Ştiinţe politice şi jurnalism

Politicile de protecție socială în România

  • 12 EURO
  • Lucrare neplagiata, 62 pag.

Cuprins

Conținutul lucrării

CUPRINS

 

Introducere

CAPITOLUL I

PROTECŢIA SOCIALĂ, DELIMITĂRI TEORETICE

1. Conceptul de protecţie socială

2. Mijloacele de realizare a protecţiei sociale

2.1 Protecţia socială prin serviciile de asigurări sociale

2.2. Protecţia socială prin serviciile de asistenţă socială

 

CAPITOLUL II

SERVICIILE SOCIALE

1. Serviciile Sociale – Cadru general

1.1. Cadrul legislativ

2.  Serviciile sociale de asistenţă socială

2.1. Cadrul legislative

2.2. Clasificarea serviciilor sociale

 

CAPITOLUL III

TRANSPUNEREA ACQUIS-ULUI COMUNITAR ÎN DOMENIUL POLITICILOR SOCIALE ÎN ROMÂNIA

1. Protectia socială

1.1. Grupurile cu nevoi speciale

1.2. Protecţia persoanelor în vârstă

1.3. Integrarea social

2.  Dialogul social

3. Egalitatea de şanse între bărbaţi şi femei

4. Combaterea discriminării

5. Politicile sociale și ocuparea forței de muncă

5.1. Impactul social al șomajului

5.2. Ocuparea forţei de muncă

5.3. Sănătatea şi protecţia muncii

Concluzii

Bibliografie

 


Extras

Conținut aleatoriu

Inițierea ajutorului social, are ca obiectiv protecţia socială a unor astfel de categorii cu situație precară. Ajutorul social se calculează după urătoarea formulă:  diferenţa dintre nivelurile de venit indicate de legislația în vigoare în funcţie de numărul membrilor familiei şi veniturile propriu-zise ale acesteia. În acest mod se caută de fapt diminuarea riscurilor sociale cauzate de procesul de tranziţie economică și scială la care este supusă populația. În acdst fel, peste cinci sute de mii de familii dintre cele mai sărace se bucură de aceste ajutoare sociale, mai precis 10% din numărul total al populaţiei din Romania.

O situație foarte alarmantă este cea a tinerilor absolvenţi care fac eforturi pentru a ocupa un loc de muncă, cu toate că statul român dezvoltă planuri comune împreună cu agenţii economici pentru angajarea tinerilor care ies de pe bancile scolilor și facultăților. De reținut că o parte a salariilor acestora este suportată de la bugetul statului pentru primele dosprezece luni de la angajare. Coform cu actele normative privind protecţia sociala a şomerilor, aceștia pot beneficia însă ajutor de şomaj, în ciuda faptului că nu au lucrat, aeea ce le uşurează într-o oarecare măsură situaţia. Este aproape cert că situaţia cea mai grea o au cuplurile tinere, care nu dispun de un ajutor de la părinţi şi care se află în confruntare cu şomajul şi cu nevoia, dificil de satisfăcut, cu cumpărarea diferitelor bunuri cere trebuie în gospodărie[1].[1] Ioan Mărginean, Valeriu Ioan-Franc, op. cit., 193.


Imagini

Capturi de ecran


Fișiere

Conținutul arhivei

  • Politicile de protectie sociala in Romania 2.doc