Alte discipline

Protectia consumatorilor. Studiu de caz: Calitatea materialelor în constucții

  • 20 EURO
  • Lucrare de licenta. Neplagiata. Format word, An 2018, (TNR font 12), pagini 51.

Cuprins

Conținutul lucrării

CUPRINS

 

Cap. I  Noțiuni fundamentale privind drepturile consumatorilor………………………………2

1.1.         Noţiunea de consumator…………..……………………………………………….………………2

1.2.         Noţiunea de comerciant……………………………………………..……………………………….7

1.3.         Clauzele abuzive în lumina legislaţiei privind protecţia consumatorului………8

1.4.         Obiectivele protecţiei drepturilor consumatorilor.........................................11

 

Cap. II Cadrul juridic privind protecţia drepturilor consumatorilor.…………………………20

2.1. Cadrul legislativ intern privind protecţia consumatorului…………...…………..………20

2.2. Drepturile şi interesele legale ale consumatorilor în

reglementări internaționale........................................................................................23

2.3. Protecţia consumatorilor şi dreptul concurenţei………………………….……….………….27

 

Cap. III  Protecția consumatorilor în domeniul construcțiilor…….…………………….……..28

3.1.         Protecția consumatorilor la nivel național în domeniul construcțiilor. Cadrul general........................................................................................................................28

3.2.         Protecţia consumatorilor în domeniul construcţiilor…………………………….…..30

 

Cap. IV  Calitatea materialelor în constucții -studiu de caz-……..…………………………..….32

4.1. Considerații generale cu privire la Legea 10/1995

privind calitatea în construcții….………………………………………………………………………………32

4.2.         Activitatea de inspecţie de şantier..................................................................33

4.3.         Obligația executanților de a respecta cerințele esențiale

impuse prin Legea calității în construcții……………………………..…….……………………………34

4.4.         Calitatea materialelor de construcții în cazul structurilor metalice………..…..34

 

Concluzii…………………………………………………………………………..…………………………….……….46

Bibliografie……………………………………………………………………...………………………………………50

 

 


Extras

Conținut aleatoriu

Capitolul I

Noțiuni fundamentale privind drepturile consumatorilor

1.1.  Noţiunea de consumator

Domeniul drepturilor consumatorilor în prezent a atins apogeul necesităţii de perfecţionare a reglementărilor juridice în temeiul importanţei create de factorii obiectivi. Considerăm necesară examinarea principalelor noţiuni ce ţin de consumator şi pe care acesta este obligat  sau e bine să le cunoască pentru asigurarea creării şi funcţionării unui sistem de protecţie a consumatorului.

Derularea cu rapiditate a schimburilor comerciale ce caracterizează societatea modernă a condus la apariţia contractelor-tip astfel încât principiile tradiţionale aplicate în domeniul contractual (autonomia de voinţă şi egalitatea părţilor contractante ) au fost serios zdruncinate „în noua eră a societăţii de consum”.[1]

Cuvântul consumator provine din Franţuzescul  consommateur şi înseamnă persoana care consumă bunuri rezultate din producţie. O altă noţiune legată de noţiunea de consumator este consumerismul.[2] Într-o prima accepţiune prin cuvântul consumerism se subînţelegeau doar eforturile organizate ale consumatorilor în vederea corijării şi suprimării nemulţumirilor pe care le-au acumulat, ulterior, într-un context pluridimensional, această noţiune a ajuns să semnifice ansamblul eforturilor conjugate ale consumatorilor, ale întreprinderii şi ale guvernului, în vederea ameliorării calitative şi cantitative a nivelului de trai. Noţiunea  de consumerism este anglofonă prin excelenţă dar acceptată ca neologism de toate limbile lumii, s-a impus cu precădere în perioada postbelică, tentaţia consumatorilor de a se grupa, înfiinţând anumite organizaţii care să le apere interesele, s-a manifestat cu peste un secol şi jumătate în urmă. Se are în vedere fondarea cooperativelor de consumatori, organizaţii care, la începuturi, împrumutau mult din modul de acţiune a organizaţiilor  sindicale, până şi-au creat propriul stil.[3][1] Ungureanu C.T., Drept internaţional privat.Protecţia consumatorilor şi răspunderera pentru produse nocive, Editura All Beck, Bucureşti 1999, p.8

[2] Dr. Robert Morar, Sisteme de protecţia consumatorilor., Editura Lumina Lex., București, 2005 p. 21

[3] A. Smochină, Consideraţii generale privind definirea noţiunii de consumator: aspecte teoretice şi legislaţia în vigoare,  Dreptul, 2003, nr.9, p.41


Imagini

Capturi de ecran


Fișiere

Conținutul arhivei

  • Protectia consumatorilor. Studiu de caz Calitatea materialelor în constucții.doc