Drept internaţional

Jurisdictiile penale internationale

  • 10 EURO
  • Lucrare de disertatie, Format word, 50 Pag. Neplagiata

Cuprins

Conținutul lucrării

Cuprins

 

 

 

Capitolul I

Aspecte generale cu privire la Jurisdicţiile Penale Internaţionale ....2

1.1. Scurt istoric al Jurisdicţiilor Penale Internaţionale ……………………….2

1.2. Necesitatea unei Jurisdicţii Penal Internaţionale........................................13

 

Capitolul II

Proiecte de instituire a unei Jurisdicţii Penale Internaţionale ……..18

2.1. Tratatul de la Versailles………………………………………………….…18

2.2.   Convenţii si proiecte ONU privitoare la Jurisdicţiile Penale Internaţionale ........................................................................................................20

 

Capitolul III

Jurisdicţii Penale Internaţionale Ad-hoc şi permanente……………..25

3.1. Tribunalele InternaţionaleAd-hoc.………………………………………...25

3.2. Apariţia şi rolul Curţii Internaţionale Penale…………………………….35

 

Concluzii…………………..………………………………………...………….47

Bubliografie……………………………………...…………………………….49

 

 


Extras

Conținut aleatoriu

1.2. Necesitatea unei jurisdicţii penale internaţionale

 

Dezvoltarea Dreptului International Public contemporan datorita complexităţii şi diversificării tot mai largi a relaţiilor dintre state, a nevoilor tot mai presante de organizare a cooperării intre membrii comunităţii internaţionale pentru rezolvarea problemelor din ce în ce mai acute care preocupa comunitatea mondială, a determinat ca în cadrul acestui amplu instrument juridic care este dreptul internaţional public să se contureze numeroase ramuri distincte care. într-o strânsă întrepătrundere cu normele generale şi pe baza acestora, capătă o tot mai largă autonomie[1].

În literatura juridică se foloseşte atât denumirea de Drept Internaţional Penal, cât şi cea de Drept Penal Internaţional. Problema nu este numai de terminologie, cele două sintagme exprimând concepte relativ diferite.

Dreptul Internaţional Penal face parte din ordinea juridica internaţională, pe când Dreptul Penal Internaţional apără ordinea interna a fiecărui stat. Dreptul Penal Internaţional cuprinde norme de drept intern care au şi un element de extraneitate.  În ce priveşte locul săvârşirii faptelor sau al producerii consecinţelor acestora, naţionalitatea făptuitorilor, locul unde aceştia se află după săvârşirea infracţiunilor, când toate aceste elemente sau unele din ele nu sunt întrunite în cadrul naţional, împrejurări de natură a determina competenţa de judecată a instanţelor naţionale[2].

Între 1920-1936, înfiinţarea unei jurisdicţii penale internaţionale a fost susţinută de mai multe societăţi internaţionale ale juriştilor, între care Asociaţia de drept internaţional şi Institutul de drept internaţional, iar Asociaţia internaţională de drept penal a discutat această problemă la mai multe congrese ale sale. În 1928 a aprobat un proiect de statut al unui ,,Tribunal Penal internaţional’’ întocmit de preşedintele Asociaţiei, românul Vespasian V. Pella.

Vespasian V.Pella (1897 1952) a fost un savant de renume mondial ce şi-a depăşit în multe privinţe epoca prin caracterul vizionar al lucrărilor sale şi prin strădania depusă in crearea unor instituţii adecvate pentru reprimarea criminalităţii internaţionale[3].

În numeroase lucrări, între care "Criminalitatea colectivă a statelor şi dreptul penal al viitorului", publicată în 1926, şi in opera sa capitală publicată postum în 1946 şi intitulată "Războiul - crimă şi criminalii de război" el preconiza crearea unui drept international public având ca obiect reprimarea actelor ilicite ale statelor în raporturile lor reciproce. A pornit de la ideea că războiul de agresiune constituie o crimă şi aduce argumente pentru calificarea războiului de agresiune ca o crimă internaţională şi pentru stabilirea crimelor de război. În alte lucrări el s-a ocupat de reprimarea pirateriei şi a altor crime îndreptate împotriva statelor[4].[1] Vasile Creţu, Drept internaţional penal, Editura Societăţii Tempus România, Bucureşti, 1996, p. 3.

[2] Vasile Creţu, op. cit., p. 5.

[3] Iulian Poenaru, Vespasian V. Pella. O viaţă dedicată ideii de justiţie internaţională, Editura Lumina, Bucureşti, 1992, p. 59

[4] Vasile  Creţu, op. cit., p. 8.


Imagini

Capturi de ecran


Fișiere

Conținutul arhivei

  • Lucrare Marian Jurisdicţiile iner penale Mod ificata7.02.2014.doc