Drept penal

INFRACŢIUNEA DE LOVIRI SAU VĂTĂMĂRI CAUZATOARE DE MOARTE

  • 20 EURO
  • Lucrare licenta "Analiza infractiunii de loviri sau vatamari cauzatoare de moarte (analiza teoretica si practica)" Dupa NCP Format word 76 pag

Cuprins

Conținutul lucrării

CUPRINS

 Capitolul I – Consideraţii generale privind Infracţiunea de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte

     1.1  Secţiunea I – Noțiuni introductive în Dreptul Penal

     1.2  Secţiunea a II-a - Scurtă privire istorică asupra Infracţiunilor contra persoanei

     1.3  Secţiunea a III-a – Consideraţii generale referitoare la Infracţiunile contra vieţii , integrităţii corporale şi sănătăţii persoanei

    Capitolul II – Infracţiunea de loviri şi vătămări cauzatoare de moarte

      2.1  Secţiunea I – Conținutul legal al Infracţiunii de loviri şi vătămări cauzatoare de moarte

      2.2  Secţiunea a II-a – Condițiile preexistente ale Infracţiunii de loviri şi vătămări cauzatoare de moarte

            2.2.1  § Obiectul juridic special al Infracţiunii de loviri şi vătămări cauzatoare de moarte

            2.2.2 § Obiectul material al infracţiunii de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte

            2.2.3 § Subiectul activ al infracţiunii de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte

            2.2.4 § Subiectul pasiv al infracţiunii de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte

Capitolul III –  Conținutul constitutiv al Infracțiunii de loviri și vătămări cauzatoare de moarte

      3.1 Secţiunea I - Latura obiectivă a Infracţiunii de loviri şi vătămări cauzatoare de moarte

            3.1.1  § Elementul material al Infracţiunii de loviri şi vătămări cauzatoare de moarte

            3.1.2  § Rezultatul socialmente periculos al Infracţiunii de loviri şi vătămări cauzatoare de moarte

            3.1.3  § Legătura de cauzalitate a Infracţiunii de loviri şi vătămări cauzatoare de moarte

      3.2  Secţiunea a II-a – Latura subiectivă a Infracţiunii de loviri şi vătămări cauzatoare de moarte

Capitolul IV–  Forme, participația penală, modalități, regim sancționator și aspecte procesuale ale Infracţiunii de loviri şi vătămări cauzatoare de moarte

            4.1  Secţiunea I - Elementele deosebite ale tentativei Infracţiunii de loviri şi vătămări cauzatoare de moarte

            4.2  Secţiunea a II-a - Participaţia penală în cadrul Infracţiunii de loviri şi vătămări cauzatoare de moarte

            4.3 Secţiunea a III-a - Modalitățile Infracţiunii de loviri şi vătămări cauzatoare de moarte

            4.4  Secţiunea a IV-a - Regimul sancționator al Infracţiunii de loviri şi vătămări cauzatoare de moarte

            4.5  Secţiunea a V-a - Aspecte procesuale ale Infracţiunii de loviri şi vătămări cauzatoare de moarte

           Capitolul V -  Particularități de investigare a Infracțiunii de loviri şi vătămări cauzatoare de moarte

            5.1 Secţiunea I - Probleme care trebuie să fie lămurite în cursul cercetării penale

            5.2 Secţiunea a II-a - Măsuri care se întrepătrund pentru administrarea probelor

 Capitolul VI – Analiză comparată

            6.1 Secţiunea I – Legături cu infracțiuni asemănătoare

            6.2 Secţiunea a II-a - Asemănări și deosebiri ale infracțiunii de Lovituri sau vătămări cauzatoare de moarte cu infracțiunea de Omor. Încadrare juridică corectă

 Concluzii şi propuneri de Lege ferenda

 Bibliografie  


Extras

Conținut aleatoriu

vigoare în 1948. Aceste acte cu caracter normativ au o importanţă covârşitoare deoarece normele penale prevăzute în ele, deşi aveau un caracter primitiv, au stat la baza apariţiei primului Cod penal.

            În contemporanitate faptele de violență au fost și sunt reglementate în toate codurile penale ale României ante și postdecembriste.

            Codul actual reglementează infracțiunile de Loviri și vătămări cauzatoare de moarte conform prevederilor art. 183 C. pen., ca fiind fapta care se săvârşeşte atunci şi dacă ,,vreuna dintre faptele prevăzute în art.180-182 C. pen. a avut ca urmare moartea victimei”.

            Infracțiunea de loviri și vătămări cauzatoare de moarte în Noul Cod Penal din 2009 este incriminată la art. 195 și constă potrivit acestui articol ” dacă vreuna dintre faptele prevăzute în art. 193 și art. 194 a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 6 la 12 ani”.

            În continuare infracțiunea de loviri și vătămări cauzatoare de moarte este situată în secțiunea privind infracțiunile contra integrității corporale și sănătății, deși, se aseamănă prin rezultatul produs, moartea victimei, cu infracțiunile de omucidere.[1]

            În ce privește obiectul juridic special se observă că, întrucât infracțiunea prevăzută în art. 195 NCP nu este decât o formă agravată a infracțiunilor prevăzute de art. 193 și art. 194 NCP acest obiect este apropiat de cel al infracțiunilor menționate. Deosebirea constă în faptul că în cazul obiectului juridic special al infracțiunii prevăzute în art. 195 este vorba de relațiile sociale care ocrotesc viața persoanei împotriva faptelor de lovire sau vătămare susceptibile să aducă atingere acestei valori sociale.

            De asemenea, obiectul material este identic cu cel al infracțiunilor constând în lovire, alte violențe sau vătămare a integrității corporale ori a sănătății așa cum se regăsește și în actualul Cod Penal.

            Referitor la subiecții infracțiunii aceștia sunt în continuare subiectul activ, care poate fi orice persoană care îndeplinește condițiile de vârstă și responsabilitate, participația penală fiind posibilă sub toate formele sale, și subiectul pasiv este reprezentată de persoana în viață împotriva căreia sunt îndreptate acțiunile violente ale făptuitorului, acțiuni de natură să-i provoace moartea.[1] Alexandru Boroi , Drept Penal.Partea special.Conform Noului Cod Penal, Ed. C.H.Beck, București, 2012, pag 72.


Imagini

Capturi de ecran


Fișiere

Conținutul arhivei

  • INFRACŢIUNEA DE LOVIRI SAU VĂTĂMĂRI CAUZATOARE DE MOARTE.doc