Drept penal

Actul sexual cu un minor

  • 25 EURO
  • Lucrare de licenta "Infractiunea de act sexual cu un minor - aspecte teoretice si practice" dupa NCP format Word 76 pag

Cuprins

Conținutul lucrării

CUPRINS

 

Capitolul 1. Noţiuni introductive

Secţiunea 1. Introducere

Secţiunea 2. Caracterizarea de ansamblu a infracţiunilor contra vieţii sexuale

     Subsecţiunea 1. Noţiuni introductive

     Subsecţiunea 2. Clasificarea infracțiunilor contra vieții sexuale

     Subsecţiunea 3. Condiţii preexistente ale infracţiunilor contra vieții sexuale

                            3.1. Obiectul juridic al infracţiunilor contra vieții sexuale

                            3.2. Obiectul material al infracţiunilor contra vieții sexuale

                            3.3. Subiecţii infracţiunilor contra vieții sexuale

     Subsecţiunea 4. Conţinutul constitutiv al infracţiunilor contra vieții sexuale

                            4.1. Latura obiectivă

                            4.1.1. Elementul material

                            4.1.2. Urmarea imediată

                            4.1.3. Legătura de cauzalitate

                            4.2. Latura subiectivă

      Subsecţiunea 5. Desfăşurarea activităţii infracţionale

                             5.1. Tentativa

                             5.2. Consumarea

      Subsecţiunea 6. Sancţiuni

      Subsecţiunea 7. Aspecte procesuale

      Subsecţiunea 8. Necesitatea reglementării infracţiunilor privind viaţa sexuală

 

Capitolul 2. Analiza infracţiunii de act sexual cu un minor

Secţiunea 1. Noţiuni introductive

                 1.1. Conceptul şi noţiunea de act sexual cu un minor

Secțiunea 2. Cadru legislativ – evoluția dreptului penal român

                 2.1. Reglementarea actului sexual cu un minor în codul penal de la 1864

                 2.2. Reglementarea actului sexual cu un minor în codul penal de la 1936

                 2.3. Reglementarea actului sexual cu un minor în codul penal de la 1968

                 2.4. Reglementarea actului sexual cu un minor în codul penal din 2004 (abrogat

                 2.5. Reglementarea actului sexual cu un minor în actualul cod penal

                    2.5.1. Conceptul legal al infracțiunii

                    2.5.2. Condițiile preexistente

                    2.5.2.1. Obiectul infracţiunii

                    2.5.2.2. Subiecţii infracţiunii

                    2.5.2.3. Conținutul constitutiv al infracțiunii. Latura obiectivă

                    2.5.2.4. Cerințele esențiale atașate elementului material

                    2.5.2.5. Latura subiectivă

                    2.5.2.6. Mobilul și scopul

                    2.5.2.7. Tentativa și consumarea

        2.5.2.8. Sancțiunea

                    2.5.2.9. Aspecte criminologice

                    2.5.2.10. Forme agravate

                 2.6. Reglementarea actului sexual cu un minor în noul cod penal

                    2.6.1. Condiții preexistente

                    2.6.2. Conținutul constitutiv

                    2.6.2.1. Latura obiectivă

                    2.6.2.2. Latura subiectivă

                   2.6.3. Sancțiuni

                   2.6.4. Forme agravate

Secțiunea 3. Elemente de drept comparat

                 3.1. Legislația italiană

                 3.2. Legislația germană

Capitolul 3. Delimitarea infracţiunii de act sexual cu un minor de alte infracţiuni privind viața sexuală

     Secțiunea 1. Considerații generale

     Secțiunea 2. Analiza diferențelor dintre infracțiunea de act sexual cu un minor, viol și hărțuire sexuală

                      2.1. Obiectul infracțiunii

                      2.2. Subiecții infracțiunii

                      2.3. Latura obiectivă

                      2.4. Latura subiectivă

 

Capitolul 4. Concluzii

Bibliografie


Extras

Conținut aleatoriu

În afara relaţiilor sociale referitoare la viaţa sexuală, care constituie obiectul juridic principal comun al infracţiunilor contra vieții sexuale din categoria căreia face parte și infracțiunea de act sexual cu un minor pe care o analizez, prin săvârşirea unora dintre aceste infracţiuni, pot fi vătămate şi alte relaţii sociale; astfel, în cazul violului – de exemplu dacă se foloseşte violenţa pentru constrângerea victimei la raport sexual, sunt vătămate şi relaţiile sociale referitoare la integritatea corporală sau sănătatea persoanei. Aceste relaţii sociale, apărate în principal prin incriminarea unor fapte făcând parte din alte categorii de infracţiuni, dar care pot fi vătămate şi prin săvârşirea unora dintre infracţiunile privitoare la viaţa sexuală a persoanei, constituie, astfel, obiectul lor juridic secundar[1]. Legiuitorul are în vedere că la această vârsta persoana nu are suficientă experiență și nici destulă rezistență pentru a se apăra împotriva celui care ar încerca să-i exploateze naivitatea. Pe de altă parte, începerea de timpuriu a vieții sexuale poate avea consecințe grave atât pentru dezvoltarea fizică și morală a minorului, cât și pentru copiii care s-ar naște din aceste acte sexuale[2].

     

                          3.2. Obiectul material

     

      Obiectul material al infracţiunii, reprezintă entitatea  materială (un obiect sau un lucru oarecare, un animal, corpul persoanei) asupra căreia se îndreptă materialitatea actului de conduită, energia fizică a acestuia, ameninţându-l cu un pericol de vătămare materială sau  provocându-i efectiv o asemenea vătămare[3].

      Întrucât prin activitatea materială prin care se realizeaza infracţiunile privitoare la viaţa sexuală se exercită, de cele mai multe ori, direct asupra corpului unei persoane, corpul persoanei împotriva careia se săvârşeşte fapta constituie, în acele cazuri, obiectul material al infracţiunii (de exemplu, corpul victimei constrânse la act sexual de orice natură, în cazul violului; corpul persoanei care nu a împlinit vârsta de 15 ani, în cazul actului sexual cu un minor; corpul persoanei de sex feminin care nu a împlinit vârsta de 18 ani în cazul seducţiei, etc.)[4].

 

                          3.3. Subiecţii infracţiunilor contra vieţii sexuale

     

      Prin subiecţi ai infracţiunii înţelegem persoanele implicate în săvârşirea unei infracţiuni, fie prin comiterea actului de executare, fie prin suportarea consecinţelor, a răului cauzat prin săvârşirea acesteia[5].

                Subiectul activ[1] Octavian Loghin, Tudorel Toader, Drept penal român. Partea specială, Editura Casa de Editură şi Presă „Şansa” S.R.L., Bucureşti, 1994, p. 160 sau  Tudorel Toader, op. cit., p. 125 sau Vasile Dobrinoiu, Traian Dima, op. cit., p. 265.

[2] Vasile Dobrinoiu, Traian Dima, op. cit., p. 265.

[3] Matei Basarab, Drept penal. Partea Generală, Editura Lumina Lex, București, 2005, p. 198.

[4] Tudorel Toader, Drept penal român. Partea specială, ediţia a 3-a revizuită şi actualizată, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2010, p. 125.

[5] Constantin Mitrache, Cristian Mitrache, Drept penal român, partea generală, Ediţia a 9-a revizuită și adăugită, Editura Universul Juridic, 2012, p. 117.

Adrian M. Truichici, Drept penal. Partea generală, Editura Universul Juridic, București, 2009, p. 135, Matei Basarab, op.cit., p. 204.


Imagini

Capturi de ecran


Fișiere

Conținutul arhivei

  • Infracţiunea de act sexual cu un minor.doc