Drept penal

Cazul fortuit

  • 10 EURO
  • Lucrare "Cazul fortuit". Fomat word. Neplagiata. 71 pagini

Cuprins

Conținutul lucrării

Planul lucrarii

 

Capitolul I – Consideraţii generale privind caracterul penal al faptei

Secţiunea 1: Noţiunea de caracter penal al faptei

Secţiunea a 2-a: Posibilitatea înlăturării caracterului penal al faptei

Secţiunea a 3-a: Conceptul cauzelor care înlătură caracterul penal al faptei în reglementarea Codului penal în vigoare

Secţiunea a 4-a: Clasificarea cauzelor care înlătură caracterul penal al faptei

Secţiunea a 5-a: Constatarea existenţei cauzelor care înlătură caracterul penal al faptei

 

Capitolul II – Vinovăţia, temei al răspunderii penale

Secţiunea 1: Probleme introductive

Secţiunea a 2-a: Temeiul răspunderii în dreptul penal

Secţiunea a 3-a: Noţiunea şi conţinutul vinovăţiei în dreptul penal

 

Capitolul III - Cazul fortuit în cadrul cauzelor care înlătură caracterul penal al faptei

 

 

Secţiunea 1: Legitima apărare

Secţiunea a 2-a: Starea de necesitate

Secţiunea a 3-a: Constrângerea fizică şi constrângerea morală

Secţiunea a 4-a: Cazul fortuit

Secţiunea a 5-a: Iresponsabilitatea

Secţiunea a 6-a: Beţia

Secţiunea a 7-a: Minoritatea făptuitorului

Secţiunea a 8-a: Eroarea de fapt

 

Capitolul IV – Aspecte teoretice şi de practică judiciară privind cazul fortuit în actuala reglementare şi în noul Cod penal

Secţiunea 1: Noţiunea şi caracterizarea cazului fortuit.

Secţiunea a 2-a: Condiţiile cazului fortuit

2.1. acţiunea sau inacţiunea unei persoane să fi produs un rezultat socialmente periculos neprevăzut, datorită faptului că a intrat în concurs (în conjuncţiune) cu o forţă străină de conştiinţa sau voinţa sa.

2.2.              intervenţia împrejurării care a determinat producerea rezultatului să nu fi putut fi prevăzută.

2.3.              fapta care a dus, datorită intervenirii împrejurării fortuite, la un rezultat socialmente periculos să fie, datorită acestui rezultat, o faptă prevăzută de legea penală.

 

Secţiunea a 3-a: Conexităţi ale cazului fortuit cu alte cauze care înlătură caracterul penal al faptei prevăzute de legea penală.

Secţiunea a 4-a: Consecinţele săvârşirii faptei în caz fortuit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Extras

Conținut aleatoriu

Raţiunea reglementării distincte a cauzelor justificative în noul Cod penal este dată de particularitatea acestora de a înlătura ilicitul faptei, adică concordanţa ei cu ordinea de drept.

Pentru ca o faptă concretă să constituie infracţiune nu este suficient să corespundă modelului de incriminare, mai trebuie să se verifice şi cerinţa ca fapta să fie în concordanţă cu ordinea de drept în ansamblul ei (juridicitate), deoarece dacă intervine o cauză care înlătură juridicitatea faptei, tipicitatea ei, nu mai este suficientă să confere caracter de infracţiune faptei concrete[1]. Acest din urmă înţeles se are în vedere când se face referiri la cauzele justificative.

Cauzele justificative operând asupra juridicităţii faptei (neconcordanţă cu ordinea de drept în ansamblul ei) au caracter obiectiv, real, efectele lor se transmit şi participanţilor (art. 21 alin. (2)).

c) Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei şi care vizează vinovăţia sunt prevăzute în Titlul II, capitolul III, partea generală a noului Cod penal (constrângerea fizică, constrângerea morală, cazul fortuit, minoritatea făptuitorului, iresponsabilitatea, beţia, eroarea de fapt) şi au caracter subiectiv personal şi efectele lor se transmit participanţilor cu excepţia cazului fortuit (art. 26 alin. (2)).

Având în vede că dispoziţiile cuprinse în Codul penal de la 1968 au un conţinut asemănător celor din noul Cod penal în materia cauzelor care înlătură caracterul penal al faptei, cu unele excepţii evidenţiate mai sus, cât şi faptul că noul Cod penal va intra în vigoare la 29 iunie 2005, în secţiunile următoare vom examina cauzele generale care exclud vinovăţia, prevăzute în art. 44-51 din Codul penal în vigoare dar şi cu evidenţierea particularităţilor rezultate din dispoziţiile noului Cod penal.

 [1] G. Antonru, Partea generală a Codului penal într-o viziune europeană, R.D.P. nr. 1 din 2004, pag. 37-38.


Imagini

Capturi de ecran


Fișiere

Conținutul arhivei

  • Cazul fortuit.doc