Drept procesual civil

Apelul in dreptul procesual civil (dupa NCPC)

  • 25 EURO
  • Lucrare de licenta "Apelul civil - cale de atac". Format word. 70 de pagini. Neplagiata

Cuprins

Conținutul lucrării

Cuprins

 

Capitolul I

Consideraţii generale privind căile de atac…………………….……………………..3

1.        Noţiunea şi importanţa căilor de atac…………………….………………………….3

2.        Regimul general al căilor de atac potrivit Noului Cod de procedură civilă................6

3.        Tabloul și clasificarea căilor de atac………………….…………………….....…..7

 

Capitolul II

Considerații generale privind apelul în procesul civil.................................................10

1.        Noţiunea şi caracterele apelului……………………………………………………10

2.        Referiri de ordin istoric…………………………………………………………….11

 

Capitolul III

Condițiile apelului………………...…………………………………………………...15

1.        Hotărârile susceptibile de apel……………………………………………………..15

2.        Titularii dreptului de exercitare a apelului…………………………………………20

3.        Termenul de apel……………………...……………………………………………22

3.1.  Durata şi punctul de pornire………………….…………………………………….22

3.2.  Termenul de apel pentru procurer………………………………………………….28

3.3.  Întreruperea termenului de apel……………………………................................………………………29

4.        Felurile apelului………………………...………………………………………….32

4.1.  Apelul principal………………...………………………………………………….32

4.2.  Apelul incident…………………………………………………………………….34

4.3.  Apelul provocat..............................................................................................................................................35

 

Capitolul IV

Efectele apelului………………………………………………………..…………….37

1.    Efectul suspensiv al apelului………………………………………………….…..37

2.    Efectul devolutiv al apelului…………………………………….…………….….38

2.1.Limitele efectului devolutiv determinate de ceea ce s-a apelat……………..…..…40

2.2.  Limitele efectului devolutiv determintae 

de ceea ce s-a supus  judecăţii la prima instanţă…….....................................................41

 

Capitolul V

Procedura de judecată a apelului………………………………..……….…………..50

1.        Cererea de apel………………………………………………………….…………50

1.1.  Elementele cererii de apel…………………………………………………………50

1.2.  Depunerea cererii de apel………………………………………………………….54

1.3.  Completarea sau modificarea cererii de apel………………………………………55

2.        Pregătirea judecăţii apelului……………………….……………………………....59

3.        Dispoziţii speciale privind judecata……………………….……………………....60

4.        Soluţiile pe care le poate pronunţa instanţa de apel…………………………….….64

 

Concluzii.........................................................................................................................66

Bibliografie.......................................................................................................................69


Extras

Conținut aleatoriu

obligatorii ale procesului civil, instanţa neinvestindu-se din oficiu, ci numai în măsura în care calea de atac este exercitată de cei îndrituiţi. Caracterul ordinar al apelului şi al recursului este determinat pe de o parte de prezumţia de greşeală ce planează asupra hotărârilor primei instanţe, iar pe de altă parte de posibilitatea celui ce se consideră nedreptăţit de a-l folosi ori de câte ori consideră necesar. Aceste căi de atac se îndreptă împotriva hotărârilor judecătoreşti nedefinitive.

Sistemul clasic, adoptat în multe ţări europene, considera suficient cele două nivele prin care trece o cauză, respectiv judecata în fond şi cea în apel. În acest sistem multe reglementări cuprind în cadrul căilor ordinare de atac opoziţia ca o cale de atac având caracter de retractare şi nu de reformare, prin care se ajunge la repetarea procedurii la nivelul judecăţii îndeplinite în absenţa părţii interesate. De aceea, deşii prin intervenţia opoziţiei au loc mai multe judecăţi, aceasta nu adaugă un nivel suplimentar gradelor de jurisdicţie. Această procedură permitea repetarea oricărui grad de jurisdicţie, oricare ar fi fost motivul absenţei, putându-se obţine o nouă hotărâre. Dacă la termenul fixat pentru judecarea opoziţiei, oponentul nu se prezenta, instanţa era totuşi obligată să judece, ţinând seama de orice mijloc de apărare întemeiat, invocat prin cererea de opoziţie. În contra acestor hotărâri date în lipsă, nu se mai putea face opoziţie.

Actualul Cod de procedură civilă, pentru prima dată în legislaţia noastră procesual civilă, dedică o subdiviziune regulilor generale în materia căilăr de atac.

Menționăm că sunt enunţate şi reglementările regulilor formate de doctrină şi jurisprudenţă privind justețea căii de atac, subiectul căilor de atac, ordinea în care acestea se exrcită, unicitatea căii de atac, partea din hotărâre posibil de atacat[1].

Așadar, în sistemul nostru legislativ se dă o importanţă majoră căilor de atac. O astfel de importanță a căilor de atac se reflectă prin reglementarea lor în Noul Cod de procedură civilă, unde li se aloca un titlu separat, anume Titlul II care spune că existenţa căilor de atac este obligatory și nu poate lipsi într-un sistem judiciar susținut de principiile statului de drept. Totodată, se menționaează că o justiţie modernă fără


[1] Danil Matei, Procedură civilă. Note de curs, 2014, p. 58.


Imagini

Capturi de ecran


Fișiere

Conținutul arhivei

  • Lucrare Apelul Corectata 2.docx