Drept penal

Infractiunea de omor simplu

  • 18 EURO
  • Lucrare de licenta "Omorul simplu" format word Dupa Noul cod penal 45 pagini

Cuprins

Conținutul lucrării

CUPRINS

Introducere

 

Capitolul I

Aspecte introductive

1. Scurt istoric al reglementărilor infracţiunilor contra vieţii

2. Drept comparat în materia infracţiunii de omor

3. Aspecte comune privind infracţiunile contra vieţii în Codul Penal

 

Capitolul II

Analiza infracţiunii de omor simplu

1. Condiţii preexistente

1.1. Obiectul juridic special

1.2. Obiectul material

1.3. Subiecţii  infracţiunii

2.      Conţinutul constitutiv propriu-zis

2.1. Latura obiectivă

 

Capitolul III

Sancţiuni şi aspecte procesuale

1.   Sancţiuni

2.   Aspecte procesuale penale

 

Capitolul IV

Aspecte din practica judiciară

Concluzii

 

Bibliofrafie


Extras

Conținut aleatoriu

Titlul I din Partea specială a Codului penal a consacrat protecţia atributelor fundamentale ale persoanei. Faptele de natură să aducă atingere acestor valori sunt grupate în mai multe capitole şi secţiuni, după cum urmează: infracţiuni contra vieţii (art.188-192); Infracţiuni contra integrităţii corporale sau sănătăţii (art.193-198); agresiuni asupra fătului (art.201-202); infracţiuni privind obligaţia de asistenţă a celor în primejdie (203-204) infracţiuni contra libertăţii persoanei (art.205-208), Infracţiuni contra libertăţii și integrităţii sexuale (art.218-223 C.pen.) şi infracţiuni ce aduc atingere domiciliului și vieţii private (art.224-227 C.pen.).

Aşadar, primul titlu din Partea specială este consacrat infracţiunilor contra persoanei şi cuprinde nouă capitole: infracţiuni contra vieţii (Capitolul I), Infracţiuni contra integrităţii corporale sau sănătăţii (Capitolul II), Infracţiuni săvârşite asupra unui membru de familie (Capitolul III), Agresiuni asupra fătului (Capitolul IV), Infracţiuni privind obligaţia de asistenţă a celor în primejdie (Capitolul V), Infracţiuni contra libertăţii persoanei (Capitolul VI), Traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile (Capitolul VII), Infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale (Capitolul VIII), Infracţiuni ce aduc atingere domiciliului şi vieţii private (Capitolul IX).

În cadrul infracţiunilor contra persoanei, prima grupă de infracţiuni analizată, la fel ca în Codul penal anterior, se referă la infracţiunile contra vieţii. Codul penal debutează, în art. 188, cu incriminarea faptei de omor, într-o variantă identică cu cea din Codul penal anterior.

Gradul de pericol social pe care-l prezintă omorul este deosebit de ridicat, această faptă aducând atingere celui mai important atribut al persoanei, viaţa. Punerea în pericol sau suprimarea vieţii persoanei interesează nu numai persoana victimei, ci persoana în general, deoarece fără respectarea vieţii persoanei nu poate fi concepută nici existenţa paşnică a colectivităţii, nici convieţuirea membrilor acesteia[1].

Condiţii preexistente infracţiunii.

a. Obiectul juridic special constă în relaţiile sociale referitoare la atributele fundamentale ale persoanei. Viaţa, integritatea corporală şi sănătatea, libertatea, libertatea vieţii sexuale, demnitatea sunt valori sociale ocrotite, în principal, prin incriminările din acest titlu. Protecţia penală este realizată şi prin alte norme de incriminare, prevăzute în Codul penal sau în unele legi


[1] Ilie Pascu, Traian Dima, Costică Păun, Mirela, Gorunescu, Vasile Dobrinoiu, Mihai Hotca, Ioan Chiş, Maxim Dobrinoiu, Noul Cod penal comentat. Partea generală, ediţia a II-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014, p. 18.


Imagini

Capturi de ecran


Fișiere

Conținutul arhivei

  • Lucrarea Omorul simplu Ionela.doc