Drept procesual penal

Asistenta juridica si reprezentarea in procesul penal

  • 35 EURO
  • Lucrare originala, format word, 80 pagini (dupa Noul cod)

Cuprins

Conținutul lucrării


 Cuprins

 

Capitolul I Aspecte introductive privind apărarea în procesul penal……………...3

Secţiunea  I.1.  Dreptul la apărare – drept fundamental în statul de drept…………….………….3

Secţiunea I.2.   Istoric privind garantarea dreptului la apărare........................................................5

Secţiunea I.3. Caracterizarea principiului dreptului la apărare......................................................11

Secţiunea I.4. Cadrul reglementărilor privind dreptul la apărare………………….…………….18

 

Capitolul II Apărătorul în procesul penal…………………………………………..20

Secţiunea II.1         Noţiunea de asistenţă juridică……………………………………………….…20

Secţiunea II.2. Modalităţi de executare a asistenţei juridice……………………………………....22

       2.1. Asistenţa juridică facultativă…………………………………………………………………22

       2.2. Asistenţa juridică obligatorie în faza de urmarire penală…………………………………….25

       2.3. Asistenţa juridică obligatorie în faza de judecată…………………………………………….30

Secţiunea II.3. Definiţia apărătorului în procesul penal……………………………………….......32

Secţiunea II.4. Drepturile şi obligaţiile apărătorului………………………………………………34

      4.1. Drepturile apăratorului în faza de urmărire penală…………………………………………....35

      4.2. Drepturile apărătorului în faza de judecată…………………………………………………....38

      4.3. Obligaţiile apărătorului……………………………………………………………………......40

Secţiunea II.5.   Răspunderea avocatului……………………………………………………….......41

 

Capitolul III Reprezentarea juridical……………………………………………….43

Secţiunea   III.1.       Noţiunea reperezentării în procesul penal………………………….……….43

Secţiunea III.2. Tipologia reprezentării………………………………………………………….…46

       2.1. Reprezentarea legală…………………………………………………………………….…....48

       2.2. Rerezentarea convenţională………………………………………………………………......50

Secţiunea III.3 Cazurile în care intervine reprezentarea în procesul penal………………………53

Secţiunea III.4. Poziţia procesuală a apărătorului ca reprezentant…………………………….....56

 

Capitolul IV Asistenţa juridică si reprezentarea în procesul penal – perspective legislative şi aspecte de drept comparat......................................................................59

Secţiunea  IV.1.       Asistenţa juridică şi reprezetarea în Noul Cod de Procedură Penală ...........59

Secţiunea IV.2.  Reglementarea poziţiei avocatului în Uniunea Europeană...................................60

Secţiunea IV.3.  Aspecte de drept comparat în alte sisteme de drept……………………………..64

Secţiunea IV.4  Baroul Constituţional Român – Studiu de caz……………………………………69

 

Concluzii……………………………………………………………………………….71

Bibliografie………………………………………………………………….…………73


Extras

Conținut aleatoriu

Dreptul la apărare cuprinde totalitatea drepturilor şi regulilor procedurale ce pot fi folosite de o persoană pentru materializarea apărării împotriva învinui­rilor şi acuzaţiilor ce i se aduc, pentru apărarea drepturilor sale, precum şi posi­bilitatea de a-şi valorifica cererile sau de a dovedi netemeinicia pretenţiilor adversarului[1].

Dreptul la apărare, ca drept fundamental al cetăţeanului român, este consa­crat în titlul II - Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale, capitolul II - Drepturile şi libertăţile fundamentale, art. 24 din Constituţia României din 1991. El a fost consacrat expres pentru prima dată în dispoziţiile art. 31 alin. final din Constituţia din 1965, dar în mod implicit a fost consacrat şi în celelalte consti­tuţii române începând cu Constituţia din 1866 şi cele care au urmat acesteia ca o garanţie a inviolabilităţii persoanei şi prin garantarea dreptului la petiţionare[2].

Potrivit art. 24 din Constituţia din 1991 alin. 1 „Dreptul la apărare este ga­rantat” iar potrivit alin. 2 al art. 24 „în tot cursul procesului părţile au dreptul să fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu”.

Dreptul la apărare implică următoarele trei componente:

a) posibilitatea subiectului de drept de a se apăra şi de a-şi apăra patrimoniul;

b) aflarea şi sta­bilirea adevărului;

c) aplicarea corectă a legii.

Garantarea dreptului la apărare se realizează atât prin norme juridice de drept material, cât şi prin norme juridice de drept procesual.

Principiul garantării dreptului de apărare este limitat de principiul legalităţii, se corelează cu principiile oficialităţii rolului activ şi aflării adevărului, este garantat de principiile respectării demnităţii umane şi folosirea limbii oficiale prin interpret şi se întemeiază pe principiul prezumţiei de nevinovăţie[3].

 

Secţiunea I.2

Istoric privind garantarea dreptului la apărare

 

Dreptului la apărare are rădăcini din cele mai vechi timpuri. Chiar şi în dreptul roman, nici chiar sclavul nu putea fi judecat fără apărare.

În contextul lumii contemporane,  problematica drepturilor omului constituie  una din


[1] V. Dabu, Despre dreptul şi arta apărării, Regia Autonomă „Monitorul Ofi­cial”, 1995, p. 5.

[2] Art. 13 şi art. 28 din Constituţia României din 1866, art. 11, 30 şi 31 din Constituţia din 1923, art. 12 şi art. 25 din Constituţia din 1938, art. 28, 30 şi 34 din Constituţia din 1948, art. 87 din Constituţia din 1952.

[3] Adrian Ştefan Tulbure, Angela Maria Tatu, Tratat de drept procesual penal, ediţia a II-a, Editura All Beck, Bucureşti, 2003, p. 51.


Imagini

Capturi de ecran


Fișiere

Conținutul arhivei

  • Asistenta juridica si reprezentarea in procesul penal Finala 2.doc
  • Cuprins asistenta juridica... (2).doc