Drept penal

Intoxicatia involuntara cu alcool (betia). - cauza de neimputabilitate

  • 10 EURO
  • Lucrare de licenta/diploma, format word, 72 de pagini. Neplagiata

Cuprins

Conținutul lucrării

CUPRINS

 

CAPITOLUL 1

Consideraţii introductive………………………………….…….............................…......…......………3

Secţiunea I: Aspecte generale privind înlăturarea 

caracterului penal al faptei………………………………………………………………….........………….3

Secţiunea a II-a: Intoxicația cu alcool (beţia) 

şi consecinţele acesteia în legea penală……………………………………………….....…...…...6

Secţiunea a III-a: Beţia în reglementarea legii penale…. …………................………...9

Secţiunea a IV-a: Noţiunea de stare de beţie şi caracteristicile acesteia…...12

Secţiunea a V-a:Felurile stării de beţie 

(caracterizare medico-legala si juridică)………………………………………………....………..18

Secţiunea a VI-a: Beţia şi influenţa ei asupra răspunderii penale 

în dreptul românesc în Codul penal de la 1864 şi în 

Codul penal de la 1936……...............................................................................................…....44

 

CAPITOLUL 2

Beţia - cauză generală care înlătură sau 

circumstanţiază răspunderea penală…………………………............…....………………..……...47

Secţiunea I: Beţia - cauză care exclude infracţiunea………….....................…………….47

Secţiunea a II-a: Beţia - cauză care circumstanţiază 

răspunderea penală…………………………………………………………............................……………….50

 

CAPITOLUL III

Beţia, ca cerinţă esenţială sau ca element circumstanţial în 

conţinutul anumitor infracţiuni………………………………………….........................…….………...61

Secţiunea I: Beţia - cerinţă esenţială pentru existenţa 

anumitor infracţiuni contra siguranţei transporturilor………….…................…………61

Secţiunea a II-a: Beţia ca element

 circumstanţial agravant (uciderea din culpă)……….…………………..........…………….…68

CONCLUZII……………………………………………………............................................................……………..72

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ……………………………...........................................……............…………...75Extras

Conținut aleatoriu

La starea de iresponsabilitate, aspectul principal îl constituie lipsa capacităţii psihice a făptuitorului în momentul săvârşirii faptei[1], iar sursa acestei incapacităţi este un aspect adiacent; la împrejurarea stării de beţie ceea ce interesează în primul rând este felul stării de beţie (voluntară sau accidentală), iar măsura în care această stare a acţionat asupra capacităţii psihice a făptuitorului constituie aspectul adiacent[2].

În practica judiciară, prevederile art.48 C.pen., care reglementează iresponsabilitatea, nu sunt incidente în cazul în care starea de inconştienţă în care se afla inculpatul în momentul săvârşirii faptei, s-a datorat beţiei voluntare complete, care, în condiţiile unei boli psihice preexistente, a afectat capacitatea de apreciere critică a faptelor şi mai ales capacitatea de frânare voliţională a actelor comportamentale.

Într-o asemenea situaţie, starea de beţie voluntară completă poate constitui o circumstanţă atenuantă[3].

Din punct de vedere procesual, fapta săvârşită în stare de beţie, fiind prevăzută de legea penală, pornirea procesului penal are loc, indiferent dacă existenţa stării de beţie a făptuitorului este sau nu cunoscută în momentul în care a început urmărirea penală.

Starea de beţie poate fi dovedită, în cursul procesului penal, cu oricare din mijloacele prevăzute de lege, starea de intoxicare cu alcool sau stupefiante şi gradul acesteia stabilindu-se prin expertize medicale.

În cazul beţiei accidentale complete, organul de urmărire penală dispune încetarea procesului penal, iar instanţa de judecată achitarea (art. 11 C.proc.pen.).

Starea de beţie (ebrietatea) nu trebuie confundată cu alcoolemia ilicită,


[1] Ion Oancea, Tratat de drept penal, Partea generală, Ed. All, Bucureşti, 1994, pag. 189

[2] Constantin Mitrache, Drept penal român, partea generală, Casa de editură şi presă “Şansa”, Bucureşti, 1994, pag. 123

[3] Trib.Supr., Secţ.pen., dec. Nr.524/ 1978. C.D. 1978, p.389. "R.R.D. "nr.8/ 1978 p.50.


Imagini

Capturi de ecran


Fișiere

Conținutul arhivei

  • Betia (intoxicatia cu alcool).doc