Drept constituţional

Dreptul condamnatilor la viata si sanatate

  • 15 EURO
  • Lucrare de licenta "Dreptul condamnaţilor la viaţă şi la integritatea fizică şi psihică " format word 58 pagini

Cuprins

Conținutul lucrării

CUPRINS

 

Cuprins……………………………………………………………………………………….3

Capitolul I

Consideraţii generale privind pedepsele de lungă durată……………………….5

§1. Noţiunea de pedeapsă……………………………………………………..………………5

§2. Executarea pedepsei închisorii……………………………………………………...…….9

 

Capitolul II

Dreptul condamnaţilor la viaţă şi la integritatea fizică şi psihică prevăzut de Constituţia României în vigoare……………………………………………………………...13

§1. Generalităţi. Sănătatea fizică şi mintală a condamnaţilor………….…………………13

§2. Dreptul condamnaţilor la viaţă şi la integritatea fizică şi psihică. Interzicerea torturii………………………………………………………………………………………………...16

§3. Dreptul la ocrotirea sănătăţii…………………………………………………..………..32

Capitolul III

Protejarea vieţii si asigurarea unei sănătăti corespunzatoare pe timpul executării pedepselor privative de libertate potrivit legii 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.........................................................................................33

§1. Dreptul la asistenţă medicală, tratament şi îngrijiri.......................................................33

§2. Examenul medical şi asistenţa medicală în cazuri speciale……………………………38

 

Capitiolul IV

Preocupări europene privind protecţia  sănătăţii mintale şi fizice a condamnaţilor……………………………………………………………………………………..41

§1. Cadrul instituit prin „Regulile Europene pentru penitenciare”……………………….41

§2. „A pune regulile în acţiune” şi ansamblu  de principii privind tratamentul penitenciar............................................................................................................................................47

§3. „Ansamblul de Reguli Minimale pentru Tratamentul Deţinuţilor”.................................48

§4. Recomandarea 1235 (din anul 1994) referitoare la psihiatrie  şi la drepturile omului în statele membre ale Consiliului Europei.........................................................................................52

§5. Recomandarea  1257 (din anul 1995) privind condiţiile de detenţie  în statele membre ale Consiliului Europei........................................................................................................................54

Concluzii………………………………………………………………………………...…..56

Bibliografie………………………………………………………………………………....57


Extras

Conținut aleatoriu

Capitolul I

Consideraţii generale privind pedepsele de lungă durată

 

§1. Noţiunea de pedeapsa

 

Odată cu apariţia statului, apărarea socială împotriva faptelor periculoase, vătămătoare a devenit o funcţie importantă a acestuia.

Prin arătarea faptelor periculoase pentru valorile sociale şi a sancţiunilor aplicabile celor ce săvârşesc astfel de fapte, justiţia penală contribuie la apărarea acestor valori[1].

În sensul celor arătate mai sus, termenul de justiţie penală este folosit pentru a denumi sistemul normelor juridice penale care reglementează relaţiile de apărare socială.

În cadrul relaţiilor ce se stabilesc în societate, acţiunea (conduita). fiecărei persoane este apreciată de ceilalţi membri ai colectivităţii şi este considerată convenabilă sau neconvenabilă pentru ei sau pentru grupul social, după cum acţiunea se armonizează sau vine în conflict cu interesele acestora[2].

Încălcarea normeior stabilite de societate (a legii penale, în speţă)  determină întotdeauna, în mediul social, un dublu curent de emoţii şi de acţiuni, în grade şi limite diferite, reacţia fiind determinată de calitatea victimei, de îndrăzneala, ciudăţenia sau abilitatea actului periculos sau vătămător şi de consecinţele produse. Pe de o parte se produce o tuiburare a conştiinţei publice, iar pe de altă parte se pune în mişcare angrenajul justiţiei penale[3].

Pentru o mai bună înţelegere a noţiunii de pedeapsă să facem şi o scurtă prezentare a sancţiunilor de drept penal.

Sancţiunile penale reprezintă o instituţie fundamentală a dreptului penal, care alături de instutuţia infracţiunii şi a răspunderii penale rerprezintă pilonii de bază ai dreptului penal[4]

Sancţiunile de drept penal sunt măsuri ce se aplică ori de căte ori sunt încălcăte normele instituite de legea penală fiind pe de o parte măsuri de constrângere deoarece ele sunt menite să sancţioneze orice acţiune sau inacţiune prin care s-a nesocotit ordinea instituită prin normele de drept


[1] Ioan Liviu Tăut, Constantin Victor Drăghici, Andreea-Florina Netedu, Adrian Iacob, Teorie şi tactică penitenciară, Editura Sitech, Craiova, 2012, p. 86

[2] Rodica M. Stănoiu şi colectiv, Drept penal - partea generală, Editura Hyperion, Bucureşti 1992, p. 13

[3] E.Ferri, Principii de drept criminal, Editura “Revista pozitivă Penală”, Bucureşti 1940, apud Ioan Liviu Tăut, Constantin Victor Drăghici, Andreea-Florina Netedu, Adrian Iacob, op. cit., p. 86

[4] Gabriel Silviu Barbu, Al. Șerban, Drept execuţional penal, Ed. ALL Beck, Bucureşti, 2005, p. 12

 


Imagini

Capturi de ecran


Fișiere

Conținutul arhivei

  • Dreptul condamnatilor la sanatate.doc