Drept penal

Infractiunea de viol

  • 18 EURO
  • Lucrare de licenta "Analiza teoretica si practica a infractiunii de viol" dupa NCP format word 70 pag

Cuprins

Conținutul lucrării

 

Capitolul I – Noţiuni generale introductive.................................................................................4

Secţiunea I – Drept penal – parte specială, elemente de drept comparat....................................4

Secţiunea a II-a – Libertatea sexuală  în sfera libertăţiilor individuale………..……………….7

Capitolul II – Infracţiuni contra persoanei – infracţiunea de viol..............................................10

Secţiunea I - Referinţe istorice şi precedente legislative în Codul penal român........................10

Secţiunea a II-a – Referinţe istorice şi precedente legislative în Codul italian..........................19

Capitolul III – Conţinutul jurudic al infracţiunii de viol............................................................22

§ 1. Norma incriminatoare – Cod Penal român.........................................................................22

§ 2. Condiţii preexistente...........................................................................................................23

A)      Obiectul juridic.................................................................................................................23

B)      Obiectul material..............................................................................................................24

C)      Subiectul activ.................................................................................................................26

D)      Subiectul pasiv.................................................................................................................27

Capitolul IV – Conţinutul constitutiv propriu-zis al infracţiunii de viol....................................32

        § 1. Latura obiectivă...........................................................................................................32

A)      Elementul material..........................................................................................................32

B)      Urmarea imediată............................................................................................................42

C)      Raportul de cauzalitate...................................................................................................44

        § 2. Latura subiectivă.......................................................................................................44

Capitolul V – Forme, variante şi sancţiuni..............................................................................47

        Secţiunea I - Formele infracţiunii de viol........................................................................47

        § 1. Tentativa...................................................................................................................47

        § 2. Cosumarea infracţiunii.............................................................................................49

        Secţiunea a II-a: Variantele infracţiunii de viol..............................................................52

        Secţiunea a III-a: Sancţiuni..............................................................................................68

        Secţiunea a IV-a: Aspecte procesuale............................................................................69

Concluzii................................................................................................................................73

Bibliografie............................................................................................................................75


Extras

Conținut aleatoriu

Capitolul I – Noţiuni generale introductive

        Secţiunea I – Drept penal – parte specială, elemente de drept comparat

        În societatea românească faptele de pericol social declarate prin lege infracţiuni prezintă nu numai o configuraţie infracţională variată, ci şi un grad de pericol social abstract, care „diferă” de la o infracţiune la alta. Aceasta impune legiuitorului să aprecieze gradul de pericol social abstract al faptei incriminante şi să stabilească pentru fiecare infracţiune în parte pedeapsa corespunzătoare acestuia. Drept urmare,dreptul penal conţine, pe lângă normele părţii generale şi o categorie de norme care determină faptele de pericol social ce constituie infracţiuni, reglementează conţinutul specific al fiecăreia dintre acestea şi stabilesc pedepsele aplicabile în cazul săvârşirii lor. Aceste norme de incriminare şi sancţionare se mai numesc norme de parte specială. Ele alcătuiesc partea specială a dreptului penal[1].

       Codul penal italian conţine şi el partea specială care înglobează descrierea concretă a tuturor delictelor, de aceea între partea generală şi partea specială nu există un raport de subordonare ci unul de integrare reciprocă. Acest raport trebuie avut în vedere atât în elaborarea principiilor generale cât şi în studierea diverselor tipuri de infracţiuni.[2]

       Partea specială a dreptului penal este organizată pe baza unui anumit sistem. Prin sistemul părţii speciale a dreptului penal se înţelege clasificarea sau gruparea în anumite categorii, grupe, subgrupe etc. a tuturor infracţiunilor prevăzute de legislaţia penală în vigoare.[3]

       Clasificarea infracţiunilor în cadrul sistemului părţii speciale a dreptului penal se poate face după criterii variate. Ea trebuie să fie astfel construită, încât să asigure realizarea unui sistem unitar. Pentru aceasta este necesar ca prima clasificare a infracţiunilor să se efectueze pe baza unui criteriu unic. În cadrul fiecăreia pot fi efectuate subclasificări după criterii secundare, variate.

     a) Prima clasificare a infracţiunilor constă în repartizarea acestora în categorii de infracţiuni, după criteriul de bază al alcătuirii sistemului părţii speciale. În dreptul penal român, acest criteriu este cel al obiectului juridic al infracţiunilor. Astfel, în raport de genul relaţiilor sociale care


[1] Gheorghe Nistoreanu, Vasile Dobrinoiu, Alexandru Boroi, Ilie Pascu, Ioan Molnar, Valerică Lazăr, Drept penal-partea specială, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2006, p.2

[2] Giorgio Marinucci, Emilio Dolcini, Manuale di Diritto Penale,Editura Giuffrè, Milano, 2006, p.12

[3] Gheorge Nistoreanu şi colab., op.cit., p.4


Imagini

Capturi de ecran


Fișiere

Conținutul arhivei

  • infracţiunea de viol.doc