2.2. Subiecţii infracţiunii.

       Subiectul activ. Subiectul activ al acestei infracţiuni trebuie să aibă o anumită calitate, şi anume să fie debitor al unei obligaţii. Debitorul este persoana care, la data scadenţei sau la cererea creditorului, este obligat să efectueze o anumită prestaţie. Potrivit art. 1164 C. civ., obligaţia este o legătură de drept în virtutea căreia debitorul este ţinut să procure o prestaţie creditorului, iar acesta are dreptul să obţină prestaţia datorată.

       Infracţiunea de abuz de încredere prin fraudarea creditorilor este susceptibilă de comitere în participaţie în oricare din formele acesteia (coautorat, instigare, complicitate). Pentru coautorat se cere ca toţi participanţii să aibă calitatea de debitori[2].

       Subiectul pasiv este creditorul persoană fizică sau juridică (privată sau publică) prejudiciată prin săvârşirea faptei. Creditorul este persoana care, în baza creanţei pe care o are la debitor, îi poate pretinde acestuia o anumită conduită, având dreptul să ceară executarea prestaţiei.

      [1] F. Radu, O nouă infracțiune: abuzul de încredere prin fraudarea creditorilor, Dreptul, nr. 6/2010, p. 79.

[2] F. Radu, οp.сit., p. 79.


Imagini

Capturi de ecran


Fișiere

Conținutul arhivei

  • Abuzul de încredere.doc