Drept civil

Capacitatea de exercitiu a persanei juridice

  • 10 EURO
  • Lucrare licenta. Neplagiata. Format word. Nr pag. 76

Cuprins

Conținutul lucrării

Cuprins

 

Capitolul I.

Conceptul de persoană juridică

Secţiunea 1: Noţiunea de persoană juridică în dreptul românesc;

Secţiunea a 2-a: Originea persoanei juridice

Secţiunea a 3-a: Succesiunea reglementărilor în materie

 

Capitolul II

Fundamentul juridic al persoanei juridice

Secţiunea 1: Preliminarii

Secţiunea a 2-a: Teorii formulate în doctrină pentru determinarea fundamentului juridic

2.1. Teoria ficţiunii.

2.2. Teoria realităţii.

2.3. Teoria proprietăţii colective.

2.4. Teoria patrimoniului de afectaţiune.

2.5. Teoria realităţii concrete.

2.6. Teoria instituţiei.

2.7. Teoria instituţională.

2.8. Teoria realităţii tehnice.

2.9. Alte teorii.

 

Capitolul III

Noţiunea capacităţii de exerciţiu a persoanei juridice

Secţiunea 1: Capacitatea persoanei juridice. Corelaţia dintre capacitatea civilă şi capacitatea juridică.

1.1. Noţiuni privind capacitatea persoanei juridice

1.2. Corelaţia dintre capacitatea civilă şi capacitatea juridică.

Secţiunea a 2-a: Definiţia şi reglementarea capacităţii de exerciţiu a persoanei juridice

2.1. Noţiune

2.2. Reglementare

Secţiunea a 3-a: Specificul capacităţii de exerciţiu a persoanei juridice

 

Capitolul IV

Începutul, conţinutul şi încetarea capacităţii de exerciţiu a persoanei juridice

Secţiunea 1: Începutul capacităţii de exerciţiu

Secţiunea a 2-a: Conţinutul capacităţii de exerciţiu şi limitele sale

Secţiunea a 3-a: Încetarea capacităţii de exerciţiu a persoanei juridice

Capitolul V

Sancţiunea nerespectării regulilor privind capacitatea de exerciţiu a persoanei juridice

Concluzii

BIBLIOGRAFIE


Extras

Conținut aleatoriu

În doctrina juridică românească a ultimelor decenii a existat, totuşi, o încercare de a formula o concepţie mai elastică asupra persoanei juridice, definită sub influenţa teoriei realităţii tehnice, după care persoana juridică este „o entitate căreia, în anumite condiţii (dacă sunt întrunite elementele constitutive) dreptul îi recunoaşte o capacitate civilă (mai largă sau mai restrânsă), cu alte cuvinte facultatea (abstractă şi generală) de a dobândi drepturi de a-şi asuma obligaţii”[1].

În doctrina mai recentă, se arată că meritul principal al acestei definiţii este că - chiar dacă foarte discutat - se desprinde de dogma „colectivului” conceput ca temelie a persoanei juridice. Acest merit este cu atât mai însemnat cu cât vedem că chiar şi în zilele noastre se întâlneşte în unele lucrări ideea că societăţile comerciale ar fi „entităţi colective”[2].

Desigur, în doctrina socialistă, deşi domină teoria colectivului, se cunoşteau mai multe variante, orientări: teoria statului socialist care desfăşoară o activitate într-un sector determinat; teoria directorului; teoria realităţii sociale[3] şi teoria marelui şi micului colectiv.

În dreptul privat, în funcţie de teoria de la care s-a pornit, persoana juridică a fost reglementat în mai multe feluri.

Reglementările legale nu fac trimitere directă la una sau alta dintre teorii. Totuşi — cum se arată in doctrină[4] — putem considera ca făcând parte din regimurile juridice influenţate de teoria ficţiunii pe acelea care acordă funcţie constitutivă de persoană juridică actului prin care statul admite funcţionarea acestui subiect de drept.

În opoziţie cu aceste reglementări, teoriile realităţii, mai cu seamă teoria instituţională a lui Saleilles şi teoria realităţii tehnice a lui L. Michoud, consideră persoana juridică o realitate pe care statul, în mod legal, nu îl poate nici crea şi nici suprima. Statul trebuie să recunoască existenţa lor şi să autorizeze funcţionarea. Această recunoaştere are doar caracter declarativ (iar nu constitutiv), prin care organul de stat constată existenţa independenţă a subiectului de drept respectiv.[1] Y. Eminescu, op. cit., p. 39.

[2] O. Căpăţână, Funcţiile juridice în domeniul societăţilor comerciale, în „Dreptul” nr. 10-11/1991, p. 18.

[3] Y. Eminescu, op. cit., p. 23-27.

[4] Y. Eminescu, op. cit., p. 17-23; O Căpăţână, op. cit, p. 18


Imagini

Capturi de ecran


Fișiere

Conținutul arhivei

  • Capacitatea de exercitiu a persoanei juridice.doc