Dreptul familiei

Drepturile si obligatiile patrimodiale ale sotilor

  • 20 EURO
  • Lucrare de licenta, Neplagiata, format word, 72 pag. Anul 2019

Cuprins

Conținutul lucrării

CUPRINS

 

INTRODUCERE…………………………………………..………………………................................................................………..3

CAPITOLUL I

CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE CU PRIVIRE LA FAMILIE ȘI INSTITUȚIA CĂSĂTORIEI.....................6

1.1.        Familia şi căsătoria. Terminologie...................................................................................................6

1.2.        Încheierea căsătoriei…………………………………….…………………................................................………..10

 

CAPITOLUL AL II-LEA

REGIMUL PRIMAR AL RAPORTURILOR PATRIMONIALE DINTRE SOȚI.................................................25

2.1. Norme legale aplicabile în perioada de în perioada 

de ,,convieţuire armonioasă” a soţilor…...…………………………….................................……………………….25

2.1.1. Reprezentarea soţilor - mandatul convenţional…………..…...........................………….………….25

2.1.2 Locuinţa familiei………………………….…...…………………………………......................................................…..26

2.1.3 Cheltuielile căsătoriei……………………………………………………………..................................................…..27        

2.1.4 Independenţa patrimonială a soţilor……..………………………………………....................................…28

2.1.5 Dreptul de informare……………………………….…………………………….......................................................30

2.2 Norme legale aplicabile în perioada de criză conjugală……..……….....................………………30

2.2.1 Extinderea judiciară a puterilor unuia dintre soţi…………….……….............................…………..30

2.2.2 Limitarea judiciară a puterilor unuia dintre soţi…………………..............................……………….32

CAPITOLUL AL III-LEA

REGIMURILE JURIDICE PATRIMONIALE…….........................................................…………………….……………..33

3.1 Regimurile juridice matrimoniale. Aplicarea regimurilor matrimoniale…...…..........…..33

3.2 Convenţia matrimonială……..……………………………………………………..............................................…..35

3.3 Clauza de preciput….……………………………………………………………....................................................……42

3.4 Modificarea regimului matrimonial…………………………….….....................................…………………50

3.5 Încetarea regimului matrimonial………………………………………........................................……………52

3.6 Lichidarea regimului matrimonial…………………………………......................................…………………52

  CAPITOLUL AL IV-LEA

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PATRIMONIALE ALE SOȚILOR 

ÎN DREPTUL INTERNATIONAL PRIVAT……………………..…………………….....................…………………...……..54

4.1. Calificarea primară și legea aplicabilă………………………...…………................................………….54

4.2. Noțiunea de căsătorie în dreptul românesc și în alte sisteme de drept…………........55

4.3. Raporturile patrimoniale dintre soți………………………...………………..................................……….58

4.4 Convențiile matrimoniale și soluționarea conflictelor 

de legi în materia convențiilor……………………………………………………….........……..……………………………62

STUDIU DE CAZ

Drepturile și obligațiile patrimoniale ale soților. 

Despăgubiri pentru munca prestată de soți în gospodărie…………………………...………………..65

CONCLUZII ȘI PROPUNERI DE LEGE FERENDA…………………….….................................................…………67

BIBLIOGRAFIE…………………………………………………………...………..............................................................………71

 

 

 


Extras

Conținut aleatoriu

Astfel, se stabileşte o competenţă unică în rezolvarea cauzelor privind aspectele de dreptul familiei reglementate de Codul civil, care aparţine instanţei tutelare.

În ceea ce priveşte căsătoria, în general, noua reglementare nu este fundamental deosebită de cea veche. Se constată însă o alunecare spre aplicarea teoriei contractualiste a căsătoriei, prin introducerea posibilităţii încheierii unei convenţii matrimoniale, prin care viitorii soţi, sau soţii, în cazul încheierii acesteia în timpul căsătoriei, îşi pot alege regimul matrimonial aplicabil sau pot include clauze de preciput, nemaifiind nevoiţi ca, prin încheierea căsătoriei, să supună unor norme legale imperative şi unice toate aspectele organizării vieţii lor de familie.

 1.1.  Încheierea căsătoriei

Condițiile de fond ale căsătoriei

Pentru încheierea validă a căsătoriei, conform normelor juridice în uz, este necesară întrunirea următoarelor condiții: îndeplinirea de către viitorii soţi a cerințelor de fond stipulate de lege; respectarea de către viitorii soţi şi organele abilitate ale statului a condiţiilor de formă normate de lege; inexistenţa unor situații de fapt care contravin cerințelor prevăzute de lege, numite şi impedimente la căsătorie[1].

Potrivit doctrinei clasice[2], în funcție de felul în care sunt formulate în textele de lege, cerințele de fond se clasifică în condiţii de fond în sens restrâns, dacă sunt formulate pozitiv, şi în impedimente la căsătorie, dacă sunt formulate negativ.

Literatura de specialitate diferențiază între condiţiile de fond şi de formă la înche­ierea căsătoriei, şi impedimente. Delimitarea conţinutului celor două noţiuni, condiţii de fond şi impedimente, se face distinct în doctrină. În acest sens, unii autori[3] amintesc de condiţii de fond şi impedimente în sens restrâns şi în sens larg, pe când alții[4], de condiţii de fond pozitive şi negative şi, în cele din urmă, există și abordări care tratează şi impedimentele ca fiind condiţii de fond impuse de legislator pentru încheierea căsătoriei.[1] Teodor Bodoască, Aurelia Draghici, Ioan Puie,Dreptul familiei, Universul Juridic, Bucuresti, 2012, p. 40.

[2] Teodor Bodoaşcă, Aspecte critice sau controversate în legislaţia şi doctrina românească din domeniul dreptului familiei, în „Dreptul” nr. 3/2004, pp. 111-114.

[3] Ion P. Filipescu, Andrei I. Filipescu, Tratat de Dreptul familiei. Ediţiaa VII-a revizuită şi completată, Editura All Back, Bucureşti, 2002, p. 16

[4] Ion Albu, Casatoria…op. cit.,p. 35.


Imagini

Capturi de ecran


Fișiere

Conținutul arhivei

  • Lucrare Cristian Cioloca 1.docx