Dreptul familiei

Nulitatea casatoriei

  • 20 EURO
  • Lucrarea de licenta "Nulitatea casatoriei si efectele sale", Lucrarea tratreaza despre cazurile de desfiintare a casatoriei, Dupa Noul Cod Civil, 61 oagini

Cuprins

Conținutul lucrării

CUPRINS

 

Introducere………………………………..………………………………………………..3

CAPITOLUL I

CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE……………………………..………………………5

Secţiunea 1

Noţiunea de căsătorie……………………………………………………………..………..5

Secţiunea a 2-a

Caracterele juridice ale căsătoriei………………………………………………………...8

Secţiunea a 3-a

Delimitarea desfiinţării căsătoriei de desfacerea căsătoriei……………………………11

 

CAPITOLUL II

NOŢIUNEA SI CAZURILE DE DESFIINŢARE A CĂSĂTORIEI………………….14

Secţiunea 1

Noţiunea de nulitate a căsătoriei………………………………………………………...14

Secţiunea a 2-a

Reglementare…………………………………………………………………………...…15

Secţiunea a 3-a

Particularităţile nulităţii căsătoriei……………………………………………………...15

Secţiunea a 4-a

Clasificarea nulităţii căsătoriei…………………………………………………………..16

Secţiunea a 5-a

Cazuri de nulitate absolută a căsătoriei…………………………………………………17

1.Lipsa materială a consimţământului la încheierea căsătoriei…………………………….17

2.Lipsa vârstei matrimoniale……………………………………………………………….19

3.Bigamia………………………………………………………………………………......21

4.Rudenia în gradul prohibit de lege……………………………………………………….23

5.Alienaţia şi debilitatea mintală…………………………………………………………...25

6.Diferenţa de sex…………………………………………………………..……………...26

7.Lipsa solemnităţii şi a publicităţii celebrării căsătoriei…………………………………..31

8.Necompetenţa materială a ofiţerului de stare civilă……………………………………...32

9.Căsătoria fictivă………………………………………………………………………….34

Secţiunea a 6-a

Cazuri de nulitate relativă………………………………………………………..……....37

1.Lipsa încuviinţării sau autorizării în cazul căsătoriei minorului…………….……….......37

2.Viciile de consimţământ…………………………………………………………………38

3.Lipsa discernământului…………………………………………………………………..41

4.Existenţa tutelei…………………………………………………………………………..46

Secţiunea a 7-a

Regimul juridic al nulităţii căsătoriei…………………………………………………...47

Secţiunea a 8-a

Aspecte procedurale în cazul nulităţii căsătoriei……………………………………….49

 

CAPITOLUL III

EFECTELE NULITĂŢII CĂSĂTORIEI………………………………………………50

Secţiunea 1

Efectele nulităţii căsătoriei……………………………………………………………….50

Secţiunea a 2-a

Efectele nulităţii în cazul căsătoriei putative……………………………………………53

 

CAPITOLUL IV

CONCLUZII……………………………………………………………………………...57

Bibliografie……………………………………………………………………………..…62

 


Extras

Conținut aleatoriu

Într-o a treia accepţiune, căsătoria reprezintă situaţia juridică, a celor căsătoriţi. Prezenta situaţie juridică este determinată de reglementarea legală cu privire la căsătorie. Această reglementare devine aplicabilă prin încheierea actului juridic al căsătoriei existând pe tot parcursul duratei raportului de căsătorie.

Într-o a patra accepţiune, „căsătoria reprezintă dreptul fundamental al unei persoane fizice de a se căsători în scopul întemeierii unei familii.”[1]

Într-o ultimă accepţiune, „căsătoria semnifică şi ceremonia ce are loc atunci când se încheie actul juridic al căsătoriei, adică formalităţile etatice şi religioase la care aceasta este supusă ca negotium .”[2]

În literatutra de specialitate, noţiunii de căsătorie i s-au atribuit mai multe definiţii, inţelesuri.

Ca fundament al familiei, căsătoria a constituit obiectul a multor definiţii. Bunăoară, în concepţia populară „cununiile sunt rupte din Rai”, Goethe considerând actul căsătoriei ca fiind „începutul şi culmea fiecărei culturi” iar Garabet Ibrăileanu spunea: „căsătoria îşi are rădăcinileîn profunzimile naturii şi vieţii sociale, o creaţie a biologiei naturale şi sociale”[3]. În dicţionarul de dreptul familiei întâlnim noţiunea de căsătorie ca fiind „uniunea liber consimţită dintre un bărbat şi o femeie, realizată în condiţiile prevăzute de lege în scopul întemeierii unei familii”. O astfel de definiţie se găseşte în general în concordanşă şi cu definiţiile preconizate de majoritate jurisşilor români[4].

Etimologig, însă, termenul „căsătorie” provine din latinescul „casa”, care se traduce prin: bordei, colibă şi latinescul „torus” care se traduce prin:  pat conjugal.[5]

Conceptui de „căsătoria” presupune şi „ceremonia ce are loc atunci când se încheie actul juridic al căsătoriei, adică formalităţile etatice şi religioase la care aceasta este supusă ca negotium.”[6][1] Cristian Mareş, Dreptul Familiei, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2013, p. 42.

[2] Dan Lupaşcu, Cristiana Mihaela Crăciunescu, Dreptul familiei, ediţia a II-a amendată şi actualizată, Editura Universul Juridic, Bucureşti 2012, p. 57.

[3] Adrian Pricopi, Căsătoria în dreptul roman, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998, p. 15.

[4] Adrian Pricopi, Dreptul familiei, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2004, p. 30.

[5] Dan Lupaşcu, op. cit., p. 38.

[6] Teodor Bodoaşcă, Bodoasca Teodor, Aurelia Draghici, Ioan Puie, Dreptul familiei, Universul Juridic, Bucuresti, 2012, p. 46.


Imagini

Capturi de ecran


Fișiere

Conținutul arhivei

  • Nulitatea casatoriei si efectele ei Alina.doc