Alte discipline

Abandonul de familie

  • 10 EURO
  • Lucrare la drept penal. Pe vechiul cod! format word, 73 pag

Cuprins

Conținutul lucrării

CAPITOLUL I - Noțiuni introductive

SECŢIUNEA I - Infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială

1.1.  Consideraţii generale

1.2.  Evoluţia reglementării infracţiunii de abandon de familie
SECŢIUNEA A II-A - Caracterizarea generală a infracţiunilor
contra familiei

SECŢIUNEA A III-A - Elemente de drept comparat

CAPITOLUL II - Analiza infracţiunii de abandon de familie

SECŢIUNEA I - Noţiuni introductive. Conţinut legal

1.2.  Noţiuni introductive

1.3.  Conţinut legal

SECŢIUNEA A II-A - Condiţii preexistente

2.1. Obiectul infracţiunii

2.1.1.  Obiectul juridic generic

2.1.2.  Obiectul juridic special

2.1.3.  Obiectul material

2.2. Subiecţii infracţiunii

2.2.1.  Subiectul activ

2.2.2.  Subiectul pasiv

SECŢIUNEA A III-A - Conţinutul constitutiv

3.1. Latura obiectivă

3.1.1. Elementul material

3.1.1.1. Părăsirea, alungarea sau lăsarea fără ajutor 

3.1.1.2. Neîndeplinirea obligaţiei de întreţinere 

3.1.1.3. Neplata cu rea-credinţă a pensiei de întreţinere 

3.1.2.   Urmarea imediată

3.1.3.   Legtura de cauzalitate

3.2. Latura subiectivă
SECŢIUNEA A IV-A - Formele infracţiunii. Regim sancţionator

4.1.   Formele infracţiunii

4.2.   Regim sancţionator

CAPITOLUL III - Modalităţi de executare a pedepsei

SECŢIUNEA I - Suspendarea condiţionată

SECŢIUNEA A II-A - Termenul de încercare

SECŢIUNEA A III-A - Anularea suspendării condiţionate

SECŢIUNEA A IV-A - Revocarea suspendării condiţionate

4.1.   Revocarea, subiect de dispută doctrinară

4.2.   Efectele revocării suspendării condiţionate

4.3.   Efectele revocării suspendării şi graţierii condiţionate

4.4.      Revocarea  suspendării  condiţionate  în  cazul  neexecutării obligaţiilor civile

CAPITOLUL IV - Alte aspecte

 SECŢIUNEA I - Explicaţii complementare

SECŢIUNEA A II-A - Aspecte procesuale

 

CONCLUZII

PROPUNERI DE LEGE FERENDA


Extras

Conținut aleatoriu

cadrul prevăzut la lit. c) cu închisoare de la 1 la 3 ani sau cu amendă[1].

Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

Împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală.

Dacă părţile nu s-au împăcat, dar în cursul judecăţii inculpatul îşi îndeplineşte obligaţiile, instanţa, în cazul în care stabileşte vinovăţia pronunţă împotriva inculpatului o condamnare cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei, chiar dacă nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în art. 81[2].

Revocarea suspendării condiţionate nu are loc decât în cazul când, în cursul termenului de încercare, condamnatul săvârşeşte din nou infracţiunea de abandon de familie.

A comis această infracţiune numita P.M. care nu a plătit niciodată pensia de întreţinere stabilită pentru cei doi minori, deşi avea această posibilitate[3].

Din analiza textului incriminator rezultă că infracţiunea de abandon de familie este o faptă cu conţinuturi alternative, dintre care unul este cel prevăzut la lit. a) — prezintă, la rândul său, alte trei modalităţi alternative de realizare.

Această diversificare a modalităţilor de realizare a abandonului de familie are ca efect autonomizarea fiecărui conţinut, care în felul acesta, caracterizează singur existenţa infracţiunii.[1] art.305, Alin. I partea finală este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 197 din 13 noiembrie 2000, pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii din Codul penal.

[2] art. 81, Alin. 1 prevede: „instanţa poate dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe o anumită perioadă dacă sunt întrunite următoarele condiţii:

a)            pedeapsa aplicată este închisoarea de cel mult 3 ani sau amendă:

b)      infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai mare de 6 luni, afară de cazul in care condamnarea intră în vreunul din cazurile prevăzute în art. 38:

c)      se apreciază că scopul pedepsei poate fi atins chiar fără executarea acestei”

[3] Curtea de Apel Braşov, Dec. pen. nr. 116/R/1977


Imagini

Capturi de ecran


Fișiere

Conținutul arhivei

  • Abandonul de familie.doc
  • Abandonul de familie - plan, bibliografie.doc