Drept penal

Infractiunea de fals in inscrisuri

  • 20 EURO
  • Lucrare licenta "Infractiunea de fals in inscrisuri. Analiza teoretica si practica formar word 63 pagini

Cuprins

Conținutul lucrării

CUPRINS

CAPITOLUL 1. Noţiuni preliminare

             1.1 Aspecte generale ale infracţiunilor de fals

             I.2 Istoricul reglementării juridice a infracţiunii de fals

CAPITOLUL  II Falsul material în înscrisuri oficiale

Secţiunea a I-a  Conţinutul legal

              1. Definiţie

              2.  Aspecte generale – concept şi caracterizare

 Secţiunea  a II –a   Condiţii preexistente

              1. Obiectul juridic al infracţiunii de fals  în înscrisuri  oficiale

              2. Obiectul material al infracţiunii de fals  în înscrisuri oficiale

              3. Subiectul infracţiunii de fals în înscrisuri oficiale

              3.1. Subiectul activ al infracţiunii de fals în înscrisuri oficiale

              3.2. Subiectul pasiv al infracţiunii de fals în înscrisuri oficiale

              3.3 Locul şi timpul săvârşirii infracţiunii

Secţiunea a III-a –  Conţinutul constitutiv

              1. Latura obiectivă a infracţiunii de fals material in înscrisuri oficiale

              1.1. Elementul material

              1.2. Cerinţe esenţiale

              1.3. Urmarea imediată

              1.4. Raportul de cauzalitate

              2. Latura subiectivă a infracţiunii da fals material în înscrisuri oficiale

Secţiunea a IV-a - Forme. Modalităţi. Sancţiuni

              1.Formele infracţiunii de fals material in înscrisuri oficiale

              2. Modalităţile normative ale infracţiunii

              3. Sancţiuni

              4. Anularea actului fals

 

             5. Aspecte procesuale

CAPITOLUL III - Falsul material în înscrisuri sub semnătură privată 

Secţiunea a I-a. Conţinutul legal

              1 Definiţie

              2. Aspecte generale – concept şi caracterizare

Secţiunea a II-a . Condiţii preexistente

              1. Obiectul juridic al infracţiunii

              2. Obiectul material al infracţiunii

              3  Subiecţii infracţiunii

              3.1. Subiectul activ al infracţiunii

              3.2. Subiectul pasiv al infracţiunii

              3.3 Locul şi timpul săvârşirii infracţiunii

Secţiunea a III-a–  Conţinutul constitutiv

             1. Latura obiectivă a infracţiunii

              1.1. Elementul material

              1.2. Cerinţe esenţiale

              1.3. Urmarea imediată

              1.4. Raportul de cauzalitate

              2. Latura subiectivă a infracţiunii

Secţiunea a-IV-a - Forme. Modalităţi. Sancţiuni

              1.Formele infracţiunii

              2. Modalităţile normative ale infracţiunii

              3. Sancţiuni

              3.1. Anularea actului  sub semnătură privată

              4. Aspecte procesuale

Secţiunea a V-a Elemente de comparate a infracţiunilor de fals în înscrisuri

Bibliografie


Extras

Conținut aleatoriu

mult un an, spre deosebire de o luna şi jumătate la un an şi jumătate, iar in cazul falsului agravat  - 3 luni la 2 ani şi jumătate).

       Prin Codul penal publicat în monitorul Oficial din 29 iunie 2004 (abrogat),  infracţiunile de fals in înscrisuri se regăsesc la articolele 470-478 fiind încadrate in Capitolul III - secţiunea Crime şi delicte contra încrederii publice, aceasta aflându-se alături de infracţiunile de falsificare de monede şi alte valori (art. 464), falsificarea de timbre, mărci sau bilete de transport (art. 465), falsificarea de valori străine (art. 466), deţinerea de instrumente în vederea falsificării de valori (art.467), folosirea instrumentelor oficiale  (art. 468) şi folosirea  instrumentelor oficiale false (art. 469) .

        Spre deosebire de actualul Cod penal, în Codul penal din 2004[1] ce a fost abrogat prin art. 466 din Legea nr. 286/17 iulie 2009, se observa că legiuitorul a prevăzut că subiectul activ poate fi şi o persoană juridică, astfel că sancţionarea acesteia se regăseşte  distinct la art. 478 .

       În Noul Cod Penal[2], care nu a intrat în vigoare, se prevede faptul că în accepţiunea art. 178 alin. (2), înscrisul oficial este orice înscris care emană de la o persoană juridică dintre cele la care se referă art. 176 din Noul Cod penal ori de la persoana prevăzută în art. 175 alin. (2) din Noul Cod penal, sau care aparţine altei persoane.

       Textele de lege atribuite Codului Penal actual, respectiv Noului Cod Penal, evidenţiază câteva diferenţe în ceea ce priveşte infracţiunea de fals în înscrisuri şi anume:

       • În Codul penal actual, infracţiunea de fals material în înscrisul oficial este prevăzută la art. 288 şi conţine:

       „Falsificarea unui înscris oficial prin contrafacerea scrierii ori a subscrierii sau prin alterarea lui în orice mod, de natura sa producă consecinţe juridice, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani.

       Falsul prevăzut în alineatul precedent, săvârşit de un funcţionar în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

       Sunt asimilate cu înscrisurile oficiale biletele, tichetele sau orice alte imprimate producătoare de consecinţe juridice.

       Tentativa se pedepseşte.”[1] Legea nr 301/2004 – privind Codul penal Publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr 575/29 iunie 2004.

[2] Legea nr 286 din 17 iulie 2009 – privind Codul penal, publicata în Monitorul Oficial nr. 510 din 24 iulie 2009.

 


Imagini

Capturi de ecran


Fișiere

Conținutul arhivei

  • INFRACŢIUNEA DE FALS ÎN ÎNSCRISURI.doc