Drept societar

Profesionistul persoana fizică

  • 20 EURO
  • Lucrare licenta/disertatie "Profesionistul persoana fizică", neplagiata, format word, 45 pag.

Cuprins

Conținutul lucrării

CUPRINS

 

Capitolul I

Considerații generale cu privire la 

conceptul de profesionist și întreprindere………………………....………….……3

1.   Aspecte generale…………………………………………………………………...3

2.   Noțiunea de profesionist în actuala legislație………………………………………4

3.   Noțiunea de întreprindere…………………………………………………………..8

4.   Categorii de profesioniști…………………………………………………………11

 

Capitolul II

Profesionistul persoana fizică……………………………………………………...24

1. Reglementarea legală a desfășurării activității 

economice de către persoanele fizice………………………......................…………24

2. Formele în care persoanele fizice pot desfășura activități economice…………….25

3. Condiții necesare pentru dobândirea calității de profesionist……………………..29

3.1. Cerințe legale în sarcina profesioniștilor………………………………………..29

3.2. Condiții necesare pentru dobândirea calității de profesionist……………………31

3.3. Restricții privind desfășurarea activității comerciale……………………………34

 

Capitolul III

Diferențe de reglementare privind 

profesioniștii-comercianți persoană fizică…………………………………………38

1.    Activitatea desfășurată de comercianții străini în România………………………38

2.    Condiția juridică a comerciantului străin în România……………………………39

3.    Activitatea comercială a persoanelor fizice române în străinătate…………….….40

 

Concluzii……………………………………………………………….………….…43

Bibliografie……………………………………………………………….……….…45


Extras

Conținut aleatoriu

- înmatricularea în registrul comerțului a profesioniștilor comercianți se efectuează sub controlul instanțelor de judecată ori a diferitelor structuri publice ale statului cu privire la felul în care s-a constituit, date cu referire la privitoare la sfera în care își desfășoară activitatea, unele schimbări care apar în dezvoltarea activității lor și așa mai departe[1].

- contractele pe care le semnează comerciantul în exercițiul exploatării afacerii lui pot cauza, în diferite ordini legislative, punerea în practică a normelor de drept comercial, indiferent dacă cealaltă parte cu care se încheie tranzacția are sau nu are statut legal de comerciant. 

În legislația din țara noastră, concomitent cu implementarea aplicării Noului Cod Civil (NCC), termenul de comerciant este substituit de cel de profesionist.

Art.3 alin. (2) din NCC stipulează că: “sunt asimilați profesioniștilor cei care exploatează o întreprindere”.

Conform art. 3 din O.U.G. nr. 44/2008, orice persoană fizică, din România sau  din străinătate, cetățean al U.E ori al Spațiului Economic European este îndreptățit să desfășoare activități economice, fără deosebire privind câmpul de activitate, meseria sau îndeletnicirea, excluzând aici profesiile liberale și a alte activități economice normate prin în acte normative cu caracter special[2].

Persoanele fizice care au cetățenia într-o țară din Uniunea Europeană sau S.E.E sunt îndreptățite să desfășoare activități sub variate forme, ca de pildă: ca persoană fizică autorizată (PFA), ca proprietar al unei firme individuale sau ca parte al unei întreprinderi familiale, dar trebuie să respecte cerințele prevăzute de lege în privința statutului de cetățean al altui stat.

Cu privire la persoanele fizice care nu au calitatea de cetățeni ai țărilor care au aderat la U.E. sau S.E.E., trebuie să precizăm că ei nu sunt îndreptățiți să dezvolte activități economice în România, prin urmare nu pot să întemeieze o societate comercială cu sediul în țara noastră, situația acestora nefiind prevăzută în niciun act normativ, fie el lege, ordonanță de urgență, ordonanță comună, decret, ordin de ministru, decizie și nici măcar în practica judiciară sau în teoria dreptului.[1] Ibidem, p. 517.

[2] L. Pop, Tratat de drept civil. Obligaţiile, vol. II, Contractul, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2009, pag. 51

 


Imagini

Capturi de ecran


Fișiere

Conținutul arhivei

  • Lucrare PROFESIONISTUL PERSOANA FIZICĂ.docx