Criminalistică

Identificarea criminalistica a persoanelor dupa semnatura

  • 12 EURO
  • Lucrare de licenta/diploma "Identificarea criminalistica a persoanelor dupa semnatura", format word, 92 pag.

Cuprins

Conținutul lucrării

Cuprins


Cap. I - Consideraţii generale privind semnăturile

I.1  Procesul de formare a semnăturii

I.2  Rolul semnăturii în procesul judiciar

I.3  Caracteristicile de identificare ale semnăturilor

Cap. II - Procedee de falsificare a semnăturilor

        II.    1.  Falsificarea semnăturii prin copiere

II.   2.  Falsificarea semnăturii prin imitare

II.   3.  Falsificarea semnăturii prin execuţie din fantezie

II.   4 Falsul prin folosirea unei semnături autentice

II.   5 Autofalsificarea semnăturii

Cap. III - Reguli de examinare a semnăturilor

III.   1 Verificări prealabile

III      2 Examinarea semnăturii în litigiu

III.   3 Examinarea semnăturii pentru comparaţie


 


Cap. IV - Erori posibile în examinarea semnăturilor    

IV. I. Erori datorate calităţii semnăturii în litigiu         

IV.2. Erori datorate numărului mic de semnături in discuţie   


IV.3. Erori datorate lipsei originalului semnăturii în litigiu     

IV.4.  Erori datorate probelor de comparat                

IV.5. Erori datorate influenţării expertului                  

IV.6. Erori datorate incompetenţei expertului              


Cap. V - Valoarea probantă a raportului de expertiză

Bibliografie


 


 
Extras

Conținut aleatoriu

III.3 Examinarea semnăturilor pentru comparaţie

Primele examinări ale semnăturilor de comparaţie se fac după primirea materialelor de expeitizat cu ocazia operaţiei de verificare şi determinare a obiectivelor expertizei. Acestea vizează. în primul rând. individualizarea. De asemenea ele urmăresc stabilirea faptului dacă semnăturile de comparaţie sunt sau nu apte (operante) pentru o confruntare eficace cu semnătura în litigiu. Piesele de comparaţie trebuie insă analizate şi sub alte aspecte, cercetare absolut necesară pentru o examinare comparativă concludentă.

Analiza elementelor individualizatoare

Analiza elementelor individualizatoare constituie un prim obiectiv al examinării semnăturilor de comparaţie. Ea va urmării descoperirea acelor caracteristici care. în totalitatea lor, irepetabilă, conferă semnăturii unei anumite persoane statutul ei de a fi individuală, inconfundabilâ.

Vor fi examinate ca atare, particularităţile de ordin topografic fie ale semnăturilor certe, poziţia şi forma liniei de bază. alcătuirea caracteristicile execuţiei. valorile dimensionale ale elementelor componente, proporţionalitatea acestora, precum şi particularităţile lor morfologice. Este extrem de important ca expertul să acorde o atenţie egală fiecăruia din aceste elemente, chiar dacă unele dintre ele ar putea părea banale. Chiar dacă se dovedeşte a nu fi inedită, respectiva caracteristică îşi aduce propriul său aport la construirea unui grup strict individual. în practica de expertiză se întâlnesc deseori semnături definite prin atribute obişnuite, dar care prin îngemănarea lor alcătuiesc o emblemă grafică unică.

Este de asemenea, recomandabil ca elementele individualizatoare ale semnăturilor de comparaţie să nu fie asimilate, confundate, doar cu acele elemente de comparaţie ce se manifestă constant în grupul de semnături pe care expertul îl are la dispoziţie.

Un astfel de mod de abordare nu ar deranja prea mult în cazul semnăturilor cu un grad mic de variabilitate. ce face ca o totalitate de elemente să se repete, cu posibilitatea unei mici variaţiuni. În schimb, la semnăturile cu un grad mai mare de variabilitate. stabilirea frecvenţei de manifestare este destul de relativă.

Un anumit element ar putea sa aibă o mică frecventă sau să apară chiar izolat într-un grupaj de mai multe semnături - aspect ce ar putea duce la neluarea sa în calcul - şi să fie prezent constant sau cu mare frecvenţă într-un alt grupaj de semnături.

Examinarea elementelor individualizatoare ale semnăturii unei anumite persoane va permite şi aprecieri în privinţa valorii identificatoare a acestora ce este dată, în special, de raritatea construcţiei şi de gradul ridicat de dificultate pe care l-ar presupune execuţia formei respective de către o altă persoană.


Imagini

Capturi de ecran


Fișiere

Conținutul arhivei

  • semnatura plan si biblio.doc
  • semnatura....doc