Drept societar

OPERATIUNI JURIDICE PRIVIND OBLIGATIUNILE EMISE DE SOCIETATILE PE ACTIUNI

  • 18 EURO
  • Lucrare de licenta "OPERATIUNI JURIDICE PRIVIND OBLIGATIUNILE EMISE DE SOCIETATILE PE ACTIUNI. STUDIU DE CAZ". Format word. Neplagiata.

Cuprins

Conținutul lucrării

CUPRINS

                                                                                                                                                  

Introducere.....................................................................................................................6

 

Capitolul I - Societăţile pe acţiuni..............................................................................10

               1.1.   Constituirea societăţilor pe acţiuni .......................................................10

               1.2. Prezenatea operaţiunilor privind înfiinţarea unei  societăţi pe acţiuni.....11

               1.2.1.Capitalul social.......................................................................................12

               1.2.2 Constituirea capitalului societăţilor pe acţiuni ( S.A. )..........................14

 

Capitolul II – Acţiuni...................................................................................................18

        2.1. Natura juridică a acţiunilor..............................................................................18

        2.2. Tipuri de acţiuni..............................................................................................19

        2.3. Actiuni – Valori mobiliare...............................................................................22

 

Capitolul III–Obligaţiuni...............................................................................................................................23

       3.1. Natura juridică a obligaţiunilor........................................................................25

       3.2. Tipuri de obligaţiuni.........................................................................................26

       3.2.1. Obligaţiuni corporative.................................................................................28

       3.2.2. Inovaţii pe pieţele internaţionale de obligaţiuni...........................................29

      3.3. Alte tipuri de obligaţiuni...................................................................................29

      3.4. Emiterea şi subscrierea de obligaţiuni...............................................................31

      3.4.1 Emiterea de obligaţiuni de către societăţile comerciale..................................31

      3.5. Emitenti de valori mobiliare..............................................................................31

     3.6.  Admiterea la tranzactionare...............................................................................32

     3.7. Retragerea actiunilor la tranzactionare...............................................................35

     3.8Obligatia emitentilor la tranzactionare..............................................................35

     3.9. Regimul informatiilor privilegiate .....................................................................36

     3.10. Subscripţia........................................................................................................36

      3.11.Obligatiunile – Valori mobiliare.......................................................................37

      3.12. Piaţa internaţională a obligaţiunilor.................................................................37

     3.13. Tendinţele pieţei internaţionale a obligaţiunilor...............................................38

     3.14   Situaţia pe principalele pieţe............................................................................39

     3.15 Principalele tipuri de obligaţiuni tranzacţionate pe pieţele financiare internaţional…………………………………………………………………………….40       

     3.16. Diferenţierea între obligaţiunile străine şi euroobligaţiuni................................40

     3.17. Etapele emisiunii de obligaţiuni pe pieţele financiare internaţionale................40

     3.18. Elementele intrinseci ale unei obligaţiuni.................................................................41

     3.19. Piata internationala obligatara ...........................................................................42

     3.20. Mecanismul IPO de emisiune a obligatiunilor...................................................45

     3.21. Obligaţiunile indexate........................................................................................45

     3.22.Randamentul obligatiunilor.................................................................................46

     3.23. Randamentul obligatiunilor pana la rascumparare............................................46

     3.24. Determinantii......................................................................................................47

 

Capitolul IV – Studiu de caz – Obligaţiuni BCR Leasing şi TBI Leasing...…...…..48

       4.1.Prezentare emisiuni……………………………………………....…….…...….48

       4.2. Prezentare emitenţi………………………………………………………….....49

       4.3. Randament obligaţiuni……………………………………………………..….50

       4.4. Riscul………………………………………………………….…………..…..52

       4.5. Piaţa secundară de tranzacţionare……………………………..……………....52

       4.6. Concluzii………………………………………………….………………..….53

 

CONCLUZII.................................................………….................................................54

BIBLIOGRAFIE........................................……………...............................................55

 


Extras

Conținut aleatoriu

Putem defini obligaţiuna ca acel titlu financiar emis în situația de acord de împrumut specific.

De reținut ca emitent şi investitor incheie un contract denumit bond indenture.

Elemente de bază ale contractuluisunt :

-        Valoarea nominală

-        Rată de cupon

-        Preţ de emisiune

-        Prima obligaţiunilor

 

Categoriile in care se împartr obligaţiunile sunt:

     - T-Bonds

     - Obligaţiuni municipale

     - Obligaţiuni corporative

 

3.1. Natura juridică a obligaţiunilor

 

Acţiunile cat si obligaţiunile reprezinta acele valori mobiliare emise de către cpmpanie. Daca acţiunile constituie, asa cum am mai aratat, titluri reprezentative ce apartin părţilor din societate care nu sunt altceva decat câtimi dincapitalului social, iar, de regulă, acţionarii fac parte din componența societăţii, atunci, obligaţiunile nu sunt altceva dacât titluri de credit, adică părți dintr-un împrumut singular care are o valoare nominală aparte, iar cei numiti obligatarii sunt creditori ai companiei in cauza pentru cuantumul care constituie valoarea obligaţiunii subscrise şi valoarea dobânzile implicite[1].

Pentru că obligatarul nu are statutul de asociat, nu are nici dreptul să ia dividende şi nu se poate folosi de celelalte drepturi specifice unui acţionar. E interesant si adevarat, pe de alta parte ca nici nu ia parte la pierderile companiei.

Prin subscrierea obligaţiuni înțelegem un act civil, iar prin subscrierea unei acţiuni o catalogam ca act de comerţ[2]. Obligaţiunea este o valoare de plasament daca  profitabilitate ei este generata de dobânda fixă. În cazul, acţiunii vorbim de o valoare speculativă, iar profitabilitatea acesteia oscilează în raport cu beneficiul pe care-l contabilizează societatea respectivă[3] .

 [1] Stanciu D. Cărpenaru, op. cit, p.312, I.L. Gerorgescu, Drept comercial român, p.650, Rene Rodiere, R. Houin, Droit commercial, p. 551

[2] A se vedea supra nr. 95

[3] R. Rodiere, Houin, op. cit. , p. 578


Imagini

Capturi de ecran


Fișiere

Conținutul arhivei

  • lucrare disertatie 2015 (1).docx