Dreptul familiei

Nulitatea absoluta a casatoriei

  • 18 EURO
  • Lucrarea de licenta "Nulitatea absoluta a casatoriei", dupa NCC, format Word, 63 pag

Cuprins

Conținutul lucrării

CUPRINS

 

Introducere.....................................................................................................................................3

Capitolul I

Consideraţii introductive

1. Noţiunea şi funcţiile familiei. Reglementare……………………………………...…………5

2. Noţiunea de căsătorie………………………………………...……………………………….8

3. Caracterele juridice ale căsătoriei………………………………………………………..…..9

4. Delimitarea desfiinţării căsătoriei de desfacerea căsătoriei……………………………….12

 

Capitolul II

Aspecte generale privind nulitatea

1. Definiţia nulităţii trăsăturile acesteia………………………………………………………15

2. Funcţiile nulităţii……………………………………………………………………………..22

3. Reglementarea nulităţii căsătoriei potrivit Codului civil …………………………………24

4. Regimul juridic al nulităţii căsătoriei....................................................................................27

5. Aspecte procedurale în cazul nulităţii căsătoriei………………………………………......29

 

Capitolul III

Cauzele de nulitate absolută ale căsătoriei

1. Reglementarea cauzelor de nulitate absolută ale căsătoriei................................................30

2. Analiza cazurilor de nulitate absolută a căsătoriei……………………………………...…32

2. 1. Lipsa materială a consimţământului la încheierea căsătoriei…………………………..32

2.2. Lipsa vârstei matrimoniale………………………………………………………………..34

2. 3. Bigamia…………………………………………………………………………………….36

2. 4. Rudenia în gradul prohibit de lege………………………………………………………38

2.5. Alienaţia şi debilitatea mintală……………………………………………………………40

2.6. Lipsa diferenţei de sex……………………………………………………………………..41

2.7. Lipsa solemnităţii şi a publicităţii celebrării căsătoriei……………………………….…46

2. 8. Necompetenţa materială a ofiţerului de stare civilă………………………………….....47

2. 9. Căsătoria fictivă……………………………………………………………….………….49

 

Capitolul IV

Acoperirea nulităţii absolute a căsătoriei

1. Căsătoria soţului persoanei declarate moarte......................................................................52

2. Căsătoria minorului care nu a împlinit vârsta de 16 ani.....................................................54

3. Căsătoria fictivă.......................................................................................................................55

4. Promovarea acţiunii în constatarea nulităţii absolute a căsătoriei.....................................56

 

Concluzii.................................................................................................................58

Bibliografie.............................................................................................................60


Extras

Conținut aleatoriu

2.7. Lipsa solemnităţii şi a publicităţii celebrării căsătoriei

 

Din punct de vedere al reglementării, lipsa solemnităţii şi a publicităţii celebrării căsătoriei este prevăzută de art. 293 alin. (1), C. civ., coroborat cu art. 287 alin. (1) şi alin. (2), C. civ.

Potrivit art. 287, alin. (1), C. civ., viitorii soţi au obligaţia de a merge împreuna la sediul primăriei, unde îşi vor da consimţământul la căsătorie în mod public şi în prezenţa a doi martori în faţa ofiţerului de stare civilă. Încheierea căsătoriei cu nerespectarea oricărei cerinţe prevăzute mai sus, este sancţionată cu nulitatea absolută a căsătoriei.[1]

„Lipsa solemnităţii, fie că este totală, fie că este parţială, atrage nulitatea absolută a căsătoriei.”[2]

Elementele solemnităţii sunt următoarele:83

Ø  Căsătoria se încheie în faţa ofiţerului de stare civilă;

Ø  Căsătoria se încheie într-un anumit loc;

Ø  Căsătoria se încheie în prezenţa viitorilor soţi, aceştia fiind obligaţi să-şi exprime personal consimţământul;

Ø  Căsătoria se încheie în prezenţa a 2 martori.

Cerinţa publicităţii încheierii căsătoriei se referă la posibilitatea oricărei persoane interesate, de a avea acces la celebrarea căsătoriei. Nu este necesară întrunirea unui anumit număr de persoane care să asiste la căsătorie dar este obligatorie prezenţa a 2 martori.[3]

Fiind obligatoriu ca încheierea căsătoriei să se realizeze într-un spaţiu public, „per a contrario” nu este permisă căsătoria într-un spaţiu privat unde persoanele interesate nu au acces liber.

Art. 287 alin. (2), C. civ., permite încheierea căsătoriei şi în alt loc decât sediul stării civile, dar numai în anumite cazuri prevăzute de lege, atunci când unul dintre soţi nu se poate prezenta din motive temeinice.

Astfel de motive temeinice sunt[4]:

Ø  Unul sau ambii viitori soţi sunt grav bolnavi;

Ø  Unul sau ambii viitori soţi nu se pot deplasa;

Ø  Femeia are o sarcină într-o stare avansată, ş.a.

Publicitatea se referă la obligaţia ofiţerului de stare civilă ca în ziua primirii declaraţiei de căsătorie să o publice prin afişare în extras, într-un loc public şi special amenajat de la sediul primăriei unde se va încheia căsătoria.

Extrasul declaraţiei de căsătorie trebuie să cuprindă următoarele elemente obligatorii:

Ø  Data afişării;

Ø  Datele de stare civilă ale viitorilor soţi;

Ø  Înştiinţarea că orice persoană poate realiza opunere la căsătorie într-un termen de maxim 10 zile de la data la care a fost afişat.

Dacă a fost încălcată publicitatea la încheierea căsătoriei, atunci este o căsătorie clandestină. Căsătoria clandestină este diferită de căsătoria secretă, aceasta din urmă încheindu-se cu respectarea publicităţii, dar fiind ţinută secretă de către soţi, din motive personale.[5]

Încheierea unei căsătorii cu lipsa solemnităţii şi a publicităţii celebrării căsătoriei este sancţionată cu nulitatea absolută.

 [1] Emese Florian, Comentariu (la art. 293) în Flavius Baias, Rodica Constantinovici, Eugen Chelaru, Ioan Macovei, (coordonatori) op. cit., p. 298.

[2] Cristian Mareş, Dreptul familiei, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2013, p. 137

[3] Ibidem.

[4] Genoveva Aioanei, Emil Poenaru, op. cit., p. 34.

[5] Dan Lupaşcu, Cristiana Mihaela Crăciunescu, op. cit., p. 188.


Imagini

Capturi de ecran


Fișiere

Conținutul arhivei

  • Nulitatea absolută a casatoriei.doc
  • CUPRINS NULITATEA ABSOLUTA.doc