Dreptul transporturilor

Regimul juridic al marfii transportate

  • 15 EURO
  • Lucrare de licenta "Regimul marfii transportate", Format word, 65 pag.

Cuprins

Conținutul lucrării

CUPRINS

 

 

 

CAPITOLUL I

CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE CU PRIVIRE LA CONTRACTUL DE TRANSPORT DE MĂRFURI

Secţiunea 1: Definiţia contractului de transport

Secţiunea a 2-a: Caracterele juridice ale contractului de transport

 

CAPITOLUL II

DETENŢIUNEA EXERCITATĂ DE OPERATORUL DE TRANSPORT ASUPRA MĂRFII TRANSPORTATE

Secţiunea 1: Natura juridică a puterii exercitate de operatorul de transport asupra mărfii

Secţiunea a 2-a: Durata detenţiunii exercitate de transportator asupra mărfii

Secţiunea a 3-a: Ocrotirea detenţiunii exercitate de operatorul de transport asupra mărfii

 

CAPITOLUL III

TRANSMITEREA PROPRIETĂŢII ŞI RISCURILOR ASUPRA MĂRFII AFLATE ÎN CURS DE TRANSPORT

Secţiunea 1: Noţiune. Reglementare

Secţiunea a 2-a: Clauze contractuale

Secţiunea a 3-a: Reglementări ale uzanţelor comerciale unificate referitoare la transferul riscurilor

 

CAPITOLUL IV

DREPTUL DE RETENŢIE AL OPERATORULUI DE TRANSPORT DE MĂRFURI

Secţiunea 1: Modalităţi de garantare a creanţei transportatorului privitoare la plata transportului

Secţiunea a 2-a: Noţiunea dreptului de retenţie

Secţiunea a 3-a: Natura juridică a dreptului de retenţie

Secţiunea a 4-a: Feluri ale dreptului de retenţie

Secţiunea a 5-a: Condiţiile generale ale exercitării dreptului de retenţie

Secţiunea a 6-a: Efectele dreptului de retenţie

Secţiunea a 7-a: Particularităţile dreptului de retenţie al operatorului de transport de mărfuri

 

CAPITOLUL V

PRIVILEGIUL CĂRĂUŞULUI ASUPRA MĂRFII TRANSPORTATE

Secţiunea 1: Cadrul legal

Secţiunea a 2-a: Noţiunea privilegiului şi gajului cărăuşului

Secţiunea a 3-a: Caracteristici ale privilegiului exercitat de transportator

Secţiunea a 4-a: Caracteristici ale gajului exercitat de transportator

Secţiunea a 5-a: Caracteristici comparative ale garanţiilor acordate transportatorului

Secţiunea a 6-a: Efectele garanţiilor acordate transportatorului

Secţiunea a 7-a: Durata şi sfârşitul garanţiilor transportatorului

Secţiunea a 8-a: Locul garanţiilor transportatorului în ierarhia privilegiilor

 

CAPITOLUL VI

SECHESTRAREA MĂRFURILOR AFLATE ÎN CURS DE TRANSPORT

Secţiunea 1: Justificarea unor măsuri asigurătorii în favoarea creditorilor în cursul transportului

Secţiunea a 2-a: Reglementarea, noţiunea şi caracteristicile cererii de sechestru asigurător

Secţiunea a 3-a: Condiţii de admisibilitate

Secţiunea a 4-a: Procedura instituirii sechestrului asigurător

Secţiunea a 5-a: Încetarea sechestrului asigurător

Secţiunea a 6-a: Sechestrul asigurător solicitat de transportator

 

CONCLUZII

 

BILIOGRAFIE

 


Extras

Conținut aleatoriu

Contractul are un caracter real. El nu poate să ia naştere decât prin predarea efectivă a mărfurilor către cărăuş (remitere sau tradiţiune). Este necesară existenţa unui obiect material, corporal, în sens restrâns, de lucru, în legătură cu care pot fi dobândite şi exercitate drepturi patrimoniale. Numai urmare acestei predări, acel obi­ect poate fi deplasat în spaţiu, prin executarea de către cărăuş a obligaţiei asumate.

În lipsa predării, operatorul de transport de mărfuri s-ar afla în imposibilitate de a-şi îndeplini obligaţiile sale. Această predare se face tocmai în scopul încheierii contractului[1].

Caracterul real al contractului de transport constituie o problemă controversată în literatura juridică[2]. Astfel, în mod frecvent, expeditorul stabileşte unele raporturi juridice înainte de predarea efectivă a mărfurilor.

În literatura juridică[3], s-a susţinut existenţa unui caracter consensual al contractului de transport, considerându-se că acesta nu este real, pentru că el nu se formează prin remiterea lucrului.

Promisiunea de contract este valabilă şi îl obligă pe operatorul de transport de mărfuri, înainte ca el să fi primit lucrul în măsura în care obligaţiile părţilor sunt în mod absolut definite şi acceptate şi cu totul o altă problemă este de a şti din care moment el este răspunzător de lucru.

Unii autori[4] iau în considerare atât caracterul consen­sual, cât şi caracterul real al contractului de transport. S-a subliniat, în considerarea caracterului real al contractului de transport[5], că, în dreptul românesc, promisiunea de a contracta are valoarea unui contract distinct, a unui antecontract, cu efecte spe­cifice, simpla promisiune neconfundându-se cu contractul propriu-zis. În baza acestei promisiuni, părţile s-ar obliga să încheie în viitor un contract, prin remiterea efectivă a mărfurilor de către expeditor cărăuşului care se obligă să le transporte.

Atât timp cât nu este cerută o formă specială, prin a cărei îndeplinire contractul se consideră valabil încheiat, un contract are, în regulă ge­nerală, un caracter consensual. Contractul de transport de mărfuri poate fi ana­lizat însă ca un contract real, deoarece formarea lui implică deopotrivă ca lucrurile res­pective să fie remise cărăuşului[6]. Totuşi, s-a apreciat[7] că, în stadiul actual al legislaţiei noastre, această formă specială cerută pentru încheierea contractului este tocmai această remitere materială a lucrului. S-a mai exprimat opinia că este indicată o soluţie mai nuanţată, în sensul că „deşi în concepţia Codului civil o asimilare cu con­tractele reale nu s-ar justifica, fiind precumpănitoare latura consensualităţii”, totuşi „legiuitorul poate, prin dispoziţii explicite, să condiţioneze însăşi naşterea contractului de transport de faptul remiterii obiectului de către expeditor în detenţiunea cărăuşului, atribuind astfel convenţiei natura unui caracter real”[8].


[1] P.I. Demetrescu, op. cit., p. 32.

[2] P. Pătrăşcanu, op. cit. p. 67; O. Căpăţînă, op. cit., p. 36; E. Cristoforeanu, op. cit., pag. 65-78.

[3] R. Rodiere, B. Mercadal, Droit des transports terrestres et aeriens, Cinquieme ed.. Dalloz, Paris, 1990, p. 180-182.

[4] Gh.  Filip şi colaboratorii, Dreptul transporturilor, ed. a III-a, Şansa SRL, Bucureşti, 1998, p. 66

[5] I.T. Ciobanu, op. cit, p. 49.

[6] T.R. Popescu, P. Anca, Teoria generală a obligaţiilor, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1968, p. 32.

[7] C. Stătescu, op. cit., p. 46.

[8] O. Căpăţînă, op. cit., p. 37


Imagini

Capturi de ecran


Fișiere

Conținutul arhivei

  • Regimul juridic al marfii transportate, complet.doc