Drept internaţional

Tratatul international

  • 20 EURO
  • Lucrare de licenta "Tratatul international". Neplagiata. Format word. 69 de pagini.

Cuprins

Conținutul lucrării

CUPRINS

 

Introducere..............................................................................................................................3

CAPITOLUL I

NOŢIUNI INTRODUCTIVE CU PRIVIRE LA 

TRATATELE INTERNAŢIONALE............................................................................................5

 

1.     Definiția și înțelesul termenului de “tratat. 

Elementele esențiale ale tratatului……......................................................................5

2.     Clasificarea tratatelor...............................................................................................12

3.     Scurt istoric privind evoluția tratatelor internaţionale............................15

 

CAPITOLUL II

ÎNCHEIEREA TRATATELOR INTERNAŢIONALE..............................................................19

 

1. Noțiunea de încheiere a tratatelor..........................................................................19

2. Negocierea și emnarea tratatelor.........................................................................20

3. Exprimarea consimtamantului...............................................................................20

4. Intrarea în vigoare și inregistrarea tratatelor.................................................22

5. Rezervele la tratate internaționale.......................................................................23

5.1. Definitie.............................................................................................................................23

5.2. Regimul rezervelor potrivit Conventiei din 1969..........................................23

5.3. Efectele juridice ale rezervelor.............................................................................24

6. Modul de încheiere a tratatelor..............................................................................24

 

 

CAPITOLUL III

APLICAREA ȘI INTERPRETAREA TRATATELOR............................................................28

 

1. Aplicarea în spatiu a tratatelor...............................................................................28

2. Aplicarea în timp a tratatelor..................................................................................29

3. Organele (autoritatile) competente 

pentru interpretarea tratatelor..................................................................................29

4. Reguli de interpretare a tratatelor.......................................................................30

5. Efecetele aplicării tratatelor....................................................................................31

CAPITOLUL IV

CAUZELE DE ÎNCETARE A TRATATELOR........................................................................32

 

1. Consideraţii generale privind cauzele de încetare a tratatelor.............32

2. Prezentarea cauzelor de încetare.........................................................................40

 

CAPITOLUL V

RATIFICAREA TRATATELOR ÎN LEGISLAŢIA ROMÂNĂ.............................................50

 

1. Dispozitiile Constitutiei Romaniei privind tratatele internaționa................50

2. Cadrul legilativ actual privind tratatele internaționale................................56

 

CONCLUZII..............................................................................................................................64

Bibliografie............................................................................................................................68

 


Extras

Conținut aleatoriu

CAPITOLUL I

NOŢIUNI INTRODUCTIVE CU PRIVIRE LA TRATATELE INTERNAŢIONALE

 

1. Definiția și înțelesul termenului de tratat. Elementele esențiale ale tratatului

 

Potrivit articolului 2 din Convenţia de la Viena din 1969 privind dreptul tratatelor[1], tratatul este definit ca un acord încheiat în formă scrisă între state şi guvernat de dreptul internaţional, care  este consemnat fie într-un singur instrument, fie în două sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea lui particulară.

Această definiţie destul de generală este rezultatul preocupării specialiştilor în domeniul dreptului internaţional de a elabora o definiţie a tratatelor de natură să includă toate categoriile de instrumente juridice subsumate acestei noţiuni.

Într-o formulare şi mai generală decât cea citată, întâlnim în literatura de specialitate definiţia profesorului Charles Rousseau, care consideră că denumirea de tratat poate fi recunoscută oricărui „acord încheiat între membrii comunităţii internaţionale şi destinat să producă anumite efecte de drept”[2].

Potrivit definiţiei utilizate de Oppenheim/Lauterpacht, „Tratatele internaţionale sunt acorduri de factură contractuală între state sau organizaţii de state care creează drepturi şi obligaţii juridice între părţi”[3].

Ideea pe care o relevă Lauterpacht, este că un tratat, fiind un contract, „nu trebuie să fie confundat cu diverse documente care au o legătură cu tratatele dar care nu sunt ele însele tratate, şi anume un memoriu, o propunere, o notă verbală sau un proces verbal”.

În opinia prof. Ion M. Anghel, „Tratatul internaţional înseamnă orice fel de angajament consensual făcut în baza dreptului internaţional şi constituie unul dintre mijloacele prin care subiectele de drept internaţional dobândesc drepturi şi îşi asumă, unul faţă de altul, obligaţii prin care se leagă în conformitate cu dreptul internaţional”[4].

Un tratat internaţional este un act juridic care se încheie între subiecte de drept internaţional


[1] Încheiată la Viena la 23 mai 1969, Publicată în ediţia oficială a Monitorului Oficial „Tratate Internaţionale”, volumul 4, p. 53

[2] Art. 1 din Convenţia de la Viena din 1986 privind dreptul tratatelor între state şi organizaţii internaţionale sau între organizaţii internaţionale.

[3] Convenţia de la Viena din 1978 cu privire la succesiunea de state în materie de tratate.

[4] Ion M. Anghel, Dreptul tratatelor, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000, p. 116.


Imagini

Capturi de ecran


Fișiere

Conținutul arhivei

  • Tratatul International 2.docx