Alte discipline

Casatori in dreptul romanesc

  • 12 EURO
  • Lucrare de diploma "Casatoria la romani" format word, 61 pagini

Cuprins

Conținutul lucrării

Cuprins

 

Capitolul I

Aspecte generale cu privire la familiei. Scurt istoric al instituţiei familiei

1.       Dispoziţii generale despre familie

2.    Familia din punct de vedere juridic

3.    Scurt istoric al instituţiei familiei în societăţile tradiţională românească

 Capitolul II

Conţinutul universal al noţiunii de căsătorie

1.   Definiţia căsătoriei

2.   Aspecte comparate privind căsătoria în unele societăţi tradiţionale

3.   Religia – numitor comun al diverselor sisteme juridice

4.   Căsătoria în viziunea dreptului românesc

5.   Înţelesul universal al căsătoriei

 Capitolul III

Căsătoria şi tradiţia populară la români

1.   Scurt istoric al instituţiei căsătoriei în tradiţia populară

2.   Căsătoria şi tradiţia populară la români în Transilvania

3.  Căsătoria şi tradiţia populară la români în Ţara Românească şi Moldova

3.  Căsătoria tradiţională românească între constrângeri cutumiare şi „interes”

 

 Capitolul IV

Actuala reglementare a căsătoriei în dreptul românesc

1.  Reglementarea căsătoriei în Noul Cod Civil

2.  Natura juridică a căsătoriei

3. Câteva consideraţii cu privire la condiţiile de fond şi formă la încheierea căsătoriei

 

Concluzii

Bibliografie


Extras

Conținut aleatoriu

În schimb, în situaţia în care o persoană a încheiat o nouă căsătorie, iar precedenta sau ulterioara a fost declarată nulă, nu există bigamie, datorită efectului retroactiv al nulităţii[1].

Nulitatea absolută poate fi invocată de către orice persoană interesată (soţii, rudele acestora sau alte persoane interesate), iar acţiunea este imprescriptibilă. Desfa­cerea primei căsătorii, prin divorţ, nu înlătură nulitatea absolută a celei de-a doua căsătorii încheiate cu încălcarea impedimentului pe care-l constituie calitatea de persoană căsătorită a unuia dintre soţi. Starea de persoană căsătorită interesează la data încheierii celei de-a doua căsătorii. Vor fi întrunite elementele constitutive ale infracţiunii de bigamie dacă încheierea celei de-a doua căsătorii are loc înainte de a fi desfăcută prima căsătorie prin divorţ. Nu va exista bigamie atunci când cea de-a doua căsătorie a fost declarată nulă, dar pentru alt motiv decât bigamia.

Daca soţul din prima căsătorie este declarat mort prin hotărâre judecă­torească, iar celălalt soţ se recăsătoreşte şi, ulterior, soţul declarat mort se întoarce, ceea ce duce la anularea hotărârii declarative de moarte, în temeiul dispoziţiilor art. 293 alin. (2) Cod civil, prima căsătorie este considerată desfăcută pe data încheierii celei de-a doua. Este o soluţie adoptată de legiuitor tocmai pentru evitarea bigamiei.

În  cazul care încheierea celei de-a doua căsătorii are loc după pronunţarea hotărârii declarative de moarte privitoare la soţul din prima căsătorie, iar declararea nulităţii celei de-a doua căsătorii a avut loc înainte de rămânerea definitivă a hotărârii declarative de moarte, deşi starea de bigamie a existat până în acel moment, nulitatea se acoperă prin dispariţia ulterioară a cauzei care a determinat-o.

De mentionat ca impedimentul izvorât din existenţa unei căsătorii anterioare se impune şi străinilor care ar dori să se căsătorească pe teritoriul ţării noastre, chiar dacă, după legea lor naţională, se admite căsătoria poligamă sau poliandră, principiul monogamiei fiind de ordine publică. Cei căsătoriţi cu mai multe persoane (legea naţională permiţând aceasta în temeiul dispoziţiilor de drept internaţional privat, statutul familial fiind reglementat de lex patriae) nu vor fi consideraţi ca bigami în sensul legii noastre.

Rudenia

Conform art. 274 alin. (1) din noul Cod civil, este interzisă încheierea căsătoriei între rudele în linie dreaptă şi între cele în linie colaterală până la al patrulea grad inclusiv, în acelaşi sens au fost anterior dispoziţiile art. 6 alin. (1) din Codul familiei. Această condiţie este fondată[1] Teodor Bodoasca, Aurelia Draghici, Ioan Puie, op. cit., 2012, p. 52.


Imagini

Capturi de ecran


Fișiere

Conținutul arhivei

  • Lucrare Aurel.doc